Ježíš připomínal Syřana

Britští vědci se pokusili zrekonstruovat pravděpodobný vzhled Ježíše Krista. Ti, kdo dnes odmítají přijímat uprchlíky, by pravděpodobně za hranicemi nechali i jeho.

Tradici zobrazování biblických postav v západním světě si lze jen těžko představit bez Ježíše Krista, vysokého bělocha s dlouhými světlými, případně kaštanovými vlasy. Není vůbec překvapivé, že hispánský Ježíš namísto toho oplývá jižanskými rysy s pletí i vlasy tmavými. To však nejsou zdaleka jediná vyobrazení syna Božího, která více než věrnou nápodobu kopírují idoly místní kultury zrcadlené regionálním viděním.

Jak nedávno informoval Observer, i když se Ježíšovy pozůstatky nedochovaly, britský výzkumný tým se pokusil jeho podobu co nejvěrněji zrekonstruovat. Pod vedením lékařského výtvarníka doktora Richarda Neavea, který dříve působil na univerzitě v Manchesteru, bylo pro přiblížení se Ježíšově skutečné podobě využito technik forenzní kriminalistiky. Doktor Neave nejprve zrentgenoval lebky tří mužů, kteří se narodili přibližně ve stejné době a na stejném místě jako Ježíš. Na základě počítačové tomografie následně vymodeloval Ježíšovu lebku. Tu nakonec srovnal s nalezenými pasážemi z Bible, které popisují Ježíšovo vzezření.

Výsledná podoba Ježíše Krista nasvědčuje tomu, že byl podsaditým semitou s vystouplými obličejovými kostmi, kudrnatými vlasy a hustým plnovousem. A na Facebooku a Twitteru už si hojně utahují z toho, jestli by Donald Trump takového Ježíše Krista vůbec pustil za hranice USA.

Autor je student FSV UK.

 

Čtěte dále