Divokých zvířat je po půlstoletí o dvě třetiny méně

Zvířata žijící ve volné přírodě jsou zásadní pro odolnost ekosystémů. Počet takto žijících druhů ale v posledních desetiletích dramaticky klesá.

Světová populace divokých druhů zvířat bude do roku 2020 menší o 67 procent oproti roku 1970. Vyplývá to z výroční zprávy Living Planet Index, publikované Světovým fondem na ochranu přírody (WWF) a Londýnskou zoologickou společností (ZSL). V současnosti se počty divokých zvířat zmenšily v porovnání s rokem 1970 o 58 procent. Na vině je destrukce přirozeného prostředí pro život zvířat způsobená zemědělstvím, těžbou dřeva a celkovým přetížením křehkých lokálních ekosystémů. Mezi další příčiny patří pytláctví a velkolov. Zpráva se týká více než 14 tisíc monitorovaných populací a až 3700 druhů obratlovců.

Při významném úbytku druhů se ekosystémy dostávají do vývojové pasti a nakonec kolabují.

Tento trend zahrnuje všechny typy prostředí: oceány, stepi, pouště i evropské lesy, včetně těch českých. Nejhůře jsou na tom jezera a řeky, kde mezi roky 1970 a 2016 ubylo 81 procent všech zvířecích populací. Biodiverzita je přitom jedním z klíčových indikátorů kondice globálního ekosystému. Jak koncem osmdesátých let ukázal ekolog C. S. Holling, při významném úbytku druhů ekosystémy ztrácejí svou pružnost a nedokážou reagovat na nečekané změny podmínek. Ekosystémy se tak dostávají do vývojové pasti a nakonec kolabují.

Pro svou jednoduchost je zpráva Living Planet Index někdy odbornou veřejností brána s rezervou. Její metodologie totiž syntetizuje různé publikace o stavu zvířecích populací do jediného grafu. Z tohoto důvodu nerozlišuje trendy úbytku například u každé skupiny druhů zvlášť, a může proto v některých případech individuální trendy zkreslovat. To ale nic nemění na tom, že jasně znázorňuje obecný trend.

Zmenšování ploch divočiny a s tím související rozklad populací divokých zvířat je spolu s klimatickou změnou nejdramatičtějším důsledkem epochy antropocénu. Pracovní skupina pro antropocén nedávno na Mezinárodním geologickém kongresu v Kapském městě doporučila vyhlásit antropocén za novou geologickou epochu. Definitivní vědecké potvrzení dávno známého faktu, že lidstvo mění planetu naprosto zásadním, nevratným a negativním způsobem, je na spadnutí.

 

Čtěte dále