Zelináři všech zemí měli sjezd

Co má společného slavný Havlův zelinář a politika KSČM?

Vedoucí obchodu se zeleninou umístil do výkladu mezi ruský kaviár a česnek dovezený z Číny heslo „Proletáři všech zemí, spojte se!“. Proč to udělal? Co tím chtěl sdělit světu? Je skutečně osobně zapálen pro myšlenku spojení pracujících všech zemí? Uvažoval opravdu někdy aspoň chvilku o tom, jak by se takové spojení mělo uskutečnit a co by pro něj znamenalo? Ostatně mohl by tam mít napsáno cokoli jiného, ještě bezobsažnějšího – například „S lidmi pro lidi“.

Političtí zelináři nemohli tento víkend na chalupu, protože měli sjezd. Neřešili na něm, jak svým heslům přiblížit realitu, ale naopak jaká hesla vystavit do výkladu, aby k nim lidi přišli příště zas a dál s nimi hráli dosavadní hru. Hru na opozici, na kterou se může vládnoucí třída spolehnout – protože je její pevnou součástí. O čem mohou spojení zelináři všech zemí (Čech a Moravy) na svém sjezdu rokovat?

Program spolehlivé opozice

Jak zneškodnit pár zbývajících poctivých mladých straníků v základních organizacích, aby neblbnuli s ideologií a nesabotovali byznysplán. Řadě dobrých lidí ze stranické byrokracie skýtá zásadní přilepšení k důchodu. A z pouhého důchodu by v dnešním režimu, jehož je komunistická strana pevnou oporou, asi nevyžili. Díky prozíravé politice strany jim mladí jednou budou závidět – nejen přilepšení, ale i samotné důchody.

Kde by byl kapitalismus Čech a Moravy bez komunistického zelináře!

Jak se vymanit z politické defenzívy (protože svou věc si zlikvidujeme sami, soudruzi, na socialismus ať nám nikdo nešahá!) a zároveň jak ještě více opevnit hlavní stan politického vegetariánství. Buržoazní poslanci se k nám chodí učit – víte co? Učí se od nás znát parlamentní řády, kličky a procedury – protože jsme v nich mistři.

Jak bojovat po boku Ruska a Číny proti imperialismu (a za vyšší zisk z kaviáru a česneku). Jinými slovy: jak ještě lépe kapitalizovat elitní známosti z východních zpravodajských a obchodních sítí.

Jak ještě důsledněji plnit historickou roli, která spočívá v posvěcení neoliberálních politik pomocí hlasů levicových voličů. Kde by byly privatizace, daňový dumping, církevně-restituční tunel a další projevy závodů ke dnu bez podchycení protestních hlasů a jejich účinného spláchnutí v parlamentní kloace. Kde by byl kapitalismus Čech a Moravy bez komunistického zelináře!

Generální linie: Se s tím smiř

U drtivé většiny politických zelinářů lze právem předpokládat, že o heslech ve svých výkladech celkem nepřemýšlejí, natož aby jimi vyslovovali něco ze svého názoru na svět. Heslo „S lidmi pro lidi“ přivezli našemu zelináři z podniku společně s kaviárem a česnekem a on je dal do výkladu prostě proto, že se to tak už léta dělá, že to dělají všichni, že to tak musí být.

Kdyby to neudělal, mohl by mít potíže; nejenže by nepřišli lidi, ale ani státní příspěvek – a pak by jednoho dne nepřišel ani kaviár s česnekem a dodavatelé by si našli jiného, šikovnějšího místního dealera. A že se konkurence poslední dobou rozhojnila: konvičkovci, bartošovci, velebovci, okamurovci… Naštěstí jsou tihle všichni ve své neschopnosti „o lidech“ – pravý komunistický zelinář je „s lidmi“.

Hesla o lidech a socialismu jsou zkrátka jedna z tisíce „maličkostí“, které našemu zelináři zajišťují relativně klidný život „v souladu se společností“ – vedle správy lukrativních nemovitostí či přímého obchodování s ruskou a čínskou buržoazií.

Viděli jsme, že skutečný význam zelinářova hesla nijak nesouvisí s tím, co text hesla říká. Přesto je tento skutečný význam zcela jasný a obecně srozumitelný. Vyplývá to z obecné známosti daného kódu: zelinář přijal předepsaný rituál, že přijal hru na opozici, že přistoupil na daná pravidla hry, že stojí pevně oběma nohama na půdě parlamentního čachrářství – zkrátka že se na něj lze spolehnout.

Představme si nyní, že se v našem zelináři jednoho dne cosi vzbouří a on přestane předstírat hru na volby, o nichž ví, že žádnými volbami nejsou. Přestane vylepovat hesla na přivábení rozhořčených a nespokojených hejlů. Ostatním hokynářům začne říkat, co si opravdu myslí, a nalezne v sobě dokonce sílu solidarizovat se s těmi, s nimiž mu jeho svědomí velí se solidarizovat. Zkusme si to představit – a nezačněme se smát. Je to těžké, že?

Závěry sjezdu komunistické strany lze shrnout do jedné věty: kapitalismus má skvělou budoucnost.

Autor je nestraník.

 

Čtěte dále