Doprovodné argumenty: rozhovor s ředitelkou ÚZSVM

Přinášíme rozhovor s ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřinou Arajmu.

Kateřina Arajmu, ředitelka Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), hned na začátku rozhovoru řekla, že argument o nevyhovující kolaudaci Kliniky je lichý. I když slovo „kolaudace“ v tiskové zprávě z 19. února zaznělo, citovaný výrok stavebního úřadu Prahy 3, operuje slovy „stavba byla totiž povolena a následně schválena“. To je prý něco jiného než kolaudace. Přesto je tento výrok užíván jako hlavní argument proti prodloužení smlouvy o výpůjčce. Ale tyto právní důvody nejsou jediné, které Kateřina Arajmu proti Klinice vznášela. Opírala se i o stížnosti, které Klinika vyvolává, a rovněž o své vlastní názory na squatting a činnost Kliniky, kterým říká doprovodné argumenty. Rozhovor jsem prakticky neupravoval. Pokud jsem se zejména v druhé části rozhovoru ptal jako angažovaný novinář, pak Kateřina Arajmu odpovídala jako angažovaná úřednice.

Jak se stalo, že před rokem jste smlouvu s Klinikou uzavřeli, a dnes, v podstatě za nezměněných podmínek, ji prodloužit nemůžete? Navíc generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která měla o budovu zájem, svou žádost stáhla.

Podmínky se změnily zcela zásadním způsobem. Loni jsme dělali výběrové řízení a důvodem, proč jsme toto výběrové řízení dělali, bylo to, že v roce 2014 skupina Autonomní centrum Klinika nelegálně obsadila budovu v Jeseniově. Na naše výzvy, ať ji dobrovolně vyklidí, nereagovala, proto jsme pořádali o součinnost policii a došlo, k čemu došlo. A protože kolektiv nepřestal budovu atakovat, byli jsme nuceni zabezpečit objekt externí ostrahou. Za tuto ostrahu jsme platili dvě stě tisíc korun měsíčně.

Prádelna bez revizí. Hygiena. Bezpečnost. To jsou pro mě nepřijatelné věci.

Když jsem nastoupila do pozice generální ředitelky, bylo mojí snahou šetřit, a proto jsme hledali transparentní cestu, jak situaci vyřešit. V té době jsme měli jediné stanovisko z odboru výstavby z roku 2004, v němž se psalo, že v archivu kolaudační rozhodnutí k budově v Jeseniově nemají. Po auditu věcném i auditu našich právníků jsme zjistili, že nic nebrání tomu uzavřít provizorní smlouvu. Ve smlouvě bylo, že kolektiv Kliniky musí mít v pořádku všechna povolení, která jsou nezbytná k provozování jejich činnosti. Je-li tam tedy dneska spuštěna prádelna, ale nejsou tam revize, je to samozřejmě špatně.

Nezabíháme příliš do podrobností? To snad ani nemá ÚZSVM na starosti, jestli tam provozují prádelnu…

Ale má. ÚZSVM je vlastníkem objektu, a tak zkoumá, jestli je zde provozovaná činnost v souladu se zákony a právem. Jestliže je ve smlouvě, že ke všemu, co provozují, musí mít povolení a součástí toho jsou i různé revize a tak dále, tak to tak zkrátka musí skutečně být.

Ale argument pro neprodloužení smlouvy Klinice nezněl, že se tam provozuje prádelna.

To ne. Ale 29. ledna 2016, což je prakticky dvanáct let od roku 2004, jsme od stavebního odboru na Praze 3 obdrželi sdělení, v němž odbor uvádí nové informace: „Z dokumentace uložené v archivu zdejšího stavebního úřadu vyplývá, že stavba předmětného objektu číslo popisné 786 byla povolena a následně schválena k užívání jako plicní zařízení. Užívání budovy k jinému účelu, než je schváleno, je tedy z hlediska stavebního zákona užíváním nelegálním, které je sankčně postihnutelné.“ Toto je pro nás nová skutečnost, která nastala v roce 2016.

