Proti porušování občanských práv a omezování politické svobody!

Na Ukrajině vzniká nová levicová strana Sociální hnutí (Socialnyj ruch). O co jí jde? Představu můžete získat z následujícího prohlášení organizačního výboru strany.

V letech let 2014 až 2015 ukrajinské orgány zákonodárné a výkonné moci odsouhlasily rozhodnutí a provedly akce bezohledně porušující občanská práva Ukrajinců, jež jim zaručuje Ústava a evropská Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Porušovány jsou především tyto svobody a práva:

1. Svoboda slova a svoboda vyjadřování názorů a přesvědčení, zaručené článkem 34 Ústavy a článkem 10 evropské Úmluvy, a zákaz cenzury, daný článkem 15 Ústavy

Ministerstvo spravedlnosti nedávno zrušilo registraci novin strany Socialistyčna Ukrajina, která prosazuje socialistické politické názory. Nátlaku ze strany státních orgánů (Národní rada pro otázky televize a rozhlasového vysílání) čelí mimo jiné televizní kanál 112 a noviny Věsti, které se snažily zprostředkovávat názorově různé pohledy. Cílem nátlaku je dosáhnout změny redakční politiky těchto médií. Jde tedy o cenzuru.

Odsuzujeme systematické porušování občanských práv a politické represe na Ukrajině. Obnovení demokratických svobod v zemi je nyní jedním z nejnaléhavějších úkolů pro všechny, kteří bojují za zájmy ukrajinských pracujících.

Ministerstvo kultury a Státní kinematografická agentura sestavují seznamy zakázaných filmů, televizních pořadů a dokonce i herců. Tyto seznamy se stále doplňují. Bezpečnostní služba Ukrajiny pronásleduje občany, kteří na sociálních sítích vyjadřují svá stanoviska ohledně nejaktuálnějších otázek. Souzen je například Ruslan Kocaba, novinář z Ivano-Frankivsku, vězněný od února 2015, který na internetu zveřejnil protiválečné materiály. Kocaba je podle prohlášení lidskoprávních organizací vězněm svědomí. Na základě vykonstruovaného obvinění je nadále držen za mřížemi Vitalij Didenko, oděský novinář levicových a antiimperialistických názorů, kterému během domovní prohlídky podstrčili drogy. V květnu 2015 vstoupily na Ukrajině v platnost zákony, jež Ukrajincům zakazují vyjadřovat komunistické názory a užívat odpovídající symboliku, kriminalizují veřejnou obhajobu úspěchů sovětské vlády a kritiku ukrajinských nacionalistů.

2. Právo volit a být volen, zaručené článkem 38 Ústavy

Ministr spravedlnosti zakázal svým nařízením Komunistické straně Ukrajiny a dalším dvěma stranám, jež mají v názvu slovo „komunistická“, účast v místních volbách v říjnu 2015. Justiční správa Charkovské oblasti šestkrát za sebou odmítla registrovat místní pobočku strany Opoziční blok. Tato opoziční strana tak ztratila možnost účastnit se letošních místních voleb v regionu, kde má skoro nejvyšší podporu. Nový Zákon o místních volbách dovoluje nominovat kandidáty na zastupitele jen politickým stranám, zvyšuje volební práh ze tří na pět procent a zvětšuje peněžní zálohu. Všechny tyto novinky omezují ústavní právo volit a být volen. Jejich účelem je poskytnout oligarchům monopolní právo na utváření mocenských struktur. Místní volby v roce 2015 tedy a priori nebude možné považovat za svobodné a demokratické.

3. Svoboda sdružování, zaručená články 36 a 37 Ústavy a článkem 11 evropské Úmluvy

V rozporu s Ústavou, která říká, že „zákaz působení je uskutečňován výhradně soudní cestou“, a v rozporu s evropskými normami lidských práv zakázaly Ministerstvo spravedlnosti a Nejvyšší rada působení všech sdružení občanů hlásících se ke komunistickým názorům.

4. Svoboda shromažďovací, zaručená článkem 39 Ústavy a článkem 11 evropské Úmluvy

Demonstrace a mítinky opoziční orientace, sociálně protestní orientace či shromáždění požadující rovná práva pro menšiny (sexuální či národnostní) čelí útokům ultrapravicových polovojenských uskupení, často za naprosté nečinnosti či za přímé podpory bezpečnostních složek. Nejvíce násilí se vůči účastníkům pokojných shromáždění užívá v Charkově, Oděse, Dněpropetrovsku a Kyjevě.

5. Právo na svobodu a nedotknutelnost osoby, zaručené článkem 29 Ústavy a článkem 5 evropské Úmluvy

V srpnu 2014 prezident podepsal zákon, který v rozporu s Ústavou dovoluje bezpečnostním složkám zadržovat občany bez rozhodnutí soudu na maximální dobu 30 dní (Ústava dovoluje takové zadržení na maximální dobu 72 hodin). Nejvyšší rada Ukrajiny později schválila řadu zákonodárných aktů, jež bezpečnostním složkám dovolují odposlouchávat občany bez rozhodnutí soudu a užívat zbraň prakticky podle vlastního uvážení.

Organizační výbor strany Sociální hnutí nesympatizuje s činy a názory opozičních oligarchů a „levicových“ vykonavatelů jejich zakázek, kteří nyní pocítili dopad represí a omezování práv současnou vládou. Soudíme zvláště, že vedení Komunistické strany Ukrajiny (KPU) již dávno zradilo všechny komunistické ideály a zásady, využívalo stranu jako nástroj k vlastnímu obohacení a službě boháčům, zahrávalo si s ruským nacionalismem a konzervativními hodnotami. Reakcionáři z KPU a Opozičního bloku, vzniklého z někdejší Strany regionů, nesou přímou zodpovědnost za nynější ekonomickou krizi, zbídačení obyvatelstva a strašné následky války neméně než nynější vláda. Chápeme však, že výše zmíněné strany, občanské organizace, média, odbory a jiné organizace nejsou pronásledovány pouze z toho důvodu, že vyjadřují opoziční názory.

Pod pláštíkem války vláda uskutečňuje důsledný útok na základní občanská práva a politické svobody na Ukrajině. Dokonce i nepolitické odbory a jiné sociální protestní iniciativy čelí obviněním, že jsou „agenty Moskvy“. Represe zanedlouho může pocítit každý, kdo se odváží ohrozit zájmy dnešní vlády, oligarchů, jež jsou vůči ní loajální, globálního kapitálu či cizích států, které ukrajinským politikům stále hlasitěji diktují svou vůli.

Odsuzujeme systematické porušování občanských práv a politické represe na Ukrajině. Obnovení demokratických svobod v zemi je nyní jedním z nejnaléhavějších úkolů pro všechny, kteří bojují za zájmy ukrajinských pracujících. Vystupujeme s rozhodným protestem proti procesu omezování demokracie, neboť vidíme, že pro efektivní boj těch sil, které razí důslednou politickou linii obrany sociálních zájmů Ukrajinců, je podstatný rozdíl mezi byť omezenou liberální demokracií a autoritativním režimem. Náš hlas na obranu základních politických svobod je hlasem na podporu ukrajinských pracujících a jejich spravedlivého boje proti sociálnímu útisku.

Z ukrajinského originálu Proty systemnoho porušennja hromadjanskych prav ta obmežennja polityčnoji svobody v Ukrajini! přeložil Josef Dobrovolný.

 

Čtěte dále