Tichem proti fašismu?


Přes tři tisíce demonstrujících včera pochodovalo centrem Bratislavy. Otázku „Co dělat?“ ale největší antifašistická demonstrace za několik let nemohla vyřešit.