Na západní hodnoty nám nesahejte

Ministr zahraničí si dovolil nevídané: poukázal na prohřešky západní civilizace.

Lubomír Zaorálek v projevu na půdě Parlamentu velmi hezky rozčísl debatu o západních hodnotách. Poukázal na temné linie historie Západu, ke kterým patří také dvě ničivé světové války i holokaust. „Holokaust je dokonce v něčem jakoby vyvrcholení historie Západu,“ řekl mimo jiné a přihlásil se k těm, kdo v hrůze z toho, čeho jsme jako lidé Západu schopni, cítí, že „už to takhle dál nejde“. To vše v reakci na Miroslava Kalouska, podle něhož se musíme rozhodnout, zda se přikloníme k Západu, anebo k Východu – Západ je v tomto narativu absolutním dobrem, zatímco Východ absolutním zlem.

Je zábavné, že na západ (!) od našich hranic je glorifikování Západu passé. Sebereflexe a sebekritika je v Německu něčím zcela samozřejmým a Zaorálkova teze, že „to neudělal nikdo cizí, nikdo z daleka, ale my sami“ by tam asi málokoho zaujala, natož pohoršila. Theodor Adorno a Max Horkheimer ostatně to, co nyní Zaorálek říká, napsali v knize Dialektika osvícenství už v roce 1947. V České republice je ale hned oheň na střeše. Opozice reaguje hystericky. Miroslava Němcová například Zaorálka přirovnává ke kremelským propagandistům, protože zpochybnil jasně narýsovanou hranici mezi dobrem a zlem. Němcová přitom paradoxně sklouzává k rétorice, která je velmi podobná ideologii Kremlu. Právě Kreml totiž tíhne k popírání či bagatelizování historických provinění Ruska (respektive SSSR) a jakoukoli kritiku, případně pokusy o sebereflexi vnímá jako slabošství, zrádcovství, rozvracečství a tleskání (domnělému) nepříteli.

Jaké ideje nám zůstanou, když z toho našeho správného Západu vyloučíme Zaorálka s jeho pokorným postojem k vlastní historii? Patrně už jen šovinismus.

V české veřejné debatě neustále narážíme přesně na totéž. Kdo tvrdí, že český kapitalismus není to nejlepší, co může existovat, je zlý komunista. Kdo si dovolí kritizovat konkrétní kroky USA, šíří kremelskou propagandu. Kdo upozorňuje na porušování lidských práv v zemích, které mají být našimi spojenci, šíří kremelskou propagandu. Kdo prohlásí, že holokaust patří k dějinám Západu a že jej způsobili Evropané, šíří kremelskou propagandu. Počkat. Skutečně? Skoro se zdá, že tento pohled na svět tady narazil na hranice absurdity tak zjevné, že už to nemůže fungovat.

Zaorálek konstatoval fakta. K dějinám Západu vždy také patřil útlak a vraždění. Kromě samotného holokaustu velmi dobře upozornil na koloniální výboje nebo španělskou reconquistu. To lze těžko napadnout jinak než Zaorálkovi nasadit psí (nebo medvědí?) hlavu ideového nepřítele. Jaké ideje nám ale zůstanou, když z toho našeho správného Západu vyloučíme Zaorálka s jeho pokorným postojem k vlastní historii? Patrně už jen šovinismus. Na západní hodnoty nám nesahejte! Místo idejí jde tedy o válku. O válku dobra, které je zakázáno zpochybňovat, proti zlu všude kolem. A právě to je – na rozdíl od Zaorálkova projevu – v přímém rozporu s čímkoli, co by se dalo vnímat jako smysluplné západní hodnoty.

Autor je básník.

 

Čtěte dále