Jak zbrojařský průmysl rozdává karty Evropě

Zvolení Antoniho Tajaniho prezidentem Evropského parlamentu znamená, že vliv zbrojařského průmyslu bude v následujících letech dále narůstat.

17. ledna 1961 varoval tehdejší prezident USA Dwight D. Eisenhower před nebezpečím vojensko-průmyslového komplexu: „Vláda musí bránit neoprávněnému získávání vlivu, ať už záměrnému nebo ne, vojensko-průmyslovým komplexem. Možnost zničujícího růstu této nežádoucí moci existuje a bude trvat.“ Po padesáti šesti letech je Eisenhowerovo varování daleko naléhavější než kdy dřív. V úterý 17. ledna 2017 byl novým prezidentem Evropského parlamentu zvolen Antonio Tajani, který je známý svým prozbrojařským postojem. Také Evropská unie je čím dál tím více promilitaristická a zbrojařská lobby stále silněji uplatňuje svůj vliv.

Už v roce 2013 Tajani řekl, že „by chtěl prosazovat zbrojní průmysl“, a jako evropský komisař načrtnul několik politických schémat zaměřených na „posilování evropského obranného průmyslu“. Ne náhodou je Tajani čestným prezidentem pracovní skupiny Nebe a vesmír, kterou hostí Asociace evropského leteckého, kosmického a obranného průmyslu (ASD), nejdůležitější lobby evropského zbrojařského průmyslu.

Peníze na zbraně, ne na sociální bezpečnost

V listopadu 2016 Evropská komise navrhnula Evropský obranný akční plán. Cílem tohoto plánu je „zaměřit se na kapacitní potřeby a podpořit evropský obranný průmysl“. Není divu, že Evropský obranný akční plán takřka přesně zrcadlí návrhy, které ASD zahrnula do svého oficiálního prohlášení vydaného loni v červnu.

Skutečnost, že v čele nejvyššího zastupitelského orgánu Evropy stanul europoslanec nakloněný zbrojařskému průmyslu, je krajně znepokojující.

Navrhované změny mohou vážně ohrozit EU jako civilní mocnost. Evropská komise chce po roce 2021 dát 3,5 miliard eur zbrojnímu průmyslu na vývoj nových zbrojních technologií. Navíc navrhuje povzbuzovat členské státy k tomu, aby samy více utrácely za obranu, tím, že vyškrtne ceny společných programů zbrojení ze schodků rozpočtu. Jinými slovy, zatímco členské státy jsou nuceny utrácet méně za sociální bezpečnost, vzdělávání a zdravotnictví, výdaje na zbrojení budou vyloučeny z jakékoliv rozpočtové disciplíny. Zatímco miliony lidí v Evropě trpí bídou kvůli nelítostným úsporným opatřením, Evropská komise teď cynicky navrhuje nalít miliardy eur do zbrojního průmyslu.

Bez politické vize

Nikdo netuší, kde budou nové zbraně použity. Stěží se bude jednat o společnou evropskou zahraniční politiku. Členské státy jsou totiž hluboce rozděleny v názoru na to, jak se vypořádat například s krizí na Blízkém východě. Bez strategické vize ovšem slouží financování programů spojených se zbrojením pouze krátkodobým zájmům zbrojařského průmyslu. Jenže přesně takový je cíl stanovený Evropskou komisí. „Evropská unie potřebuje silný a konkurenceschopný zbrojařský průmysl,“ zní mantra, kterou Evropská komise opakuje stále dokola.

Evropská unie čelí v současnosti celé řadě problémů. Populismus je na vzestupu, střední třída v krizi, nerovnost nebyla nikdy vyšší a k tomu jsme konfrontováni se změnou klimatu. Žádný z těchto problémů nebude vyřešen tím, že budeme více investovat do zbraní. Právě naopak, výdaje na zbrojení povedou k újmě miliard lidí ve světě. Podle výzkumného institutu SIPRI by přitom pouze deset procent celosvětových výdajů na zbrojení stačilo k tomu, aby mohlo být poskytováno zdarma kvalitní vzdělávání (což je čtvrtý cíl udržitelného rozvoje). K vymýcení chudoby a hladu (první a druhý cíl udržitelného rozvoje) by stačilo dalších deset procent globálních výdajů na zbrojení. Všech cílů udržitelného rozvoje by pak mohlo být dosaženo za méně než polovinu celosvětového rozpočtu určeného ke zbrojení.

Eisenhower ve svém projevu z roku 1961 dále řekl, že „pouze bdělá a uvědomělá společnost může dosáhnout spojení ohromné průmyslové a vojenské obranné mašinérie s mírovými způsoby tak, aby bezpečnost a svoboda mohly společně prosperovat“. Skutečnost, že v čele nejvyššího zastupitelského orgánu Evropy stanul europoslanec nakloněný zbrojařskému průmyslu, je krajně znepokojující.

Autor je aktivista a výzkumník belgické mírové organizace Vredesactie.

Z anglického originálu How the arms industry is staging a European coup, publikovaného na webu Euroaktiv.com, přeložila Hana Svačinková.

 

Čtěte dále