Tranzice není sebepoškozování, pane prezidente!

Prezident Miloš Zeman se svými výroky opakovaně dopouští poškozování transgender lidí. Zveřejňujeme prohlášení iniciativy trans*parent.

Na debatě na klatovské střední škole doplnil prezident Zeman svůj názor na práva homosexuálů pozoruhodným komentářem ohledně procesu tranzice, kterou v ČR ročně prochází několik set transgender osob. Po prohlášení o rovnosti homosexuálů a heterosexuálů­ – „Sexuální orientace je naprosto soukromou věcí každého z nás. Vůbec bych sem nepletl politiku, protože práva homosexuálů jsou stejná jako práva heterosexuálů.“ – považoval za nezbytné pro pořádek ještě dodat: „Já osobně, a berte to jako můj velmi subjektivní názor, trochu nechápu transsexuály, kteří se nechávají přeoperovat, protože tam už bych viděl trestní odpovědnost sebepoškozování vlastní osoby.“

Medicínská stránka tranzice umožňuje, abychom se ve svých tělech cítili správně a pohodlně. Je vědecky prokázáno, že zlepšuje naši kvalitu života.

Tento názor ovšem nezazněl z úst nynějšího prezidenta poprvé – v obdobném smyslu se vyjádřil i před dvěma lety na debatě prezidentských kandidátů. Přítomní zástupci LGBT iniciativ Lukáš Houdek a Lucia Zachariášová jej tehdy po diskusi upozornili na problematičnost takového vyjádření a on následně uznal, že jeho výrok byl zřejmě neuvážený, a přislíbil, že si v tomto ohledu doplní znalosti. To se však bohužel zřejmě nestalo, a tak nám nyní nezbývá, než poukázat na nesmyslnost a škodlivost jeho prohlášení.

Různé cesty

Ne ve všech případech volí transgender lidé hormonální či chirurgickou modifikaci svého těla. Být trans* znamená pociťovat nesoulad mezi svým vlastním rodem a rodem přisouzeným při narození. Mnozí z nás (trans* lidí) volí cestu hormonální a chirurgické přeměny, ale zdaleka tomu tak není u všech.

Tranzice, čili proces změny rodu a rodových znaků, není výsledkem náhlého popudu. Většina trans* lidí si začne svůj skutečný rod uvědomovat v útlém dětství či v pubertě. Trávíme často až celé roky snahou pochopit a zhodnotit tyto pocity, než se s nimi svěříme druhým lidem nebo odborníkům. A i potom nás ještě čeká dlouhá a spletitá cesta systémem zdravotní péče. Jedná se tedy o dlouhodobý proces a o komplexní psychologický, sociální a fyzický vývoj jednotlivce, a ne o jednorázovou operativní změnu, v jejímž momentě dojde ke změně genderu.

Všechny zákroky a léčebné postupy, které se rozhodneme podstoupit v rámci své tranzice probíhají na základě oficiální lékařské diagnózy dle kodifikace Světové zdravotnické organizace pod dozorem odborníků, kteří se ve své praxi řídí nejnovějšími vědeckými poznatky. Tyto zákroky tedy nejsou sebepoškozováním o nic více, než je sebepoškozováním vynětí zaníceného slepého střeva.

Záchrana života, nikoli poškozování

Lidé, kteří operativní zásah podstoupí, jsou ve všech případech dlouhodobě v péči sexuologa, prošli psychodiagnostickým, endokrinologickým, gynekologickým či urologickým vyšetřením a dalšími nezbytnými screeningy a testy, mají za sebou minimálně rok hormonální terapie, změnu jména a v neposlední řadě musejí absolvovat posouzení odbornou komisí, která zákrok u daného člověka schvaluje. V žádném případě se tedy nejedná o impulzivní jednání, které je typické pro případy sebepoškozování.

Pozoruhodný je v tomto ohledu i Zemanův názor, který uvádí sebepoškozování do souvislosti s trestní odpovědností. Sebepoškozování jako takové samozřejmě trestným činem není (na rozdíl od navádění či nucení k takovému jednání) a prezident tak staví do nepříznivého světla i ty, kteří tímto nešťastným způsobem řeší své psychické problémy.

Prohlášení tohoto typu poškozují (nejen) trans* lidi. Medicínská stránka tranzice umožňuje, abychom se ve svých tělech cítili správně a pohodlně. Je vědecky prokázáno, že zlepšuje naši kvalitu života. Pokud budeme nazývat světově uznávané lékařské postupy sebepoškozováním, potenciálně komplikujeme přístup transgender osob k léčbě, která jim může doslova zachránit život.

 

Organizace TRANS*PARENT usiluje o dosažení sociální spravedlnosti, prosazování práv a pozitivních společenských změn ve prospěch transgender a genderqueer osob.

 

Čtěte dále