A vy jste ten papír viděla?

Ten papír jsem neviděla, ale spor se nevede o to, jestli existuje nebo neexistuje kolaudační rozhodnutí. Názor pana Stropnického je v tomto chybný. Pro nás je naprosto zásadní stanovisko odboru výstavby o tom, k jakému účelu má být podle dokumentace, která je založena v archivu stavebního úřadu, objekt užíván. A to nemusí být jen na základě kolaudace.

Předpokládám, že si informace, které dostanete z jiného úřadu, neověřujete.

Pokud máme indicie, že ta informace může mít faktické nebo právní vady, tak ji samozřejmě prověřujeme, ale v tomto případě nemám důvod odboru výstavby nevěřit.

Sám stavební úřad ale potvrdil, že onu kolaudační listinu nemá.

To jestli existuje nebo neexistuje kolaudační rozhodnutí, v tomto případě nehraje roli. Pokud existuje dokumentace, z níž jednoznačně vyplývá, že byla stavba povolena a schválena k užívání jako plicní klinika, pak kolaudační rozhodnutí není potřeba. Že kolaudační rozhodnutí neexistuje, je skutečnost známá od roku 2004. To není nic, co by teď zjistil pan Stropnický.

Přesto je ve vašem zdůvodnění neprodloužení smlouvy o výpůjčce použito slovo „zkolaudováno“. Mám na mysli tiskovou zprávu.

My se o zkolaudování neopíráme. Budova byla schválena a povolena jako plicní zařízení a nepředpokládá to kolaudační rozhodnutí. Blamáž s kolaudačním rozhodnutím je nesmyslná. Odbor výstavby říká „schválena a povolena, čili postižitelné“. Jestli mi nějaký úřad napíše, že je užívání budovy v rozporu se zákony, nemůžu přece vystavit svoje zaměstnance pokutě nebo dokonce trestněprávnímu stíhání.

To jistě ne. V tiskové zprávě uvádíte, že chcete nyní Kliniku nabídnout k prodeji, a pokud ji někdo obývá, snižuje tím její hodnotu. Předtím ale byla budova několik let prázdná, což její cenu také snižovalo. To ale nikoho, zdá se, netrápilo.

Sice byla od roku 2012 prázdná, ale probíhala její privatizace, její prodej.

Ve chvíli, kdy na Kliniku přišli squatteři, se přece argumentovalo tím, že budovu chce užívat GIBS.

To byla nová skutečnost. V polovině roku si o budovu řekla GIBS, tedy ještě předtím, než budovu obsadil kolektiv Kliniky.

Takže probíhala privatizace budovy, ale mezitím si GIBS vzpomněla, že by tu budovu vlastně chtěl?

Proces privatizace znamená, že vy musíte na objekt zpracovat takzvaný privatizační projekt, který obsahuje ekologický audit a další náležitosti. Ten privatizační projekt jde až na úroveň vlády, která schvaluje, že může dojít k privatizaci. Během tohoto procesu projevila GIBS o tuto budovu zájem. A podle zákona má státní složka přednost, čímž se proces privatizace zastavil a vláda v lednu 2015 rozhodla o vynětí tohoto objektu z privatizace. Teprve poté jsme objekt mohli začít převádět na GIBS.

Ale v této době jste podepsali smlouvu s Klinikou na jeden rok.

Ne. Tak to není, my jsme podepsali smlouvu o výpůjčce, dokud nebude budova převedena na GIBS, anebo na dobu maximálně jednoho roku.

A GIBS mezitím řekla, že tu budovu nechce.

Ano, ale až po takřka roce, v únoru 2016. GIBS tedy budovu blokovala více než rok. A proto ta výpůjčka trvala rok. V době, kdy zástupkyně Kliniky podepisovala smlouvu, byla přesvědčená, že to je na měsíc, na dva, protože tou dobou měla GIBS o budovu zájem. To, co se uvádí do médií, jsou zcela zkreslené informace.

Jaké informace myslíte konkrétně?

