Prokletí grantů


Mladí akademici čelí prekarizaci práce a tlaku na mobilitu, což má ničivé důsledky pro vědeckou práci.