Dobeše do koše


Studentský protest v pivní Mekce byl český, příliš český: byl to projev mírného pokroku v mezích zákona.

Normalizace Nového Prostoru


Lednové číslo nového Nového Prostoru ukazuje, že smyslem redakční proměny, která měla politicko-mocenskou povahu, je zbavit časopis kritického a levicového rozměru.