To, že by tam Klinika mohla zůstat, že existuje spor o kolaudační rozhodnutí. Žádný spor o kolaudační rozhodnutí není.

Jak je možné, že stavební úřad po roce zjistí, že tato budova je určená pouze k jednomu účelu.

To je dotaz na stavební úřad.

Vy jste státní úřad, tedy z principu apolitická instituce. V jedné ze svých tiskových zpráv citujete názor jistého občana, že dávat něco Klinice je nemorální, protože to jde z jeho peněz jakožto daňového poplatníka. Citujete tedy jeho politický názor. Myslíte, že státní úřady by se měly vyjadřovat tímto způsobem?

Jaký je rozdíl, když Klinika cituje své zastánce?

Klinika je politický kolektiv, vy jste úřad.

Občané z různých organizací nám píší. Je tu silná nepodpora Klinice. Mám to přehlížet? Oproti tomu, co stojí v té tiskové zprávě, dostáváme i mnohem silnější vyjádření, ale my citujeme jen ta velmi umírněná.

A máte vůbec takováto vyjádření používat?

Ano, ať veřejnost ví, jaké dopisy ohledně Kliniky obdržíme. Že ne všichni ji podporují, protože tam jsou bohulibé aktivity. My chceme informovat, že ve společnosti je silná opozice vůči činnosti Kliniky. V čem se liší osoba, která mě žádá o prostory k tomu, aby zahájila boj proti Klinice, a chce je zadarmo, úplně stejně jako Klinika. Podle mě tam není žádný rozdíl. Když jsem se byla podívat, co tam Klinika dělá, a přišla jsem tam neohlášeně a viděla to na vlastní oči, běhal mi z toho mráz po zádech.

Co jste viděla?

Například tam byly osoby, které hovořily anglicky, a já jsem se jich zeptala, odkud jsou. A oni vůbec neměli s projektem, který předložila Klinika, nic společného. Dali jsme se do řeči, abych zjistila, jestli naplňují projekt Kliniky. Ani ho neznali. To je jedna věc. Prádelna bez revizí. Hygiena. Bezpečnost. To jsou pro mě nepřijatelné věci. Současně jsem se před čtrnácti dny a ještě minulý týden prošla po městské části a ptala jsem se, jakou mají lidé zkušenost s Klinikou. Setkala jsem se pouze s jedním, který říkal, že tam něco je, a říkal: „Já o tom nevím.“ Ostatní byli všichni proti. Bylo to odhadem dvacet osob.

To je pro vás jako pro úřednici argument?

Jeden z argumentů. Tím hlavním zůstává stanovisko odboru výstavby. Potom to, že by nám hrozily sankce a že bych se chovala protiprávně. To jsou pro mě hlavní tři argumenty, ty ostatní jsou doprovodné.

Proč potom tedy ony doprovodné argumenty jako úřad uvádíte? To se přece podobá spíš práci…

(Do rozhovoru vstupuje tiskový mluvčí ÚZSVM Radek Ležatka:) To nám přesně vmetla do tváře paní Virtová s ostatními. Tak toto přesně nám vmetli do tváře, čili my musíme reagovat.

(Kateřina Arajmu pokračuje:) Já jsem se slečny Virtové zeptala, jestli když jako majitelka bytu odjedu na půl roku, jestli mi v tom případě můžou obsadit byt.

Stalo se v České republice někdy něco takového?

Mám strach, že díky aktivitám Kliniky, která vyzývá k občanské neposlušnosti a veřejně ukazuje, že dál objekt protiprávně užívá, by k tomu brzy mohlo dojít.

Akt občanské neposlušnosti přeci zná i naše ústava.

A kde?

Nevím přesně.

Tak mi to pošlete, to se ráda poučím.

Pošlu.

Každopádně ta logika je taková: já hypoteticky odjedu na dovolenou, někdo přijde do mého bytu nebo domu a obsadí ho. Po půl roce se vrátím a on mi řekne: „Já ho používám k bohulibým účelům, mně se to líbí, a i když patří vám, tak já vám ho nevrátím.“ A jaký je rozdíl mezi tímto občanem a Klinikou? To se teď jako občan České republiky mám bát o své nemovitosti?

