Starostka Prahy 3 šíří o Klinice nepravdivé informace

Zveřejňujeme otevřený dopis starostce MČ Praha 3 Vladislavě Hujové, reagující na postoj žižkovské radnice k sociálnímu centru Klinika.

Vážená paní starostko,

i s Vaším přispěním nebyl na úterním zasedání zastupitelstva schválen program, a tak jsem se jako obyvatelka Prahy 3 nemohla v diskusi vyjádřit. Udělala jsem to neoficiálně po ukončení zasedání, ale protože jste na rozdíl od jiných zastupitelů odešla, píši Vám teď.

Nechci žádat o podporu ani o pomoc. Chci se pokusit vyvrátit nejzávažnější obvinění, nepravdy a lži, které jste Vy a další členové Rady na adresu Kliniky pronesli, a apelovat na Vás, abyste je dále nešířili.

Je Klinika nebezpečná?

Stále tvrdíte, že se s Vámi lidé z Kliniky nebaví a Vy tak nevíte, co si pod Klinikou představit. Na jaře minulého roku jsme s kolegyní Vám a dalším členům Rady podrobně vysvětlovaly, kdo a co Klinika je a jak funguje a že od Prahy 3 nic nechce, žádné granty ani peníze. Navzdory našim opakovaným snahám Vás s kolektivem Kliniky seznámit a prostory Vám ukázat, jste na Klinice nikdy nebyla a nevyvinula sebemenší snahu ji poznat. Na úterním zasedání sice zastupitelé deklarovali otevřenost radnice k občanům a možnost se osobně bavit nad problémy, které je sužují, avšak Vy naše e-maily a dopisy dlouhodobě ignorujete.

Minulý týden jste také uvedla, že neplatíme účty za elektřinu a nemáme elektroměr. To je lež.

Píšete také o stížnostech sousedů. Chápeme, že některé naše venkovní produkce mohly sousedy rušit, a proto jsme se s nimi několikrát sešli a shodli se na jejich řešení. Hudební akce na zahradě jsme omezili úplně a táboráky děláme pouze po předchozí domluvě. Jednoho sousedského setkání se účastnil i zastupitel Prahy 3 pan doktor Sunegha. Stížnosti chodí na kdejaký klub, kino či hospodu na Žižkově a samy o sobě nejsou důvodem k tomu, aby radnice vyvíjela aktivity k jejich zrušení.

Po únorovém násilném útoku na Kliniku jste ji označila za bezpečnostní riziko. Píšete, že na „jedné straně v ulicích vidíme extrém vedený strachem a nenávistí, na straně druhé až naivní vstřícnost. Nesmíme dovolit, aby se boj těchto dvou extrémních skupin nekontrolovaně přenesl do ulic a ohrožoval bezpečnost obyvatel. Dům v Jeseniově ulici č. 60, který v loňském roce pronajal soukromé osobě Úřad státu ve věcech majetkových pro potřeby Autonomního sociálního centra Klinika, byl prvním místem těchto střetů. Byla bych velmi nerada, aby se pouliční střety levicového a pravicového extremismu odehrávaly zde a docházelo tak k ohrožení občanů Prahy 3“.

Následně jste svoje výroky poupravila tak, že jen čerpáte informace ze zpráv Ministerstva vnitra o levicovém extremismu. I pokud ponecháme stranou samotnou problematičnost termínu extremismu, není to pravda. Klinika je v těchto zprávách zmíněna jen jako mobilizační téma anarchistické scény. Nikoli v tom smyslu, že by sama byla extremistická. Slovíčkaření, ale důležité. Krom toho ve sdělení místního oddělení Policie ČR Jarov ze dne 7. 1. 2016, které jsem zastupitelům rozdala, se uvádí, že policie Jarov „nedisponuje žádnými informacemi, že by činnost autonomního centra Klinika na Praze 3, ul. Jeseniova 60, a osoby se v něm pohybující, byly jakýmkoli bezpečnostním rizikem či hrozbou pro Českou republiku“. Těžko si představit squatterům antagonističtějšího partnera než je policie, přesto i policisté musí po roce soužití po boku Kliniky uznat, že ta nikoho neohrožuje. Pokud nicméně stále trváte na tom, že Klinika je nebezpečná, můžete říct, v čem konkrétně? Jaká aktivita z našeho programu – jazykové kurzy, přednášky či snad rodičovský klub Mamatata – podle Vás ohrožuje společnost?

Jako starostka byste se měla snažit paniku mírnit, a ne ji svými výroky o bezpečnostních rizicích vyvolávat.

Je na co navazovat

Minulý týden jste také uvedla, že neplatíme účty za elektřinu a nemáme elektroměr. To je lež. Zavedení vody a elektřiny na Kliniku pro nás byla priorita a samozřejmě za oboje i řádně platíme. Potvrzení spojené s instalací elektroměru jsme Vám již zaslali.

Váš koaliční partner za ODS, místostarosta Bellu, tvrdí, že samotné aktivity Kliniky jsou nelegální, protože nemáme například atestované lektory jazykových kurzů či podnikatelskou živnost na kavárnu. Je opravdu humorné poslouchat člena liberálně-konzervativní strany, jak pléduje pro to, aby lidé i na uvaření čaje potřebovali mít od státu razítko, ale především to není pravda. Nejen že kurzy vyučují lektoři studující na Univerzitě Karlově či profesionální lektoři, ale na výuku zdarma není potřeba žádný certifikát, stejně jako na kávu a čaj za dobrovolný příspěvek. Nejde o žádné podnikání. Pan Bellu zároveň tvrdí, že osobu, která si za Iniciativu dům vypůjčila, „jsme dodnes nikdy neviděli“. Tou osobou jsem já, pan Bellu mě viděl několikrát a informace o tom, že jsem vypůjčitelka, je veřejně známá už od uzavření smlouvy.

Nepíšu Vám jen jako squatterka a aktivistka, ale také jako člověk, který na Žižkově žije od narození. Moji rodiče se brali na radnici, ve které dnes pracujete, já jsem chodila do školky v Rajské zahradě a následně na Lupáčovku, Slaďárnu, a dokonce jsem i absolventkou VŠE. Jít na ekonomku nebylo dobré rozhodnutí a roky jsem tam strávila dohadováním o tom, že neviditelná ruka nevyřeší všechny problémy lidstva. Přesto jsem se pro ni rozhodla a jedním z důvodů – který, přiznávám, zní s odstupem dost přihlouple – byl i to, že zmíněná škola sídlí na Žižkově. Nejen já, ale i řada mých kolegů z iniciativy Klinika, má tuto čtvrť ráda a prožila zde větší část svého života. Nechci tu rozehrávat mistrovství světa v lokálním patriotismu, jen se snažím zdůraznit, že nejsme na Žižkově cizorodý prvek, který nemá vztah k místním reáliím a tradicím. Na Žižkově je totiž na co navazovat. Obsazením kliniky v Jeseniově ulici se hlásíme k odbojné tradici Žižkova, navazujeme na první generaci žižkovských squatterů, Frantu Sauera a další dělníky a bohémy, kteří do prázdných bytů nastěhovávali chudé rodiny.

A proto Vás nežádáme o granty ani dotace. Nežádáme Vás už ani o politickou podporu, protože vidíme, že z vaší strany dlouhodobě není vůle ani o diskusi, natož o pochopení naší pozice. Ale pokud už máte potřebu skrze Kliniku šířit paniku a sbírat politické body, nevymýšlejte si, že neplatíme účty nebo – jak tvrdí pan Bellu – že mě nikdo nikdy neviděl.

Autorka je členka kolektivu Kliniky.

 

Čtěte dále