Udržitelný rozvoj místo prázdných slibů

Summit OSN k udržitelnému rozvoji přijal novou agendu. Ta má během patnácti let zajistit důstojný život všem obyvatelům planety.

Ve dnech 25. až 27. září se konal Summit OSN v New Yorku, věnovaný udržitelnému rozvoji. Všech 193 členských zemí OSN přijalo sedmnáct cílů udržitelného rozvoje, které mají přispět k zajištění důstojného života pro všechny. Dánský premiér Lars Løkke Rasmussen, který spolupředsedal úvodnímu zasedání, řekl: „Cíle představují vizi, jež by měla být uskutečněna v roce 2030. Historie nás bude soudit a učiní nás odpovědné za výsledky.“

Cíle udržitelného rozvoje navazují na Rozvojové cíle tisíciletí, které byly schváleny v roce 2000 na Summitu tisíciletí a které měly do roku 2015 radikálně zlepšit život na Zemi. Především eliminovat chudobu, zlepšit zdraví a zajistit přístup k základním potřebám. I když v mnoha oblastech došlo ke zlepšení, stále zůstává mnoho problémů, jejichž řešení zůstalo daleko za očekáváními. I z těchto neúspěchů by si měly nové cíle vzít poučení.

Nemůžete požadovat podporu udržitelného rozvoje, když se bráníte omezování spotřeby nejbohatších nebo předávání technologií.

Papež František, který měl úvodní řeč, zdůraznil důležitost ochrany životního prostředí a vyzval mezinárodní společenství k tvrdé práci na zajištění míru a spravedlnosti. Stejné téma bylo podnětem i kampaně Česko proti chudobě, která na Mezinárodní den míru 21. září upozornila akcí Mírová tramvaj na potřebu prosazování míru a práv ekologických a válečných uprchlíků.

Za občanské organizace vystoupil na summitu Salil Shetty z Amnesty International, který politické reprezentaci mimo jiné vzkázal: „Nemůžete požadovat podporu udržitelného rozvoje, když se bráníte omezování spotřeby nejbohatších nebo předávání technologií. Nemůžete kázat o lidských právech, a zároveň praktikovat masové sledování. Nemůžete poučovat o míru, a současně být největšími výrobci zbraní. Nemůžete brojit proti korupci, a přitom dovolovat vašim korporacím využívat právní mezery pro finanční a daňové úniky. Nemůžete přijímat Cíle udržitelného rozvoje, a zároveň napadat a věznit pokojné protestující a odpůrce. Nemůžete přijímat Cíle udržitelného rozvoje, a současně uzavírat bezpečné a legální cesty uprchlíkům, omezovat důstojný život.“

Stanovisko občanské společnosti reflektuje široce sdílené obavy, že Cíle udržitelného rozvoje, jakkoli progresivní a potřebné, zůstanou jen u řešení nejpalčivějších problémů, aniž by dokázaly těmto problémům systémově předcházet a odstraňovat je. To vyjádřil i řecký premiér Alexis Tsipras, jenž poukázal na potřebu systémového řešení zadlužených států, které občanské organizace prosazují již přes dvacet let. Cílem je eliminovat chudobu, toho ale není možné dosáhnout, „dokud si neujasníme, jak vybudovat nebo zlepšit sociální státy místo toho, abychom je ničili“.

Podle platformy Česko proti chudobě je přijetí nových rozvojových cílů důležitým krokem. Ještě důležitější však je, aby nezůstaly jen na papíře, ale aby se skutečně realizovaly. A k tomu je zapotřebí reálného odhodlání politiků a především podpory lidí. Bez širokého zapojení občanů na celém světě se nic tak ambiciózního uskutečnit nedá. Jak řekl generální tajemník OSN Pan Ki Mun: „Tyto Cíle jsou cestou k lepší budoucnosti. Nyní je musíme využít k transformaci světa. Učiníme tak skrze partnerství a společné odhodlání. Nikdo nesmí zůstat pozadu.“

Záleží tedy i na každém z nás – a na obyvatelích Evropské unie zvláště –, jestli se podaří prosadit spravedlivější a důstojnější život pro všechny lidi na naší malé planetě.

Autor je rozvojový pracovník.

 

Čtěte dále