Projekt Network 4 Debate zahájen

Network 4 Debate je společným projektem čtyř redakcí z visegrádského regionu.

Cílem projektu je poskytnout praktickou platformu pro řešení společných problémů v zemích V4. Od ledna do června 2017 A2larm, ve spolupráci s partnerskými organizacemi Krytyka Polityczna (Polsko), Pole (Slovnesko), a Kettős Mérce (Maďarsko), vytvoří řadu tematických textů a videí v angličtině soustředících se na tři základní témata, která rezonují napříč regionem: práce; vzdělávání a vzdělávací politika; a angažované umění a artivismus.

Nacionálně-populistická vlna v našem regionu si žádá vytvoření nadnárodního rámce, jenž bude zastávat společné hodnoty a bude progresivním hlasem co se týče evropského projektu, práv menšin, pracovního trhu, atd. Network 4 Debate zve země visegrádské čtyřky k debatě a diskuzi nad těmito tématy prostřednictvím angažované občanské žurnalistky.

Veškerý obsah projektu je volně dostupný k užití a syndikaci mezinárodními i místními médii. Výstupy projektu budou průběžně zveřejňovány s CC licencí na partnerském webu Political Critique. Tímto bychom rádi pozvali různorodé mediální platformy, aby využili našich výstupů a podíleli se tak na zasazení regionálních problémů do širšího celosvětového kontextu.

Tento projekt je podporován Mezinárodním visegradským fondem.

Čtěte dále