Feminismus žije


Pohyb v prostoru jako feministické téma – otázky k budoucímu manifestu.