Otevřený dopis Pussy Riot

Tým DIY Karnevalu varuje Mariji Aljochinovou a Naděždu Tolokonnikovovou před českou lidskoprávní politikou.

Milá Marijo a Naděždo,
dovolujeme si vás otevřeně oslovit jako iniciátoři loňského protestu na vaši podporu, který proběhl v rámci akce DIY Karneval před ruskou ambasádou v Praze. Akce se účastnily přibližně tři tisíce lidí a šlo o nejpočetnější solidární akci v České republice, provedenou navíc bez podpory mainstreamových médií či finanční prostředků státu či nestátních organizací. Protest současně upozorňoval na tendence, které se právem staly terčem i vaší kritiky – konkrétně mocenské spojování státu s církví. Ačkoli situaci v Česku nelze srovnávat se současnými poměry v Rusku za vlády prezidenta Putina, spojování mocenské elity se zájmy konzervativního vedení katolické církve je prokazatelné.

Někteří vaši čeští podporovatelé zosobňují právě to, proti čemu bojujete v putinovském Rusku.

Je pochopitelné, že politická situace v České republice je té vaší vzdálená. Snadno se tak přihodilo, že někteří vaši čeští podporovatelé zosobňují právě to, proti čemu bojujete v putinovském Rusku. V rozhovoru pro Českou televizi jste zmínily bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Právě on (a nejen on) jako představitel šlechty a člen bývalé vlády je osobně zodpovědný za velmi kontroverzní majetkovou podporu českým církvím v rámci takzvaných restitucí a za asociální reformy pravicové vlády spojené s privatizací veřejného sektoru. Tyto akty jdou zcela proti modernímu směřování české společnosti a umožňují ekonomické posílení konzervativních kruhů a jejich moci do budoucna. Karel Schwarzenberg je rovněž zosobněním velmi selektivní lidskoprávní politiky, která podporuje jen ty utlačované jedince a skupiny, které jsou v ohnisku mocenských zájmů transatlantické aliance, zatímco jiné systematicky přehlíží.

Plně respektujeme vaše právo vybrat si partnery v boji proti autoritářskému režimu prezidenta Putina a chápeme, že vaše situace není vždy snadná. Současně ale z naší pozice považujeme za nutné vyjádřit se k souvislostem, které jsme výše rozepsali. Za uplynulých 25 let jsme měli před očima řadu odpůrců bývalého komunistického autoritářského režimu, kteří promrhali svůj disidentský kredit právě jednostranným a účelovým spojováním s mocenskou elitou Západu. To se přihodilo i Václavu Havlovi. Neradi bychom, aby podobný osud potkal i vás – také proto, že podobně jako vy vycházíme z anarchistického prostředí a dobře si uvědomujeme rizika, která moc a popularita přinášejí.

V úctě
Tým DIY Karnevalu

P.S.: Podobně jako pro Pussy Riot, ani pro nás nejsou důležitá jednotlivá jména a dáváme přednost kolektivní akci.

 

Čtěte dále