Kde se vzali všichni ti nácci?


Většina příznivců Alternativy pro Německo se nestala xenofoby teprve nyní. Masové zaměření na antiimigrační politiku přesto představuje poměrně nový a znepokojivý trend.

K uprchlické krizi


Přetiskujeme vyjádření předního světového intelektuála Noama Chomského k otázce přijímání uprchlíků.