Takhle to opravdu vnímáte? Když někdo přijde do dva roky opuštěného státního objektu, který chátrá, a ztrácí tím na hodnotě, je to podle vás totéž, jako kdyby přišel k někomu domů? Navíc se přece opravdu dá mluvit o veřejné prospěšnosti Kliniky…

Z vašeho pohledu.

V čem tedy veřejnosti spíše škodí?

Kdyby ty aktivity byly prospěšné, nevyvolávaly by u poměrně velké skupiny občanů takový enormní odpor. Když si představím nějakou veřejně prospěšnou činnost, jde třeba o domov pro seniory, školku.

Klinika poskytuje prostor pro rodiče s dětmi k jejich aktivitám.

Ale v jakých podmínkách? Proč mateřská školka, která třeba je pod městskou částí, musí dodržovat podmínky, jako jsou bezpečnost, hygiena, a Klinika ne?

To už jsme ale od veřejné prospěšnosti trochu utekli. Vy říkáte, že Klinika není veřejně prospěšná, ale pak tu prospěšnost definujete podle nějakých parametrů. Když dáte někomu hlídat děti, nemusí přece dodržovat žádné normy.

Když provozujete mateřskou školku…

Ale oni neprovozují mateřskou školku, tam je jen rodičovské centrum.

Ale chová se tak, tváří se tak a oni prohlašují, že je to něco jako mateřská školka. Všichni v této republice, když chtějí něco takového provozovat, musí dodržovat nějaké parametry. Tak jaký je rozdíl mezi nimi a Klinikou? Proč ona nemusí? Když se lidem z Kliniky nějaké zákonné ustanovení líbí, tak ho vymáhají, ale ve chvíli, kdy se jim nelíbí, ho chtějí porušovat. A takto by se měli chovat všichni naši občané?

Já právě této lince vaší argumentace nerozumím. Vy jste přece úřad, chováte se podle svých kompetencí, a nemáte řešit, co je nebo není prospěšné pro společnost.

Ne. Jestliže náš úřad někomu poskytne své prostory k užívání, pak musí řešit, jestli to, co se tam děje, je právně v pořádku. A také musí řešit, jestli to, co se tam odehrává, splňuje zákonné parametry. V tomto případě je výpůjčka definovaná podle paragrafu 27, totiž, že může být poskytnuta pro sociální, humanitární účely. A v projektu, který nám byl předložen, bylo, že bude spuštěn, až když všechno bude po právu. Ale zjišťujeme, že aniž by to bylo po právu, už je to tam provozováno. V rozporu s právem.

Tím myslíte tu prádelnu?

Mimo jiné. Ale třeba i to, co se tam děje, ohledně údajné mateřské školky.

Dobře. Ale přeci tam je všechno na dobrovolné bázi. To je podobné, jako když dám dítě na hlídání kamarádovi. Tam není žádný tržní nebo podobný vztah.

Dobře. Ale existují školky, kde také nic neplatíte. A především, proč by tyto mateřské školky měly respektovat tyto pravidla, a Klinika ne?

Protože Klinika není mateřská školka.

Ale oni deklarují, že ano.

Nedeklarují. Provozování mateřské školky vyžaduje splnění mnoha parametrů, o což se tam ani nesnaží.

Od mateřské školky pojďme ke kavárně, kterou Klinika deklaruje, že je. Proč kavárna tam na rohu musí splňovat zákonné normy, a Klinika ne? Kde se bere to privilegium pro Kliniku. Kde?

Nevím. Předpokládám, že tam za kafe ani nemusím zaplatit, pokud nechci.

S tímto argumentem jsem se od Kliniky taky setkala, že nechtějí žádné granty ani nic podobného. Ale oni chtějí od státu budovu v hodnotě patnácti milionů. Zadarmo. Kdyby dostávali dotace a respektovali pravidla, tak za jakou dobu ty peníze dostanou? To je neslušné.

