Jana Černochová ví, jak umlčet opozici i občany

Radnice Prahy 2 odmítá vést dialog se svými občany o osudu unikátní roubenky stojící na pražské Zvonařce.

Kauza developerské výstavby v zahradě památkově chráněné roubenky na území Prahy 2 opět ukázala, že místní starostka za ODS není ani občanská, ani demokratická. Jana Černochová, poslankyně a starostka druhého pražského obvodu, odmítla vést jakoukoliv debatu nad důležitým rozhodnutím, které může ovlivnit život obyvatel v její obci. Debatu nechtěla vést nejen s opozicí, ale ani s občany. Jak se to celé seběhlo?

Zapomínání vlastních slibů

Už léta se snaží soukromý investor realizovat předimenzovanou výstavbu v ostrém svahu zahrady roubenky, která se nalézá hned vedle Nuselských schodů. Vzhledem k blízkosti Zvonařky nese developerský projekt poněkud nekreativní název „Bytový dům Zvonařka“. V letech 2007, 2009, 2013 a 2014 investor žádal o souhlas městské části s výstavbou. Ta mu ho na základě přesvědčivých argumentů opakovaně odmítla dát. Zaprvé je případná stavba v rozporu s územním plánem, protože se jedná o stabilizované území, které nepředpokládá zásadní výstavbu, a navíc je v celoměstském systému zeleně. Zadruhé je stavba v rozporu s veřejným zájmem. A to jak vzhledem k dopadu na životní prostředí, tak i z hlediska lidí žijících v okolí roubenky a celkově s ohledem na urbanistický ráz místa.

ODS na Praze 2 zavádí do praxe totalitní praktiky minulého režimu, které sama tak ráda rétoricky kritizuje.

Po letech rozumného přístupu se nicméně najednou z interních a posléze i veřejných vyjádření členů koalice dalo vyrozumět, že současní představitelé Prahy 2 jsou připraveni vyslovit souhlas s novým, jen minimálně upraveným návrhem. Vzhledem k totálnímu nezájmu vedení radnice, složeného z ODS, TOP 09 a OSB (Občané za spokojené bydlení), o dialog s občany bylo zřejmé, že prostředníka bude muset sehrát opozice. Společně jsme sesbírali přes patnáct set podpisů pod petici a za Zelené jsme uspořádali poblíž roubenky happening, aby se lidé dozvěděli maximum informací. Spolu s Klubem Nezávislých, sociálními demokraty a ANO jsme také vyzvali starostku ke svolání mimořádného zastupitelstva k tomuto jedinému tématu.

Starostka Černochová se rozhodla svolat zastupitelstvo na desátou hodinu dopolední. Méně komfortní hodinu pro pracujícího člověka si lze jen těžko představit. Přesto na zasedání přišlo několik desítek lidí, kteří žijí v nedalekých činžovních domech. Těm Černochová osobně slíbila, že dokud bude starostkou, žádná developerská výstavba na daném místě nebude. Nevím, zda obrat v jejím přístupu k výstavbě je nenápadným signálem, že pomalu opouští pozici starostky, ale spíše se přikláním k variantě, že zapomněla na své předvolební sliby.

Umět argumentovat

V demokratické společnosti se vede debata. Výměna názorů a jejich obhajování je mimořádně důležité. Ostatně náš záměr přenést debatu o vyjádření souhlasu či nesouhlasu se stavbou z půdy neveřejné rady na půdu veřejného zastupitelstva byl motivován postojem, že svá politická rozhodnutí by si každý politik měl být schopen obhájit, vyargumentovat. Bohužel ve čtvrtek 19. listopadu 2015 se na zasedání zastupitelstva nediskutovalo, protože koalice odmítla schválit program. Svolané zastupitelstvo netrvalo ani čtvrt hodiny a Černochová poslala zastupitele i veřejnost domů, aniž by kdokoliv mohl vysvětlit svůj postoj či aspoň položit dotaz.

Starostka navíc zneužila své závěrečné slovo, když vyčetla opozičním zastupitelům, že nebyli schopni všichni přijít na zasedání zastupitelstva, které bez jakékoliv debaty s nimi svolala na tento termín. Rovněž se „omluvila“ občanům, že se stali oběťmi manipulace opozičních zastupitelů, kteří nerozumí tomu, že roubenku lze „zachránit“ jedině tím, že okolo postavíme komplex 35 bytů a 42 garáží, který na opravu roubenky „vydělá“. Ušetří se určitě i na údržbě zeleně, vzhledem k tomu, že je v plánu pokácet přes třicet vzrostlých stromů.

Ze zasedání opoziční zastupitelé odcházeli v neveselé náladě. Roztrpčení byli nikoliv z toho, že by prohráli hlasování, to je v opozici vcelku běžný chlebíček, ale z toho, že se je koalice svým hlasováním pokusila umlčet a že stejným způsobem koalice zametla s veřejností. ODS na Praze 2 bohužel zavádí do praxe totalitní praktiky minulého režimu, které sama tak ráda rétoricky kritizuje.

Autor je zastupitel Prahy 2 zvolený za Stranu zelených.

 

Čtěte dále