Konec vydírání

V sobotu 27. června řecký premiér vyzval občany, aby v referendu odmítli návrhy evropských institucí na ekonomický restart země. Přetiskujeme jeho projev.

Řekové!
Po šest měsíců sváděla řecká vláda boj za podmínek bezprecedentního ekonomického rdoušení, aby uskutečnila to, k čemu jste jí dali mandát 25. ledna. Mandát, který jsme dostali pro vyjednávání s našimi partnery, měl ukončit politiku škrtů a umožnit, aby se do naší země vrátila prosperita a sociální spravedlnost. Byl to mandát pro vytvoření trvalé vzájemné dohody, která bude respektovat jak demokracii, tak společná evropská pravidla a konečně povede k ukončení krize. Během tohoto období vyjednávání jsme byli opakovaně vyzýváni, abychom zaváděli výsledky dohod s předchozími řeckými vládami, ačkoliv tyto dohody byly kategoricky odmítnuty řeckým lidem ve volbách. Nicméně ani na jediný okamžik jsme nepomýšleli na to, že bychom se těchto požadavků vzdali. Znamenalo by to zradit vaši důvěru.

Po pěti měsících tvrdého vyjednávání bohužel naši partneři v Euroskupině vydali ultimátum řecké demokracii a řeckému lidu. Ultimátum, které je v přímém rozporu se základními principy a hodnotami našeho společného evropského projektu. Chtějí po řecké vládě, aby akceptovala návrh, který ve svém důsledku bude vršit další neudržitelné břemeno na bedrech řeckého lidu a bude podkopávat uzdravení řecké ekonomiky a společnosti. Jedná se o návrh, který nejenže udržuje stav nejistoty, ale nadto ještě více zvýrazňuje sociální nerovnosti. Návrh zahrnuje opatření vedoucí k další deregulaci trhu práce, škrtům ve vyplácení penzí, dalšímu omezení mezd ve veřejném sektoru a zvyšování DPH na potraviny, v gastronomii a turismu. Zároveň chce odstranit všechny daňové úlevy pro řecké ostrovy.

Řekové! S ohledem na vyděračské ultimátum, které po nás chce tvrdou a ponižující politiku nekonečných škrtů bez jakékoliv vyhlídky na sociální a ekonomické zotavení, vás žádám, abyste odpověděli jako suveréni.

Tyto návrhy porušují evropská sociální a základní práva. Ukazují, že namísto o práci, rovnost, důstojnost a dohodu, která by byla životaschopná a prospěšná všem stranám, jde některým partnerům a institucím o to, aby ponížili celý řecký lid.

Tyto návrhy pouze podtrhují požadavky Mezinárodního měnového fondu, který vyžaduje tvrdou a represivní politiku škrtů. Ukazují ale pouze to, že je naléhavější než kdy dříve, aby vedoucí politické síly v Evropě převzaly iniciativu, která by přinesla definitivní ukončení řecké dluhové krize. Ta ohrožuje i další evropské státy, stejně jako samotnou budoucnost evropské integrace.

Řekové, právě teď leží na našich bedrech historická zodpovědnost ve vedení bojů řeckého lidu za upevnění demokracie a národní suverenity. Zodpovědnost za budoucnost naší země. Tato zodpovědnost od nás vyžaduje odpověď na předložené ultimátum – odpověď na základě suverénní vůle řeckého lidu.

Před chvílí jsem na schůzi ministrů navrhl zorganizování referenda tak, aby mohl řecký lid sám suverénně rozhodnout. Návrh byl jednomyslně přijat. Zítra se sejde Parlament kvůli ratifikaci návrhu ze schůze Ministerské rady a schválení vyhlášení referenda na neděli 5. července. Tématem referenda bude buď schválení, nebo odmítnutí předkládaného návrhu ze strany evropských institucí.

O mém rozhodnutí jsem už informoval francouzského prezidenta a německou kancléřku, prezidenta Evropské centrální banky a zítra formálně požádám dopisem evropské lídry a instituce o prodloužení současného programu o několik dní – tak, aby se řecký lid mohl rozhodnout bez jakéhokoliv nátlaku nebo vydírání, jak si to žádá demokratická ústava našeho státu a evropská demokratická tradice.

Řekové! S ohledem na vyděračské ultimátum, které po nás chce tvrdou a ponižující politiku nekonečných škrtů bez jakékoliv vyhlídky na sociální a ekonomické zotavení, vás žádám, abyste odpověděli jako suveréni a s hrdostí, jak to přikazují dějiny naší země. Autoritářství a politice škrtů se postavme demokraticky, klidně a rozhodně. Řecko, kolébka demokracie, vyšle jasný demokratický signál Evropě a celému světu.

Osobně se zavazuji respektovat výsledek vaší demokratické volby, ať už bude jakýkoli. A jsem naprosto přesvědčen, že vaše volba udělá čest dějinám naší země a vyšle zprávu o důstojnosti do celého světa.

V těchto kritických chvílích si buďme všichni vědomi toho, že Evropa je společným domovem národů. Že v Evropě nejsou žádní majitelé a hosti. Řecko je a zůstane integrální součástí Evropy a Evropa zůstane integrální součástí Řecka. Ale bez demokracie zůstane Evropa bez identity a bez kompasu.

Všechny vás vyzývám, abyste ukázali naši jednotu a našli klid pro správná rozhodnutí. Pro nás, pro budoucí generace, pro dějiny řeckého lidu. Za suverenitu a důstojnost nás všech.

Autor je předseda vládnoucí řecké strany Syriza.

Z anglického překladu An End to the Blackmail publikovaného na stránkách amerického magazínu Jacobin přeložil Martin Vrba.

 

Čtěte dále