Není potom neslušné i to, že stát nechává ten objekt chátrat?

To jsem se vám snažila vysvětlit. Probíhal prodej.

Probíhal prodej, ale ten dům byl fakticky prázdný a přespávali tam uživatelé drog.

To odmítám. Jakmile jsme zjistili, že tam někdo něco rozkrádá nebo že uvnitř někdo přespává, kontaktovali jsme policii, a ta objekt okamžitě vyklidila.

Ale další den tam mohli být zase. Někde spát musí.

Ale teď potvrzujete, co já říkám.

Ano, že jste ten objekt nechali dva roky chátrat.

Ne, že já budu mít strach někam odjet, protože nechám někde prázdnou nemovitost, a tito lidé tam budou přespávat.

Ale to jsou dvě různé věci.

Nejsou. Jak poznáte, jestli jsem na dovolené nebo na stáži, nebo jestli tam je rozjetý prodej? To nepoznáte.

Podle vás nebylo možné poznat, že objekt na Jeseniově je neobývaný?

Nebýt squatterů a jejich aktivity, je ten objekt už dávno převeden na složku státu nebo prodán.

A proč to předtím trvalo dva roky?

Proces privatizace trvá v průměru rok a půl či dva roky. Protože stát se chová podle práva a vyžaduje, aby měl znalecký posudek, ekologický audit a vše, co k procesu privatizace náleží. Proto to tak dlouho trvalo. Žijeme v právním státě – proč by měla činnost autonomního centra Klinika být výjimkou? Oni by měli zákony taky respektovat. Byl jste na zastupitelstvu Prahy 3?

Díval jsem se na video.

A jak to skončilo?

Starostka odešla.

Pak následoval projev paní Virtové a skandování „Boj pokračuje“. Co to je za skandování?

Skandování je součást demokracie.

A demokracie je o boji?

Demokracie je o boji. Určitě.

Proti čemu?

Ne proti čemu. O boji za svobodu.

A čím my porušujeme svobodu?

Neříkám, že vy. Oni to taky neříkají.

Tím pádem nerozumím tomu, co Klinika skanduje. Ona skanduje boj.

To je věc názoru. O tom je právě ten boj, který vedou.

Když jste mluvil o ústavě, v ústavě je mimo jiné i právo vlastnické. A Klinika svým chováním toto právo porušuje.

To je podle mě už věc interpretace. Když někdo, v tomto případě dokonce stát, nechá chátrat dům a někdo jiný mu dá smysl, na čí straně je právo?

Smysl? Klinika dala tomu domu smysl?

Jestliže jinou alternativou bylo jeho chátrání, tak určitě.

On by nebyl prázdný.

To říkáte teď, ale předtím dva roky prázdný byl. Vysvětlila jste, proč to tak muselo být, ale státu to trvá proklatě dlouho…

Ale z objektivních důvodů. Kdyby se stát choval jako Klinika, už je ten dům někoho jiného. Ale protiprávně.

Nepodporoval tedy ministr financí Andrej Babiš protiprávní chování kolektivu Klinika?

Vůbec ne. To rozhodně popírám. Andrej Babiš se chtěl na vlastní oči přesvědčit, v jakém stavu ten objekt dneska je.

Já myslím před rokem, ne teď.

Podporu Klinice může vyjádřit kdokoliv.

Takže jsme u paradoxu, že ministr financí vyjadřoval podporu nelegální aktivitě.

Vy mícháte časová období.

Ne. Já se ptám stále na stejný časový bod, tedy na dobu před víc než rokem.

(Opět vstupuje Radek Ležatka:) Ale tam to bylo po právu. Tam nebyl žádný protiprávní stav.

Babiš tam ale přijel ještě v době, kdy nebyla uzavřená ta smlouva.

To já nevím.

Shodneme se na tom, že pan ministr tam byl ještě v době, kdy neměl roční zkušenost s fungováním Kliniky. Byl tam tedy ještě v době, kdy byla ta okupace dle vašich slov ilegální?

