Vzkaz z Brna na Slovensko: Učitelky a učitelé, vydržte!

V Brně se dnes chystá solidární demonstrace na vyjádření podpory stávkujícím učitelům na Slovensku.

V pondelok 25. januára bol vyhlásený štrajkovým výborom Iniciatívy slovenských učiteľov časovo neobmedzený štrajk. Tomuto dňu predchádzalo dlhodobé pripomínanie a vrchovaté individuálne úsilie učiteľov a učiteliek stredných a základných škôl o nové možnosti spravodlivejších a uspokojujúcich pracovných podmienok. Tieto aktivity neviedli ani k hlbšej reflexii nedostačujúceho a zahanbujúceho stavu pre spoločnosť kľúčových pracovísk vládnucimi elitami, ani k odhodlaným, výrazným a konkrétnym krokom ktorejkoľvek z existujúcich politických strán. Vytrvalosť slovenských učiteliek a učiteľov v štrajku a neochvejnosť ich hlasov v sledovaní pre obyvateľov Slovenska univerzálnej vízie – kvalitnejšieho vzdelávania a školstva – nás vyzývajú nielen k študentskej a profesijnej solidarite, ale tiež k solidarite medzimestskej a medzištátnej. Zhromaždenie na podporu slovenských štrajkujúcich učiteľov sa uskutoční dnes v 18:00 na Komenského námestí pred sochou Tomáša Garrigue Masaryka.

S prezidentom v chrbte

V podvečer tohto dňa, hodinu pred zhromaždením v Brne, sa odohrá na Námestí Slovenského národného povstania v Bratislave Zhromaždenie rodičov a priateľov školy. Toto zhromaždenie bude niekoľkým stretnutím učiteľov a učiteliek a ich podporovateľov v poradí. Dianie začalo demonštráciou samotných učiteliek a učiteľov 25. januára v Bratislave, ku ktorej sa postupne pridávali demonštrácie v regiónoch a tiež menšie, ale aj výraznejšie symbolické udalosti ako živá reťaz v minimálne desiatke slovenských miest, výstup na Devín, či učiteľmi zverejnené pokarhanie pre ministrov. Cieľom týchto aktivít bolo konštantne upozorňovať na trvajúci štrajk učiteľov. Do štrajku bolo od jeho začatia zapojených 14 500 učiteliek a učiteľov a 950 stredných a základných škôl. Niektoré zo škôl sú v tzv. štafetovom štrajku, pri ktorom sa učitelia v prítomnosti na škole striedajú, iné zo škôl zostávajú pri symbolickej forme štrajku, pretože si zatvorenie brán školy určenej napríklad pre deti z nízko podnetných prostredí jednoducho nemôžu a nechcú dovoliť. Ani v týchto školách však neprebieha regulárne vyučovanie.

Ticho školstvo nevylieči. Tak ako arogantné ignorovanie neprebije odhodlanú snahu realizovať úprimnú víziu, ktorá spája.

K štrajkujúcim učiteľom sa od 25. januára pripájajú postupne ďalší a ďalší. Podporu im vyjadrujú rodičia, žiaci a študenti, ale aj hudobníci, športovci, herci a iné osobnosti verejného života. Oneskorene, ale predsa učiteľom stredných a základných škôl vyjadrujú svoju hlasnú podporu aj pedagógovia univerzít. Od dnešného dňa to znamená, že na desiatich slovenských vysokých školách je ohrozený začiatok výučby v letnom semestri a učitelia stredných a základných škôl prechádzajú do novej formy štrajku – štrajkovej pohotovosti. Podpora verejnosti sa hmatateľne prejavuje napríklad akciami ako verejné zhromaždenie „Ďakujeme, že vieme“. Je povzbudzujúce pozorovať, že občianska spoločnosť na Slovensku v posledných dňoch žije debatami o stave školstva a potrebných zmenách vo vzdelávacom systéme, buráca nádejou v jeho lepšie podoby a drží v sledovaní spoločného záujmu pospolu. Veľká časť slovenskej kreatívnej menšiny doma aj v zahraničí totiž veľmi dobre rozumie tomu, že slovenskí učitelia práve v týchto chvíľach potrebujú cítiť našu podporu.

