Prádelnou proti záškoláctví

Děti nechodily do školy kvůli ostychu ze špinavého oblečení. Škola se rozhodla problém řešit: zřídila vlastní prádelnu.

Melody Gunn, bývalá ředitelka Gibsonovy základní školy ve St. Louis, Missouri, si všimla, že některé děti meškají vyučování, protože nemají čisté oblečení. A rozhodla se s tím něco udělat.

Navštívila řadu domácností a rodin, jejichž děti nechodily do školy. Zjistila, že se nejčastěji jedná o nízkopříjmové domácnosti, které ani nevlastní pračku, prádlo perou v prádelně nebo u přátel. Když takovým domácnostem dochází peníze, rozhodnou se ušetřit právě na čistém oblečení.

Za rok se vypralo na tři tisíce várek prádla, ale co je hlavní – třiadevadesáti procentům účastníků programu se zlepšila školní docházka.

„My doma pračku i sušičku máme, ale elektřina se čas od času vypne,“ popisuje žákyně čtvrté třídy Vannesa své problémy. Přitom jejich dopady mohou být devastující i pro dětskou psychiku. „Mluvit o svém špinavém oblečení je těžké, snadno vás to rozpláče, nebo chcete raději hned utéct domů,“ popisuje své pocity Logan, žák šesté třídy.

Gunn se proto obrátila na firmu Whirpool  s dotazem, zda by její bývalé škole nevěnovala pračku a sušičku. Firma ze zvědavosti provedla výzkum mezi šesti stovkami učitelů veřejných škol a zjistila, že Gibsonova škola není zdaleka jediná, která se s podobnými problémy potýká. Výsledky ukázaly, že jeden z pěti studentů v dotazovaných školách neměl přístup k čistému oblečení. Firma se tudíž rozhodla poskytnout pračku se sušičkou také dalším jedenácti školám.

Jak prolomit stigma chudoby

Každá škola má svého koordinátora, který pomáhá identifikovat studenty, kterým by program s názvem Care Counts (Péče je důležitá) mohl pomoci. Vše se děje anonymně, aby nedocházelo ke stigmatizaci chudších studentů. Za rok se vypralo na tři tisíce várek prádla, ale co je hlavní – třiadevadesáti procentům účastníků programu se zlepšila školní docházka. Společnost také zjistila, že devadesát pět procent ze zúčastněných studentů vykázalo zvýšenou motivaci k práci ve třídách, lepší zapojení do mimoškolních aktivit nebo posílení interakce s vrstevníky. U spousty dětí se čistým oblečením daří postupně prolamovat stigma chudoby a pocity outsiderství.

Whirpool plánuje svůj program postupně rozšiřovat – příští rok počítá s instalací prádelen v dalších třiceti školách. Snad se programu Care Counts podaří kolem otázky dopadů chudoby na děti rozvířit veřejnou debatu a inspirovat alespoň některé federální politiky k opravdu systémovému řešení. Tak závažné téma, jakým je nedostupnost vzdělání ze sociálních důvodů, si to jednoznačně zaslouží.

 

Čtěte dále