Problém s židovskými uprchlíky destabilizuje Evropu

Satira na českou imigrační politiku může být těžko jiná než krutá.

Německým Židům musíme pomoci především u nich doma, dokud to ještě jde. Spolupracujme s panem říšským kancléřem Hitlerem na vybudování záchytných táborů na německém území, které omezí příliv židovské imigrace do Evropy. Teď není právě vhodný čas přemýšlet, jestli pan říšský kancléř je nebo není gentleman; musíme řešit akutní krizi, než nás Židé v příští generaci všechny obřežou a obsadí vagínami svých žen.

V současné Evropě není státníka, který by neměl své mouchy, ale kdo jiný než pan Hitler dnes chrání autentickou evropskou kulturu před sebevražednými strukturami humanistů a evropeistů? Různým zaslepencům se může solidarita s německým vůdcem příčit, ale když židovskému náporu podlehne Hitler, kde máme záruky, že po něm nepřijde někdo mnohem horší? Nebo někdo slabší, což by vlastně bylo ještě horší než horší. Historický příklad libyjského plukovníka Kaddáfího nám musí být nejvážnějším varováním.

Nejsme žádní sadisté, jen nemáme na vybranou

O jakých lidech se to vlastně bavíme, hovoříme-li o vlně židovských uprchlíků? Je zřejmé, že nejde o žádné chudáky. Oni platí velké částky, platí zlatem, platí cennými uměleckými díly – vždyť oni pašerákům platí i rodinnými klenoty za příslib, že se z německé říše dostanou k nám. Přijde vám to jako normální chování ubohé rodiny? Má snad většina našich lidí na to, aby platili nějakým pašerákům? A takoví boháči by od nás ještě chtěli pomoc.

Silnější pes mrdá, drazí spoluobčané. A já nechci, aby to byly moje děti, kdo mrdat nebude – komu to není jasné?

Doporučuji všem podívat se na pár záběrů v televizi. Je to skoro jako biologická síla, jaká ani nemá nic moc společného s běžnou politikou; to je doopravdy jako puzení dobyvatelů. Kdo viděl byť jen fotografie běženců, dá mi zapravdu, už z nich je to zcela patrné. To je ztělesněný pud, agresivní vůle k přežití. Nemilosrdně bych je vracel, jen ať si to tam Židé s panem Hitlerem vyříkají. Proč bychom my měli řešit německé problémy? Jak by se asi líbilo Židům, kdybychom si my řešili naše problémy na jejich účet? Nechci za nikoho mluvit, ale řekl bych, že moc šťastní by z toho asi nebyli.

Ať se to sluníčkáři snaží okecat sebelíp, prostor k žití se prostě zužuje, voda stoupá a zdroje se tenčí. A do toho si přijdou ještě imigranti? Copak jsme za sedm smolných let ekonomické krize zchudli málo, máme snad na rozdávání? Nebo nám Židé poradí, jak si to zařídit, abychom nechudli a lépe hospodařili? Nejsem žádný rasista, ale dovolte, abych se zasmál. Kdyby věděli jak, asi by zlepšovali hospodářství spíš u sebe doma. Realita vypadá tvrdě: je to nyní kdo s koho. Nikdo z nás není šťastný z toho, kam situace dospěla (vždyť přeci nejsme žádní sadisté), ale když už máme v tomto zápase výhodu domácího hřiště, tak ji hleďme využít.

A neptejte se mě, jak se to stalo, že situace dospěla až sem, že jsme tak zchudli; já jsem jen chodil poctivě volit. Zodpovědní jsou jinde. Není ani čas pátrat po nějakých příčinách, když tu máme nepřítele. Nepřítele, který nám a našim dětem půjde po krku, pokud panu říšskému kancléři Hitlerovi nepomůžeme vypořádat se s ním na svém území. Silnější pes mrdá, drazí spoluobčané. A já nechci, aby to byly moje děti, kdo mrdat nebude – komu to není jasné? Pořiďte si taky dítě, pak snad leccos pochopíte. Ten, kdo pozná strach o budoucnost své malé něžné dcery, nemůže se tak blbě divit, jak snadno lze na dálku zničit životy dcerám cizím.

