Skutečné uctění památky 17. listopadu

Společná demonstrace Bloku proti islámu a Miloše Zemana vyvolala reakci akademické obce. Přinášíme podle nás nejzajímavější projev alternativní oslavy 17. listopadu na Albertově.

Úterní události, během nichž bylo našim kolegům znemožněno uctít památku 17. listopadu tradičním způsobem, naplnily mnoho z nás pocitem hlubokého pohoršení. Musíme ale mít vždy na paměti, že to, co činí tradici živou, není pouhý rituál. Možná, že bychom měli nejmenovaným strůjcům této situace poděkovat. V konfrontaci s jejich skandálním jednáním je totiž nabíledni, že Den boje za svobodu a demokracii není pouhým sloganem.

Odvaha postavit se nenávisti – a zastat se těch, kteří jsou jejím terčem – je tím, po čem i naše doba volá nejvíc.

Smysl 17. listopadu spočívá v oslavě hodnot. Jsou to hodnoty jako svoboda projevu, svoboda shromažďování, svoboda vyznání, svoboda názoru – ale také občanská angažovanost ve věcech veřejných. Studenti z let 1939 a 1989 nám mohou být vzorem zvláště odvahou vyslovit jasné NE. Ne lži. Ne aroganci moci. Ne štvaní jedněch proti druhým. Ne politickému obchodování s lidským strachem. Patrně právě ona odvaha postavit se nenávisti – a zastat se těch, kteří jsou jejím terčem – je to, po čem i naše doba volá nejvíc.

Sešli jsme se dnes v bezprecedentně hojném počtu. Neměli bychom se ale uspokojit pocitem, že i my jsme, tady a teď, měli „svůj Albertov“. Skutečným uctěním památky 17. listopadu je přijmout jeho univerzální odkaz jako výzvu pro současnost. Jako výzvu pro každodenní jednání. Jako výzvu k zodpovědnému a nebojácnému utváření tohoto světa.

Možná, že i my máme holé ruce. Před urážkami se ale obhajovat nemusíme ani rukama, ani křikem. Naší obhajobou ať je vždy naše konání. Protože – kdo, když ne my?

 

Čtěte dále