Bohatí už mají univerzální základní příjem

Deset procent národního důchodu je vypláceno jednomu procentu nejbohatších v podobě kapitálových příjmů. Proč peníze nevyplácet všem?

Univerzální základní příjem, tedy peněžní výplata pro každého obyvatele, se v posledních dnech stal terčem kritiky. Publicistům vadí mimo jiné fakt, že univerzální základní příjem by se stal zdrojem peněz, který není svázaný s nutností pracovat. Takové nastavení příjmů by podle nich vedlo k chaotické a nefunkční společnosti a k odporu proti základnímu příjmu. Háček je v tom, že pasivní příjem, tedy přísun peněz oproštěný od práce, už dávno existuje. Říká se mu kapitálový příjem. Směřuje k různým jednotlivcům ve společnosti v podobě úroků, nájmů a dividend. Podle Thomase Pikettyho, Emmanuela Saeze a Gabriela Zucmana je zhruba třicet procent veškerého národního důchodu vyplaceno jako kapitálový příjem.

graf_jacobin-kopie

Pokud je tedy pasivní příjem nebezpečný, jak se říká, tak by země měla už dávno lehnout popelem, když staletí takto odevzdává jednu třetinu národního důchodu.

Desátky jednomu procentu

Piketty, Saez a Zucman tvrdí, že v roce 2015 obdrželo jedno procento nejbohatších v Americe 20,2 procenta veškerého důchodu v zemi. Deset z oněch dvaceti procent tvoří zisky z dividend, výnosy z úroků, příjmy z nájmů a kapitálová složka smíšeného důchodu. To znamená, že deset procent veškerého národního důchodu se vyplácí jednomu procentu ve formě zisků z kapitálu. Čili jeden z deseti dolarů vyprodukovaných v této zemi jde do rukou nejbohatšímu procentu, aniž by tito lidé vynaložili jakékoli úsilí.

I kdybychom vyloučili ze smíšeného důchodu kapitálovou složku (protože je spojená s prací, i když zisk z práce nepochází) a nájmy (protože jsou automaticky přičítány majitelům domů místo toho, aby jim byly vypláceny hotově), stále to znamená, že dividend a úroků obdrží horní jedno procento 7,5 procent národního důchodu bez práce. Dá se to říct ještě jinak: průměrný člověk z horního jednoho procenta se těší univerzálnímu základnímu příjmu, který se rovná sedmiapůlnásobku průměrného platu v zemi.

Pokud je pasivní příjem skutečně tak ničivý, musí být způsob, jakým procento nejbohatších vydělává, celostátní krizí! Má vůbec jedno procento nějaký smysl, když odčerpává tolik peněz zadarmo?

Kapitálové příjmy pro všechny

Kapitalistické společnosti už dávno věnují obrovské podíly svých ekonomických výdajů na výplaty lidem, kteří pro ně nepracují. Pasivní příjem není žádná novinka. Rozdíl je v tom, že univerzální základní příjem rozděluje rovnoměrně všem ve společnosti místo toho, aby koncentroval peníze v rukou nejbohatších.

Představa, že by bylo možné se zmocnit oněch třiceti procent národního důchodu, který pasivně plyne každý rok kapitálu, a rovnoměrné je rozdělit mezi všechny ve společnosti, už existuje minimálně od počátku minulého století, kdy o ní psal Oskar Lange. To je podle mě nejlepší způsob realizace univerzálního základního příjmu, prakticky i ideologicky. Nezdaňovat práci, aby mohly být peníze rozděleny mezi „povaleče“, ale ukořistit kapitálový přísun společnosti, který je stejně vyplácen lidem bez ohledu na to, jestli pracují, a zaplatit všem.

To může některým připadat jako bláznivý nápad, ale přesně tímhle způsobem funguje Aljašský permanentní fond a Permanentní fond dividend. Prostřednictvím permanentního fondu vlastní Aljaška mnoho kapitálových aktiv, která zajišťují roční kapitálové příjmy státu. Permanentní fond dividend následně tyto částky rovnoměrně rozdělí mezi občany Aljašky.

Univerzální základní příjem v celé zemi by fungoval velmi podobně. Americká federální vláda by zavedla různé strategie (mandatorní výdeje dividend, daně z bohatství, proticyklické nákupy aktiv atd.) k vybudování obrovského peněžního fondu, v němž by se koncentrovaly kapitálové prostředky.

Není tedy možné, aby někdo kritizoval koncept pasivního příjmu, ale zároveň mu nevadilo současné nastavení, v němž je peněžní kapitál vyplácen v obrovských sumách malým zlomkům společnosti.

Autor je publicista věnující se problematice chudoby, nerovnosti a sociálních dávek.

Z anglického originálu The Rich Already Have a UBI, publikovaného na webovém magazínu Jacobin, přeložil Lukáš Pokorný.

 

Čtěte dále