Výzva k ukončení lokucidy v Letech

Odstranění vepřína z areálu bývalého koncentračního tábora v Letech je otázka důstojnosti a hrdosti. Publikujeme petici adresovanou českému premiérovi i šéfům evropských institucí.

V srdci Evropy se nachází areál bývalého koncentračního tábora, v němž je provozován velkokapacitní vepřín.

Na jeho plotě je panel s vlajkou EU. Vepřín totiž dostává evropské dotace v rámci Společné zemědělské politiky. Místo je špatně přístupné. Musíte se asi půl hodiny brodit vysokou trávou a někdy i bahnem. Dojdete na mýtinu při hranicích tábora, na níž je umístěna osamělá informační cedule. To přispívá k vymazání vzpomínky na zločin, k nedostatečnému sdílení historie. Přítomnost prasat, špíny a odporného zápachu, který se z vepřína line, hanobí vzpomínku na zesnulé a poškozuje jejich důstojnost stejně jako důstojnost pozůstalých.

Jsou to Lety v České republice, hodinu jízdy na jih z Prahy. Tábor zřízený zde v roce 1939 pro zajištění různých typů vězňů byl přeměněn v koncentrační tábor výhradně pro Romy v červenci 1942 a uzavřen v srpnu 1943. Stovky Romů byly přinuceny k otrocké práci, umírali na místě nebo při deportaci do tábora Auschwitz-Birkenau.

Ukončení lokucidy v Letech bude aktem boje proti rasismu, diskriminaci a předsudkům vůči Romům, které jsou ovlivněny neznalostí. Dojde k rozvoji poznání, spravedlnosti, rovnosti.

Děje se tu „lokucida“, tedy zločin proti místu. Rezonuje s genocidou, jejímiž oběťmi byli Romové během druhé světové války. Je odrazem pronásledování a diskriminace, kterým dnes v Evropě Romové stále čelí. Symbolizuje nedostatečnou znalost této části evropských dějin.

Takže když na našem kontinentu, který prodělává krizi identity, krizi hodnot současně s krizí ekonomickou, sociální a institucionální, dochází k rozvoji rasismu, nalézá vzestup protiromského rasismu stejně jako antisemitismu své částečné vysvětlení v určitém mizení vzpomínek na genocidu Romů a šoa.

Přeživší, kteří reprezentují špatné svědomí evropské civilizace, skutečně odcházejí a špatné svědomí odchází s nimi, vytrácí se. Jenže špatné svědomí zabraňuje tomu, aby se přešlo ke špatnému činu. Dochází k uvolňování násilí, a jestliže dnes s takovou silou postihuje romské a židovské komunity, je to proto, že tyto komunity symbolizují původní autentické pamětníky, původní představitele tohoto evropského špatného svědomí, tedy hlavní překážku pronásledování jiných skupin.

Vymazání paměti, nedostatečné sdílení historie a popíračství napomáhají současnému rozvoji rasismu a antisemitismu.

Ukončení lokucidy v Letech bude aktem boje proti rasismu, diskriminaci a předsudkům vůči Romům, které jsou ovlivněny neznalostí. Dojde k rozvoji poznání, spravedlnosti, rovnosti. Dojde ke sdílení se současnými a budoucími generacemi, což jim umožní zbavit se dědictví pronásledování, osvobodit se od tíživého břemene otřesné minulosti. Stručně řečeno, bylo by to ztělesnění ducha Romské hrdosti. Roma Pride – pochod romské hrdosti je mobilizace proti rasismu, boj za rovnost a důstojnost, jíž se účastní společně Romové i Neromové ve více než dvaceti zemích Evropy i mimo ni každou první říjnovou neděli už po čtyři roky.

Ukončení degradace Let u Písku se týká důstojnosti nás všech. Proto u příležitosti Roma Pride žádáme předsedu Evropské rady pana Tuska, předsedu Evropské komise pana Junckera, předsedu Evropského parlamentu pana Schulze, jakož i českého premiéra pana Sobotku, aby konali v zájmu definitivního ukončení lokucidy, která se děje v Letech.

Konkrétně to znamená odstranění velkokapacitního vepřína a vybudování místa paměti a sdílení. Místa vhodného, na rozdíl od pamětního kamene, momentálně instalovaného na masových hrobech pár set metrů od areálu bývalého tábora. Znamená to rovněž podporu výzkumu, jehož cílem by bylo nalézt všechna těla, aby se jim dostalo pohřbu, jaký si zaslouží, a úplné objasnění historie místa a osudů lidí, kteří zde žili a kteří zde zemřeli.

Finanční prostředky jsou dostupné. Stačilo by například použít část ze stovek milionů eur z evropského rozpočtu určených na začleňování Romů, které každý rok zůstávají v Bruselu, protože o ně členské státy nebo místní úřady nepožádaly. Schází politická vůle konat. Právě prostřednictvím takových činů hrdosti chytí evropský projekt tolik potřebný druhý dech. Bude moci zareagovat na krizi hodnot, v níž se nacházíme. Nabídne současným a budoucím generacím možnost hledět do budoucnosti s novým nadšením. Dnes tato cesta hrdosti prochází skrz Lety.

Seznam signatářů najdete zde.

 

Z francouzského originálu, publikovaného na webu European Grassroots Antiracist Movement, přeložila nevládní organizace Konexe.

 

Čtěte dále