Klinika má nového vlastníka

Budovu pražského autonomního centra Klinika má převzít Správa železniční dopravní cesty.

Podle ČTK minulý týden podepsali zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) smlouvy o převodu budovy Autonomního centra Klinika do vlastnictví Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Podle kolektivu Kliniky probíhá převod nemovitosti za netransparentních okolností. Své tvrzení dokládají oficiálním prohlášením SŽDC z 27. září 2016, podle kterého tato státní organizace „nepřipravuje žádný projekt na využití zmíněné budovy“.

Podle kolektivu Kliniky probíhá převod nemovitosti za netransparentních okolností.

Kolektiv Kliniky tvrdí, že o převodu nemovitosti musela nejprve rozhodnout Vládní dislokační komise, o čemž podle nich neexistuje žádný záznam. Objektu v Jeseniově ulici na pražském Žižkově se týká pouze rozhodnutí z 22. března 2016, podle kterého komise souhlasí se změnou právních poměrů, aby mohlo ÚZSVM „hospodařit ve prospěch Ministerstva práce a sociálních věcí s tím, že objekt se stane objektem administrativním“. Dále úřadu ukládá povinnost zpracovat a předložit projekt využití bývalé plicní kliniky do konce roku 2016. Ministerstvo nakonec opustilo od záměru získat budovu a jedinou státní organizací, která o budovu projevila zájem, byla SŽDC.

Mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský to pro A2larm komentoval slovy: „Pro budovu máme do budoucna vlastní využití. Polohou i velikostí odpovídá našim požadavkům na umístění našich zaměstnanců. Proto jsme v rámci meziresortního řízení projevili zájem o její nabytí.“ Tvrdí, že se původní prohlášení adresované Arnoštu Novákovi z kolektivu Kliniky týkalo pouze projektu, ale ne samotného převzetí nebo využití objektu: „Projekt, ani jiná technická dokumentace (vzhledem k tomu, že jsme objekt ještě ani nepřevzali) opravdu ještě hotov není.“

Na dotaz ohledně budoucího postupu Ptačinský řekl: „Po převzetí zahájíme samozřejmě potřebné dokumentační a projekční práce, které jsou potřebné k rekonstrukci tohoto objektu do podoby odpovídající našim potřebám. O konkrétních krocích a postupech se rozhodne po převzetí budovy, až budeme znát konkrétní stav věci i nemovitosti jako takové.“ Možnost jednání se stávajícími uživateli budovy Kliniky komentoval pouze slovy: „Každopádně budeme jako nový majitel postupovat v rámci platných zákonů České republiky.“

 

Čtěte dále