Klinika českou vlajku nevyvěšuje

Kolektiv autonomního sociálního centra Klinika se ve svém prohlášení distancuje od užívání českých státních symbolů při poskytování dobrovolné pomoci lidem na útěku.

Klinika se na začátku září mezi prvními zapojila do praktické pomoci uprchlíků v Maďarsku a posléze na Balkáně. Kromě pomoci konkrétním lidem, pro nás bylo důležité i to, že jsme se tak mohli postavit vlně xenofobie, která vládla v české společnosti. V současnosti už se etabloval samostatně koordinovaný tým českých dobrovolníků a dobrovolnic, ve kterém se vystřídaly stovky lidí. Na hranicích odvedl náročnou a důležitou práci a právem si získal českou i mezinárodní pozornost. Máme z toho radost a práci dobrovolníků a dobrovolnic budeme samozřejmě nadále podporovat.

Naším cílem není zachraňování pověsti České republiky, ale pomoc lidem v nouzi a odpor proti fašizaci. Vlastenectví jakéhokoli typu je pro tuto činnost dost dvojznačným základem.

Chceme ale zareagovat na fenomén, který je spojený s označením „Czech Team“, propagačními materiály s českou vlajkou i nadšenými vyjádřeními typu: „Konečně můžu být hrdý, že jsem Čech.“ Vlastenecké nadšení českých dobrovolníků jistě nelze zaměňovat s etnickým nacionalismem. Pokud se česká vlajka má stát symbolem pomoci druhým bez ohledu na jejich původ, je to jistě lepší, než když vlaje nad hlavami fašistů a fašistek na Václavském náměstí. Na Klinice přesto českou vlajku vyvěšovat nebudeme. Naším cílem není zachraňování pověsti České republiky, ale pomoc lidem v nouzi a odpor proti fašizaci. Vlastenectví jakéhokoli typu je pro tuto činnost dost dvojznačným základem. Nejsou to právě hranice národnostně definovaných států, které brání prchajícím lidem ve svobodném pohybu? Není to právě národnostní identita, ze které xenofobové čerpají rozdělení na „nás“ a ty „druhé“?

Chceme se tímto přihlásit k hnutím a skupinám z celého světa, které se prouprchlickému aktivismu věnují dlouhodobě. Kritizují přitom represivní postupy státních aparátů, rozkrývají rasistická klišé zneužívané pravicovými populisty a zasazují uprchlictví do kontextu ekologické krize a ekonomické nerovnosti globálního kapitalismu.

Můžeme jmenovat hnutí No Borders, které bojuje za svobodu pohybu a neústupně prosazuje stanovisko, že žádný člověk není ilegální. Autonomní centra a levicové skupiny, které pomáhají uprchlíkům, ať už jsou z Německa, Řecka, Turecka, USA nebo Brazílie. Jsou to antifašisté a antifašistky, kteří se aktivně staví na odpor rasistickým a fašizujícím náladám ve společnosti. Není ostatně od věci zmínit, že první trička s nápisem Refugees Welcome v České republice začala před pěti lety distribuovat levicová Iniciativa Ne Rasismu! v dobách, kdy mainstreamová média ještě nevěděla, kdo to uprchlíci vůbec jsou.

Podporujeme spolupráci na pomoci uprchlíkům napříč politickým spektrem, nechceme otravovat vzduch politickým moralizováním, ale chceme se držet dobrého zvyku antiautoritářské levice: ke kritické praxi patří také kritické myšlení.

Kolektiv autonomního sociálního centra Klinika.

 

Čtěte dále