Konec Kliniky?

Přes polooficiální sliby některých politiků a veřejnou podporu se zdá, že žižkovské komunitní centrum Klinika bude muset skončit.

Důvodem pro neprodloužení smlouvy má být podle Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM ) stanovisko stavebního úřadu Městské části Prahy 3. Ten se vyjádřil, že budova byla zkolaudována jako plicní zdravotnické zařízení, a „jiné využití je tudiž nelegální“. Před rokem, kdy tentýž stavební úřad vydával ke smlouvě o pronájmu stanovisko, nebyly ještě kolaudační dokumenty k dispozici k nahlédnutí.

Budova bývalé polikliniky by tak měla být nabídnuta k dispozici jiným složkám státu. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která o budovu původně projevovala zájem, už od svého záměru upustila. Pravděpodobným výsledkem může být, že budova, která byla před zasquatováním několik let nevyužívaná, opět osiří.

Kolektiv Kliniky k nečekanému postoji ÚZSVM nechce vyjadřovat. Vydal jen krátké prohlášení: „Zpráva o neprodloužení smlouvy ze strany ÚZSVM nás překvapila. Podle informací spřízněných právníků však lze nalézt řešení a změnit účel užívání objektu. Závisí to na ochotě úřadů. Nevzdáváme se a budeme hledat řešení, jak zažít další rok autonomie, solidarity a sdílení na Žižkově. Delší prohlášení vydáme po večerním plénu. Podporujte náš společný prostor a přijďte zítra na Den pro Kliniku.“ Den pro Kliniku vyjadřující squatterům solidaritu a podporu se koná zítra na desítkách míst po republice. Nyní to vypadá to, že jeho význam bude docela jiný, než se původně plánovalo.

Ke konci svého vyjádření ÚZSVM poněkud nejasně naznačuje, že pokud by mohl smlouvu uzavřít s kolektivem, který by měl právní subjektivitu, a ne pouze s fyzickou osobou, jak je tomu teď, složky státu a obce by mohly Klinice pomoci se zajištěním prostor k provozu. Zároveň ale ÚZSVM podotýká, že k tomu nemá pravomoci (celé vyjádření ÚZSVM zde).

Ve stejný den vydala Rada městské části Praha 3 vyjádření, ve kterém nepřímo žádá ukončení Kliniky. Toto prohlášení se nese v politickém duchu a vyjadřuje se i k uprchlíkům, které nelze podle vyjádření naivně vítat. „Apelujeme na politickou reprezentaci naší země, na ministerstvo financí a jemu podřízený Úřad státu ve věcech majetkových a žádáme, aby se urychleně eliminovaly praktiky nerespektující zákony ČR. Incident, který se nyní týká Prahy 3, se nesmí opakovat. Žádáme o pomoc, aby se občané naší městské části mohli cítit opět bezpečně,“ píše radnice Prahy 3.

 

Čtěte dále