Pomáhat, ale vybírat si

Nevidím v současné chřadnoucí Evropě jiné síly kromě pana říšského kancléře Hitlera, která může ochránit židovskou invazi před spontánní, ale oprávněnou zlobou původních národů, proniknou-li tyto hordy dál do Evropy. Věřím, že za racionálního přispění evropského společenství se Židé s panem Hitlerem nakonec dohodnou; ostatně je to především v jejich zájmu. Útěk přece není řešení.

Zachraňme etnický mír pro tuto generaci a projevme berlínskému státníkovi solidaritu víc než jen symbolickou. Podpořme Hitlerovu protiimigrační politiku diplomaticky a finančně, nebo alespoň dodávkami západní technologie. Je lepší čelit Židům na německém území, než je nechat rozptýlit se po Evropě, a posílit tak diasporu spících buněk. Mohou se usídlit v našich nemocnicích, univerzitách, výzkumných ústavech a bankách. Židé nejsou žádní hlupáci – není daleko doba, kdy budou mít i atomovou bombu… Ne, jen ať si je pan říšský kancléř nechá tam, kde jsou. Nakonec my máme dost práce se svými nepřizpůsobivými.

Pomáhejme, ale vybírejme si. Pro Evropu je nesporně kultivovanějším řešením podpořit záchytné tábory pro potenciální uprchlíky již na německém území, než abychom museli rozsáhlou síť takových zařízení budovat a živit na naší půdě. Pak by se k nám totiž hrnuli další a další Židé, pokud by viděli, že o ně bude postaráno – a přece nechceme mít na svém území koncentráky. Navíc z vydržování sofistikovaného systému německých táborů, se všemi těmi inženýry, úředníky a sociálními pracovníky, může náš průmysl skvěle těžit; zvlášť když jim budeme dodávat zbraně a další klíčové technologie. Nebo jsou nám snad v dnešní těžké krizi bližší židovští migranti než naši vlastní nezaměstnaní?

Když jde o obranu posledních zbytků tradičních evropských hodnot, jako jsou křesťanství a demokracie, jednoduše se nejde ohlížet na každého imigranta, kterému to bůhvíproč nevoní u něj doma. Ostatně když nejsou tito imigranti schopní přizpůsobit se u nich doma v Třetí říši, asi těžko budou přizpůsobivější u nás.

Kalina, Winton a jiní dobroseři

My nejsme Američani a ani nechceme poslouchat jejich povýšené hraběcí rady. Ať si je k sobě vezmou sami, jestli si myslí, že je zvládnou. Proč vlastně USA v poslední válce vůbec Německo porážely? Z čeho jiného než z válečného ponížení Německa povstává současná vlna židovské migrace? A proč bychom to měli odnést zase my? Máme dost co dělat se svými vlastními pseudointelektuály, naivisty, sluníčkáři a měsíčkářkami.

Co s dobrosery jako Antonín Kalina a Nicholas Winton, kteří by rádi „zachraňovali“ úplně cizí děti – lehkomyslně, bez úvahy, zda jsou schopny převýchovy? Tito a jim podobní vrážejí evropskému společenství dýku do zad; prodávají uprchlíkům bohatství, k němuž na fakultách kulturní antropologie sotva přispěli, a napomáhají tím rozvrátit starou dobrou pohostinnou Evropu. Dělat nechtějí a ještě nám berou práci!

Ptám se vás, kdo se až příliš podobáte krvavému klíštěti humanismu zaklesnutému do spanilých hýždí Evropy: kolik Židů si nastěhujete k sobě domů? Kdyby se v národě našel někdo, kdo by snad přechovával Žida ve špajzu nebo ve sklepě, je morální povinností slušného Čecha včas takového dobrosera podchytit a hlásit. Když jde o trám křesťanských hodnot a sociální spravedlnosti, budou lítat třeba i třísky. Už Praotec Čech, když doputoval na Říp, řekl: „Každý má žít ve své původní zemi!“

Autor nic nepropaguje a nesměřuje k potlačení.

 

Čtěte dále