Výzva vládě a parlamentu ČR

Přetiskujeme petici za funkční zákon o sociálním bydlení. Česko potřebuje řešit problém bezdomovectví.

Vážený pane premiére, vážená vládo, vážení členové parlamentu ČR.
Vyzýváme Vás, abyste učinili jasné kroky k ukončování bezdomovectví v České Republice. Bezdomovectví je možné ukončovat. Je proto třeba snižovat počet lidí, kteří se do bezdomovectví dostávají, a otevírat cesty zpět do běžného života. Česká republika nyní selhává v obou úkolech. Vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že přijme zákon o sociálním bydlení, který bude pomáhat lidem v bytové nouzi. Současný vývoj spěje ke strmému nárůstu počtu lidí v bytové nouzi a zákon o sociálním bydlení, zdá se, vláda hodila přes palubu. Proto vyzýváme vládu, aby začala intenzivně řešit novelu Zákona o pomoci v hmotné nouzi, Koncepci sociálního bydlení a Zákon o sociálním bydlení. Věříme, že je stále čas chyby napravit.

V důsledku novely zákona o pomoci v hmotné nouzi hrozí, že až 25 000 lidí, včetně asi 5 000 nezletilých dětí, se ocitne na ulici. V Ostravě, kde se městské části rozhodly neschvalovat doplatek na bydlení na ubytovnách, se jedná až o 7 000 lidí, v Bohumíně o 400. Nepromyšlenou úpravou zákona tito lidé přišli o ústavní nárok na pomoc v hmotné nouzi. Z občanů se sociálními právy se stali v květnu 2015 vyděděnci.

Koncepce sociálního bydlení by měla být (skoro s ročním zpožděním) projednána vládou ČR, je však v klíčových bodech vágní, chybí jí účinná opatření (povinnost obcí, financování) a prosazuje velmi neefektivní přístupy k řešení bezdomovectví (dlouhodobé krizové bydlení či vícestupňové systémy bydlení). Koncepce vyjmenovává řadu prioritních skupin pro sociální bydlení, takže ti, co jsou opravdu v akutní bytové nouzi, se dostanou na řadu až poslední. V neposlední řadě Koncepce počítá s odkladem plnění klíčových aspektů zákona o sociálním bydlení v řádu desítek let, což je nepřijatelné. To vše je třeba změnit.

Zákon o sociálním bydlení je na kritické koleji. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které má přípravu zákona na starost, oznámilo prostřednictvím náměstka Povšíka, že zákon se pravděpodobně nepodaří předložit v termínu. Podle Platformy pro sociální bydlení to prakticky znamená, že vláda nesplní slib programového prohlášení – zákon nestihne připravit a prosadit včas před volbami.

Jsme přesvědčeni, že tuto situaci lze stále ještě zvrátit, a to prostřednictvím následujících opatření:

1. Je třeba urychleně novelizovat Zákon o pomoci v hmotné nouzi: přiznání zákonné dávky nemůže být závislé na libovůli obcí. A napříště je třeba byznys s chudobou na ubytovnách regulovat až potom, co bude vyřešeno, kam půjdou lidé, kteří jsou na ubytovnách nyní nuceni dlouhodobě přebývat.

2. V Koncepci sociálního bydlení je třeba jednoznačně zacílit podporu podle akutnosti bytové nouze a ohrožení domácnosti (např. násilím, nemocí či dokonce smrtí), pokud jí bydlení nebude poskytnuto.

3. Je třeba zajistit, že systém sociálního bydlení nebude postaven na „krizovém bydlení“, které navrhuje Koncepce, a bude realizován pouze v bytech, a ne na ubytovnách či v jiných kongregovaných uspořádáních.

4. Je třeba stanovit, že cílem systému sociálního bydlení je ukončení bezdomovectví. To znamená, že bezdomovectví se bude objevovat velmi zřídka, pokud už se někdo do bezdomovectví dostane, tak půjde o velmi krátkou epizodu, a tyto epizody se nebudou opakovat. Je třeba podporovat ty služby a formy, které bezdomovectví opravdu ukončují.

5. Obcím musí stát uložit povinnost zjišťovat na základě jednotné metodiky na svém území potřebu sociálního bydlení a garantovat kapacitu sociálního bydlení (ať už z vlastních či kontrahovaných zdrojů).

6. Je třeba zřídit post Zmocněnce vlády ČR pro sociální bydlení, který bude mít za úkol v původně stanoveném termínu dopracovat Zákon o sociálním bydlení tak, aby vláda splnila významný bod svého programového prohlášení.

Ing. Vít Lesák, MSc
Štěpán Ripka, Ph.D.
Ing. Radka Soukupová

K petici se můžete připojit zde.

 

 

Čtěte dále