A2lart #7

Mánes: For sale

Spolek výtvarných umělců Mánes a jeho výstavní síň bývaly klenotem českého kulturního života. Soudobá situace je však více než kritická. Přes intenzivní nesouhlas odborné veřejnosti, která mnohokrát vyjádřila svůj negativní postoj vůči komercionalizaci této kulturní památky, trvá její zneužívání primárně za účelem finančního zisku. V dnešní době zde místo odkazu tradice spolku umělců vidíme kýčovité privátní akce firem, které si mohou dovolit zaplatit extrémně vysoký nájem. Jejich akce pak často svou necitlivou sebeprezentací hyzdí jak architektonickou kvalitu budovy, tak i její kulturní odkaz. Tento stav je důsledkem sporné strategie Nadace českého výtvarného umění, která za budovu zodpovídá.

Svou intervencí navazujeme na činnost aktivní části umělecké obce, která založila sdružení Mánes umělcům – realita jeho chmurné prognózy snad ještě předčila. Využili jsme ostrůvku před budovou pro vztyčení protestního objektu, který má parafrázovat absurdní situaci této galerie.

 

Čtěte dále