Prohlášení FEMu: Feminismus na univerzitu patří!

Přetiskujeme vyjádření Feministické společnosti (FEM), která byla rektorátem vyzvána k vypuštění slov „Univerzita Karlova“ ze svého názvu, ačkoli dosud fungovala jako studentský spolek.

S ohledem na události posledních dní považujeme za nutné se znovu vyjádřit ke „kauze transparent“. V sobotu 12. března se na námi pořádané demonstraci objevil transparent „Mrtvej šovinista, dobrej šovinista“, který vyvolal několik negativních reakcí. Zveřejnili jsme stanovisko, ve kterém se mimo jiné píše, že: „Výrok ‚Mrtvej šovinista, dobrej šovinista‘ nebyl v žádném případě myšlen jako výzva k násilí nebo jeho schvalování. Byl nadsázkou a také parodií na hesla extremistů a xenofobů (je důležité si uvědomit, že se jednalo o karnevalovou akci). Nemířil na žádnou konkrétní osobu, spíše na samotnou nenávistnou ideologii.“

Toto prohlášení však nebylo vzato v potaz a 16. března nám e-mailem došla výzva od právního odboru Karlovy Univerzity k odstranění slov „Univerzita Karlova“ ze jména našeho spolku a odstanění veškerého spojení s univerzitou, a to přesto, že Feministická společnost vznikla a vždy fungovala jako studentský spolek Univerzity Karlovy. Za těchto okolností jsme neměly/i jinou možnost, než si název pokorně změnit a doufat, že univerzita bude reagovat na naši výzvu k dialogu.

Zklamalo nás, že univerzita hrozí vlastním studentům a studentkám trestním řízením a vymáháním škody, namísto toho, aby s nimi komunikovala.

Citujeme část zmíněného e-mailu: „Vzhledem k tomu, že Vaše sdružení nemá právní subjektivitu, byli bychom nuceni při nesplnění naší žádosti a výzvy nadále postupovat právní cestou vůči jednotlivým Vašim členům, a to za účelem ochrany dobrého jména naší univerzity, včetně vymáhání případné škody. Upozorňujeme Vás, že pokud neuvidíme bezodkladnou nápravu, dle výše uvedeného, zvažujeme celou záležitost řešit mimo jiné i trestním oznámením.“

V naší odpovědi, odeslané několik hodin po obdržení této výzvy, zaznělo: „Četli jste, prosím, naše prohlášení, které jsme Vám posílali? FF UK nám nabídla dialog, naším cílem bylo vést dialog i s Vámi. Myslíme si, že z dlouhodobé práce spolku je jasné, že jakékoli násilí odmítáme a že by podobný výrok nikdo z našich členek či členů nemyslel doslovně. Přesto si uvědomujeme, že použití tohoto hesla byla, zvlášť v současné společenské atmosféře, chyba. Omlouváme se a uděláme vše proto, aby se podobná situace neopakovala.“

Místo nabídky k diskusi na nás bohužel 17. března v e-mailové schránce čekal další dopis, z něhož opět citujeme: „Není potřeba vést dialog o Vašich záměrech. Není mým cílem omezovat v tomto směru svobodu Vašich názorů. Ať byla sobotní akce míněna sebelépe, skutečné projevy veřejnosti, za něž jako organizátoři sobotní akce nesete plnou zodpovědnost, jsou veřejně vnímány negativně a vrhají velmi nepříznivé světlo na dobré jméno Univerzity Karlovy v Praze. To je důvod, pro který se Univerzita Karlova v Praze musí od takových projevů distancovat (…) K použití názvu univerzity Vám ostatně nebylo uděleno svolení.“

Rektor Tomáš Zima tedy zmínil, že „není třeba vést dialog o našich záměrech a směřování, jelikož není jeho cílem omezovat svobodu našich názorů“. Přístup univerzity, která se rozhodla zcela ignorovat naše prohlášení a přehlížet naši veřejnou omluvu nás velmi mrzí, stejně tak neochota vést dialog, jenž by mohl přispět k smírnému řešení celé kauzy. Odsoudit spolek na základě jediného transparentu (za nějž se omluvil) a odmítnout jakékoli vysvětlení, nám přijde zcela absurdní.

Přiznaly/i jsme organizátorské pochybení, omluvily/i jsme se, přijaly/i jsme plnou odpovědnost. Tato argumentace nám přijde velmi nešťastná, stejně jako nám přijde nešťastné ustupování univerzity nátlaku veřejnosti. Kdo je ona veřejnost? BPI? Jana Černochová, která na svém facebookovém profilu rozpoutala o daném tématu diskusi? Ti, proti nimž byla celá akce namířena? Uvědomujeme si, že transparent pobouřil i mnoho našich příznivců a příznivkyň, ovšem zároveň se domníváme, že ty/i naši omluvu akceptovaly/i. Otázkou je, jestli tato aféra není spíše ukázkou vztahu, který většinová společnost k feminismu má.

Navíc pokud by univerzita takto důsledně postupovala ve všech případech, musela by se distancovat od pomoci uprchlíkům i od téměř všech humanitních oborů, které jsou také terčem kritiky určité části veřejnosti. Ústupky názorům médií a většinové společnosti jsou v současné politické situaci pováženíhodné. Sledujeme pomalou fašizaci naší společnosti. Bude pak univerzita potírat veškeré antifašistické aktivity s odůvodněním, že nekorespondují s názory veřejnosti? Univerzita, jejíž studentky a studenti v historii byly/i vždy mezi prvními v boji za svobodu a demokracii, by měla podporovat svobodné smýšlení, ne se distancovat od těch, kteří na toto nebezpečí upozorňují a bojují proti němu.

Zaráží nás i argument, že nám nebylo dáno svolení k používání jména univerzity v názvu, zároveň jsme však byly/i zařazeny/i například na oficiální seznam spolků – univerzita tedy o naší existenci věděla. Myslíme si, že jakožto studenstvo jsme i my součástí univerzity a máme právo se odkazovat na její název stejně tak, jako by ho měl mít každý studentský spolek. Nerozumíme náhlému obratu, po kterém, zdá se, název „Univerzita Karlova“ nepatří akademické obci Univerzity Karlovy, ale jejímu rektorátu.

A co je ještě důležité říct – zklamalo nás, že univerzita hrozí vlastním studentům a studentkám trestním řízením a vymáháním škody, namísto toho, aby s nimi komunikovala, chránila je a vytvářela prostor, v němž se budou cítit bezpečně. Zároveň bychom rádi poděkovaly/i Filosofické fakultě, která s námi komunikovala, vysvětlení přijala a naším prohlášením šetření kauzy uzavřela.

Feminismus na univerzitu patří a jsme ochotny/i za něj bojovat. Děkujeme všem za dosavadní podporu, vážíme si ji. Dejme univerzitě společně vědět, že feminismus žije!

Prohlášení bylo redakčně upraveno. Původní znění si můžete přečíst zde.

 

Čtěte dále