Ano. Babiš vyjádřil podporu v tom smyslu, aby se stát choval efektivně. Zbytečně nevyhazoval prostředky daňových poplatníků a raději se pokusil najít do doby, než se to převede na GIBS – protože to bylo ještě v době, kdy byl přesvědčen, že si budovu vezme GIBS – nějaké transparentní řešení. Proto bylo vypsáno výběrové řízení. Proti tomu já nic nemám.

Vy jste ale před chvílí mluvila o tom, že to dává špatný příklad společnosti, že by vám pak mohl každý vzít byt, když jste na dovolené. A tento princip podle vás Andrej Babiš podpořil?

To nemáte pravdu.

Jakto? Oni obsadili dům a Andrej Babiš je přijel podpořit.

Já se o tom bavím po roční zkušenosti s fungováním Kliniky. A mám osobní zkušenost s fungováním Kliniky A je tady šanon výrazné nepodpory chování a činnosti Kliniky.

To znamená, že před rokem to nebylo nelegální a teď už to nelegální je?

Před rokem jsem neměla tyto zkušenosti.

Co se změnilo právně?

Vyjádření stavebního úřadu.

Ale vy kromě toho argumentujete i tím, že je to podobné, jako kdyby někdo přišel k vám domů, když odjedete na dovolenou. V čem byla ta situace před rokem jiná?

Já se bavím o situaci, která nastala od půlnoci 2. března 2016, od kdy tam Klinika je bez právního důvodu.

Ano, ale Klinika začala přesně takto. Ta situace byla úplně stejná.

Já jsem to neschvalovala.

Ale ministr Babiš to nepřímo schválil.

Takto to nikdy neprohlásil.

Ale byl tam v době před uzavřením smlouvy.

Pan ministr se zachoval správně, když řekl: „Milý státe, nevynakládej zbytečně peníze daňových poplatníků za ostrahu, ale pokus se najít na tu přechodnou dobu efektivní řešení.“

To byla ta podpora. Co se změnilo?

Změnilo se to, že GIBS už to nechce. A Klinika za ten rok vzbudila odpor, jak jsem vám ukazovala.

To by pro vás neměl být argument. Nebo měl?

Tak si přečtěte na webových stránkách ministerstva vnitra, co tam o Klinice prohlašuje. V jednom odstavci mluví o tom, jaký extremismus Klinika vyvolává.

O co jde? Vy jste zatím mluvila o tom, že tam nelegálně provozují školku.

Ne. Já vám to odcituju.

V té zprávě je napsáno, že Klinika je aktivizačním tématem. Nemluví se o tom, co se děje v tom objektu. Aktivizační téma ale znamená, že to téma vyvolává nějakou odezvu. Nevypovídá o tom, co se děje v tom domě.

To je váš výklad.

Ne, to není můj výklad. To je pravda.

Není.

Aktivizační téma pro českou společnost jsou třeba uprchlíci, kteří ale v České republice nejsou, takže odpor proti nim se nevztahuje k nějakému konkrétnímu místu, a přesto to téma aktivizuje řadu lidí…

Běžte se podávat na Kliniku a myslím, že tu svoji rétoriku změníte.

Jak to myslíte?

Já se k tomu nechci vracet.

Jakou rétoriku změním, když se podívám na Kliniku?

Že tu nejsou žádní uprchlíci.

To je jedno, já jsem uprchlíky použil jen jako příklad, abych vysvětli rozdíl mezi aktivizačním tématem a konkrétní činností. Aktivizační téma může být třeba korupce.

Klinika aktivizovala ale i obrovskou nepodporu občanů.

A toto vy máte jako úřad v kompetenci?

V rámci toho, abychom se řádně starali o náš majetek, musíme také zajistit, aby ten, co je v užívacím vztahu, respektoval zákon.

Ale toto přece není o zákonech…

Veřejný zájem je třeba humanitární, ale rozhodně není ve veřejném zájmu, abychom tady měli stížnosti, nepodporu mnoha občanů, a nejsou to jen občané Prahy 3.

