Dopis na podporu Řecka

Intelektuálové celosvětového významu – mimo jiné Judith Butler, Slavoj Žižek nebo Étienne Balibar – podporují současnou řeckou vládu.

V posledních pěti letech Evropská unie a Mezinárodní měnový fond vnutily Řecku dosud nevídaná „úsporná opatření“. Tato politika ovšem naprosto selhala. Ekonomika poklesla o 26 procent, celková nezaměstnanost stoupla na 27 procent, nezaměstnanost mladých lidí na 60 procent a poměr dluhu k HDP vyskočil ze 120 procent na 180 procent. Ekonomická katastrofa vedla k humanitární krizi, kdy se více než tři miliony lidí ocitly na hranici chudoby nebo dokonce pod ní.

V reakci na tyto skutečnosti si řecký lid zvolil 25. ledna vládu vedenou hnutím Syriza – vládu s jasným mandátem skoncovat s „úspornými opatřeními“. Během následných vyjednávání tato vláda zřetelně dávala najevo, že budoucnost Řecka vidí v členství v Evropské unii a Eurozóně. Věřitelé však trvali na tom, aby se Řecko i nadále řídilo jejich neúspěšnými recepty, odmítali diskutovat o jakémkoli odepsání dluhu, který je i podle MMF nesplatitelný, a nakonec 26. června postavili Řecko před ultimátum v podobě nepřijatelného návrhu, který by „úsporná opatření“ ještě více upevnil. Následovalo zastavení toku likvidity řeckým bankám a zavedení kapitálové kontroly.

V této situaci se vláda obrátila na řecký lid, aby o budoucnosti své země rozhodl v referendu, které se bude konat v neděli 5. července. Domníváme se, že ultimátum dané řeckému lidu a demokracii by mělo být odmítnuto. Řecké referendum nabízí Evropské unii šanci, aby nově formulovala svůj závazek vůči hodnotám osvícenství – rovnosti, spravedlnosti a solidaritě – i vůči demokratickým zásadám, na nichž spočívá její legitimita. Země, v níž se demokracie zrodila, dává Evropě příležitost, aby se ve 21. století znovu přihlásila ke svým ideálům.

Étienne Balibar
Costas Douzinas
Barbara Spinelli
Rowan Williams
Immanuel Wallerstein
Slavoj Žižek
Michael Mansfield
Judith Butler
Chantal Mouffe
Homi Bhabha
Wendy Brown
Eric Fassin
Tariq Ali

Z anglického originálu Letter of support for Greece publikovaného na stránkách VersoBooks.com přeložil Pavel Siostrzonek.

 

Čtěte dále