Solidární demonstrace Black Protest Praha

Zveřejňujeme tiskovou zprávu k dnešní demonstraci na podporu polských žen a proti úplnému zákazu interrupce.

Dnes, 26. 9. 2016, ve dvanáct hodin se sejdeme před polskou ambasádou, abychom vyjádřily/i svou solidaritu s ženami v Polsku. Tamější dolní komora parlamentu (Sejm) totiž v pátek přijala k projednání návrh zákona, který zavádí takřka úplný zákaz interrupce. Jestliže se tento návrh, podaný občanským petičním výborem, schválí, bude potrat možný jen při bezprostředním ohrožení života matky. Ženám podstupujícím ilegální interrupci i lékařům, kteří zákrok provedou, by hrozilo až pětileté vězení. Zákon, který by potraty v Polsku plně legalizoval tak, jak je to běžné v ostatních demokratických zemích Evropy, Sejm odmítl.

Takovýto zásah do možnosti svobodné volby žen považujeme za krajně nedemokratický. Již dnes se Polsko řadí mezi země s nejpřísnější potratovou politikou. Stávající zákony přerušení těhotenství povolují pouze při ohrožení života ženy, vážném poškození plodu a v případě, že k těhotenství došlo při znásilnění nebo incestu.

Takto represivní opatření v žádném případě nepovede ke snížení potratů. Dnes je v Polsku provedeno okolo dvou tisíc legálních potratů ročně. Další ženy se uchylují k nelegálním a často nebezpečným možnostem a ty, které si to můžou dovolit, cestují za zákroky do zahraničí. Takových interrupcí se odhaduje až na 150 tisíc ročně.

Zachování práva na potrat by mělo zůstat jedním z výsostných práv ženy – i proto, že jí se případné těhotenství a také následná péče o dítě nejvíce dotýká.  Postavení potratů mimo zákon souvisí s tendencí převádět odpovědnost za početí pouze a jenom na ženy. Zákaz tak lze chápat jako určitou formu penalizace žen.

Je přitom potvrzené, že tak citlivým otázkám, jako je interrupce, prospívá co nejotevřenější a nejliberálnější společnost. Nikoli společnost autoritářská, jaká se z Polska postupně stává od chvíle, kdy se moci v zemi ujala pravicově konzervativní strana Právo a spravedlnost.

Tímto protestem nedeklarujeme podporu interrupcím, ale hájíme právo na svobodné rozhodování polských žen. Přerušení těhotenství je totiž vždy velmi problematické, ale právě proto bychom měly/i umět budovat takové podmínky, aby její důsledky dopadaly na ženy co nejméně. Jak po psychické, tak po fyzické stránce. Komplikovanou otázku potratů je nutné umět řešit s adekvátní citlivostí a s pomocí dalších opatření. Za ty se dá považovat kvalitní sexuální výchova, větší důraz na odpovědnost obou osob, které spolu mají nechráněný styk nebo zrovnoprávnění žen a mužů ve společnosti obecně.

Tento protest je vyjádřením podpory ženám, které se v budoucnosti možná budou muset vydávat do rukou amatérů a podstupovat zdraví ohrožující zákroky jen proto, že se státní moc rozhodla převzít kontrolu nad jejich těly a budoucností. A to i v takových případech, kdy se staly oběťmi znásilnění nebo incestu. Proto dnes vyzýváme k solidaritě s polskými ženami.

Za pořadatelky:

Lydie Franka Bartošová, členka Pirátů
Monika Horáková, členka předsednictva Strany zelených
Magdalena Pospíchalová, místopředsedkyně Oranžového klubu
Apolena Rychlíková, redaktorka A2larmu a dokumentaristka
Lucia Zachariášová, feministka a lidskoprávní aktivistka

 

Čtěte dále