Ano, jde třeba i o weby, které jsou také uvedené ve zprávách o extremismu… Nedostáváme se k tomu, že extremisti vyzvou ke stížnostem a vy tím potom argumentujete?

Jaký je rozdíl mezi tím, že někdo aktivizuje nepodporu, a tím, že Klinika vyvěsila několik elektronických adres a vyzývala všechny a tím aktivizovala podporu.

Jasně, tak řekněme, že je to to samé. Tím se dostáváme k tomu, že je to aktivizační téma, ale to přece nemá nic společného s tím, co se děje na Klinice. Teď jsme si jen ilustrovali, co to je aktivizační téma.

A chceme aktivizační témata od lidí, kteří vyzývají k občanské neposlušnosti?

Má toto řešit úřad, který má v kompetenci, aby domy v majetku státu byly smysluplně využívány?

Má. Musí to řešit. Protože je vlastníkem objektu. A musí hledět, aby bylo všechno po právu.

Výzva k občanské neposlušnosti není nic protiprávního. Doufám, že si v tom rozumíme.

Pro mě je tato výzva velmi nebezpečným precedentem pro celou společnost.

Kdybyste byla politička, tak tomu úplně rozumím. Ale já to vnímám tak, že nejste politička, že byste neměla dělat politická rozhodnutí.

V zákoně o nakládání s majetkem je i oblast veřejného zájmu. Ten veřejný zájem se mimo jiné vztahuje i k této výpůjčce. Je ve veřejném zájmu tento šanon plný stížností na chování Kliniky? A tam jsou fakta.

Můžete mi z něj tedy něco přečíst?

Hluk například. Výskyt alkoholu, drog. To tam všechno zaznívá.

(Opět Radek Ležatka:) Přespávání. Přespávání imigrantů.

A v té smlouvě je uvedeno, že tam nikdo nesmí spát?

Ano.

Aha. To jsem nevěděl.

(Radek Ležatka:) Není to ubytovací zařízení.

To není. Ale já se ptám, jestli tam nikdo nesmí spát.

Nesmí, protože ten projekt o přespávání vůbec nebyl.

A proto je protiprávní, aby tam někdo spal?

No ano. Protože to nemá parametry ubytovacího zařízení.

Dobře. Kdyby někdo spal třeba u vás v kanceláři, bylo by to protiprávní?

Tady nikdo spát nebude.

Chápu, ale já se ptám, jestli by to bylo protiprávní.

Tady se občas pracuje i čtyřiadvacet hodin.

Tomu věřím. Ale kdybyste si tady dáchla, bylo by to protiprávní?

(Smích.) Záleželo by na tom, jestli bych si tady dáchla každý den.

A kdybyste si tady dáchla každý den?

Není to kolaudováno ani schváleno jako ubytovací zařízení.

To není. Ale já se ptám, jestli by to bylo protiprávní.

Podle mého názoru, pokud by to byla častá činnost, tak to protiprávní je.

Kdybyste tedy bydlela v kanceláři, tak vás za to zavřou?

Já bych se takto nechovala.

Dobře, ale vy jste říkali, že samotný fakt, že tam někdo spí, je protiprávní.

Je to v rozporu se smlouvou.

Ale vy jste říkala, že je to protiprávní, tak se ptám, jaký zákon to konkrétně zakazuje.

Jestliže to používáte k jinému účelu, než to bylo povoleno, schváleno či kolaudováno, tak se chováte protiprávně, nelegálně.

Přestože se v administrativních budovách většinou nespí, mě zajímá, jaký zákon byste tím přespáním přesně porušila.

Stavební zákon, který říká, že to nemáte užívat k jinému účelu, než je to povoleno, schváleno či kolaudováno.

A kdyby tady někdo spal, je to věc trestněprávní nebo občanskoprávní?

Spíš občanskoprávní. Ale mohlo by to být i trestněprávní. Záleželo by na tom, co všechno by tady ten člověk dělal. Kdyby někdo spal tady v té kanceláři, bylo by to protiprávní.

 

Čtěte dále