Podpora prichádza z rôznych strán a nadobúda rôznorodé podoby, čo je jedným z predbežných znakov úspešnosti tohto štrajku. Nedemonštrujú totiž len učitelia, ale napríklad tiež popradskí študenti, kým tí banskobystrickí sa rozhodli učiteľov svojho gymnázia podporiť koncertom. Vznikajú petície, podporné piesne, organizujú sa koncerty za nezištnej účasti umelcov, v menších mestách, ako napríklad Stará Turá, sa uskutočňujú na podporu učiteľov hudobno-literárne večery. Vo väčších mestách sa v čapiciach a šáloch odetí podporovatelia a podporovateľky bicyklujú na znak podpory učiteliek v organizovaných cyklojazdách. Niektoré kaviarne a divadlá podporujú štrajkujúcich učiteľov kávou a lístkami zdarma, iní podnikatelia, ale aj jednotlivci podporujú učiteľov cez portál pomoz.sk. Všetko na podporu toho, aby učiteľky a učitelia vo svojom snažení vydržali – dokončili zmenu! Posledné dianie ukazuje, že výzva senátu Filozofickej fakulty vedeniu Univerzity Komenského a ostatným vysokým školám viedla k ich proaktivite, ktorú snáď bude nasledovať aj výraznejšie angažovanie slovenských vysokoškolákov. Na strane učiteľov je tiež prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.

Úspechy verejných diskusií

Stav slovenského školstva a podfinancovanie učiteľskej profesie však nie je ťažkosťou, ktorú je v 21. storočí možné obmedziť za hranice jedného štátu. Ako dôkaz môžu slúžiť podporné listy prichádzajúce od slovenských študentov študujúcich v zahraničí, ktorí vytvorili platformu Iniciatíva zahraničných študentov na podporu učiteľov a posielajú svoju podporu z Dánska, Škótska, Holandska, či Švajčiarska. V Londýne a Bruseli sa napríklad 3. februára, len deň po verejnom zhromaždení „Ďakujeme, že vieme“ , odohrali podporné akcie štrajku pred veľvyslanectvami Slovenskej republiky v oboch mestách. Brno, v ktorom študujú tisícky študentov a študentiek pôvodom zo Slovenska, podporí štrajkujúcich učiteľov dnešným zhromaždením a podporu slovenským učiteľom je možné vyjadriť tiež podpisom Vyhlásenia k zhromaždeniu, ktorú vytvorili súčasní a bývalí študenti Masarykovej univerzity. „Člověk mnoho vydrží, má-li cíl,“ odkazujú predstaviteľom Iniciatívy slovenských učiteľov študenti z Brna slová Masaryka. Štrajkujúci učitelia pristúpili k cieľom štrajku s obdivuhodným odhodlaním a odvahou. Štrajk je pre väčšinu z nich cestou z dlhodobo neriešenej a častokrát bezvýchodiskovej situácie. Sú odhodlaní držať sa svojich cieľov a vydržať. Majú našu podporu.

V rôznych častiach Slovenska je počas posledných týždňov bežné zúčastňovať sa verejných diskusií o stave školstva a vzdelávania a už tento stav je možné hodnotiť ako veľký úspech. Učitelia počas posledných dní totiž neúnavne diskutujú medzi sebou, s rodičmi, ale aj študentmi a žiakmi ako v detských, tak v hudobných kluboch, kníhkupectvách, ale tiež celkom prirodzene na uliciach a námestiach. Iniciatíva slovenských učiteľov pravidelne informuje verejnosť o novo vznikajúcich učiteľských iniciatívach a ich aktivitách naprieč Slovenskom a podrobne tiež reaguje na vyjadrenia vlády a premiéra, ktorý doposiaľ celú situáciu bagatelizuje a verejnosti spolu s ministrom školstva poskytuje o štrajku zavádzajúce a nepravdivé informácie. Pred budovou vlády sa pred jej špeciálnym zasadnutím 3. feburára v tichosti na znak nemej výčitky voči ignorácii politikov stretáva približne 150 učiteliek a učiteľov. V rukách držia tieto, ale aj iné heslá: „Vyhovuje vám, keď sme ticho?“, „Ticho lieči. Vyliečime tichom školstvo?“ alebo „My tu budeme, aj keď nás ignorujete“.

Ticho školstvo nevylieči. Tak ako arogantné ignorovanie neprebije odhodlanú snahu realizovať úprimnú víziu, ktorá spája. Naopak, lieči správne namierená a na reflexií založená akcia. Presne taká, o akej sa práve mnohí z nás učia od štrajkujúcich učiteľov a učiteliek, z ktorých sála odvaha žiť lepšie Slovensko. Britský historik a odborník na dianie v strednej Európe Tony Judt najprv dostal a neskôr celý život sprostredkovával kvalitné vzdelanie. V jednej zo svojich kníh konštatuje, že to najlepšie, čo mu vzdelávací systém dal, bola možnosť stretnúť dobrého učiteľa. Vydržte vo svojej odvahe a odhodlaní, my v Brne tak ako mnohí iní stojíme pri vás!

Autorka je doktorandka na FSS MU.

 

Čtěte dále