Sexuální násilí: otevřený dopis redakci Nového Prostoru

Autorky otevřeného dopisu se vymezují proti textu Žena v parku a stín, který obsahuje zavádějící informace o citlivém tématu sexuálního násilí.

Vážená redakce,

píšeme vám v reakci na text Žena v parku a stín, který vyšel v nejnovějším čísle Nového prostoru od redaktora Jana Kalouse.

Článek je součástí poradny první pomoci a začíná příběhem Karly, kterou v parku slovně obtěžoval jakýsi muž. Karla se s tím, co se jí stalo, svěřila sousedům prostřednictvím sociálních sítí, aby je varovala. Reakce sousedů byly různé. Muži často příběh shazovali rádoby vtipnými komentáři, až jedna z diskutujících poradila, že by se Karla měla obrátit na policii, protože se skutek dá označit jako trestný čin. Nakonec vše „dobře dopadlo“ – Karla si uvědomila, že se má svěřit do péče zkušených kriminalistů.

Následuje rozhovor, ve kterém se redaktor ptá po hranicích mezi neobratným namlouváním a vulgárním slovním útokem, zda policie řeší volbu slov, které útočník použije, co by se stalo, kdyby dotyčného vystopovali, nebo jestli dokážou odfiltrovat případy, kdy žena vylíčí záměrně situaci hůře, než jak se reálně stala.

V odpovědi na poslední otázku uvádíte, že je většina nahlášených znásilnění falešných. Toto tvrzení není pravdivé – v odborných textech nacházíme číslo šest až deset procent z celkového počtu nahlášených znásilnění (viz sborník Pod hladinou: fakta a mýty

o znásilnění, 2010), v zahraničních studiích se objevuje obdobné číslo. Oproti tomu je velkým problémem nízký počet nahlášených znásilnění – nejvýše osm procent. Toto číslo je nízké i kvůli tomu, že se oběti obávají, že jim nikdo neuvěří a jejich výpovědi budou považovány za smyšlené.

Ptáte se v textu, jestli se Karla zachovala správně, když obtěžování nenahlásila, a odpovídáte, že ne. Karla možná nenahlásila to, co se jí stalo, právě z obavy, že pod dojmem tvrzení „většina nahlášených znásilnění je falešných“ bude i její výpověď zpochybňována a ona bude považována za nevěrohodnou.

Píšete, že je problematičtější, pokud oběť napadne neznámý pachatel, než když to udělá známý v hospodě, a rozlišujete, jaké má útočník pohnutky, je-li to z legrace, nebo za účelem sexuálního uspokojení. Důležité nejsou pohnutky, ale samotný skutek.

V závěru textu radíte ženám, že se ze situace mají „co nejrychleji dostat“. To je cenná rada, na kterou by oběť jistě sama nepřišla. Škoda, že více nerozvádíte, jak to udělat.

Nový Prostor byl vždy časopisem, který o tabuizovaných sociálních problémech pojednával citlivě. Bylo by dobré, kdyby v tom pokračoval, nebo se takovým tématům pro příště zcela vyhnul. Obzvlášť v tématu sexuálního obtěžování či sexuálního násilí může špatný text poškodit ty, které už mají se sexuálním násilím zkušenost, a negativně ovlivňovat budoucí kauzy a případy.

Byli bychom se s našimi výhradami obrátili na vašeho respondenta (byl-li text skutečně rozhovorem), nicméně jeho jméno i jakýkoli další údaj v textu chybí. S ohledem na křehkost problematiky sexuálního násilí bychom na vás chtěli apelovat, abyste příště k podobným rozhovorům vybírali dotazované pečlivěji.

P.S.

Mimochodem – sprostého pokřikovaní se na ulicích nedopouštějí zdaleka jen dělníci z lešení, ale i kultivovaně vyhlížející muži v oblecích. Zrovna Nový prostor by se možná podobným zkratkovitým úvahám měl vyhnout.

S pozdravem,

Kateřina Kilianová – Konsent – organizace věnující se prevenci sexuálního násilí
Johanna Nejedlová – Konsent – organizace věnující se prevenci sexuálního násilí
Dalibor Zíta – Konsent – organizace věnující se prevenci sexuálního násilí
Martina Smutná – Čtvrtá vlna, umělkyně
Petra Jelínková – Ženy 6. ledna a Strana zelených, překladatelka
Michaela Trtíková Vojtková – Ženy 6. ledna, socioložka a demografka
Martina Poliaková – Ženy 6. ledna, politoložka a historička
Apolena Rychlíková – Ženy 6. ledna, redaktorka A2larm.cz a dokumentaristka
Monika Horáková – Ženy 6. ledna, politička, překladatelka
Marie Lukáčová – Čtvrtá vlna, umělkyně
Eva Svobodová – Čtvrtá vlna
Lydie Franka Bartošová – Ženy 6. ledna
Lucie Hradecká – Ženy 6. ledna
Lucia Zachariášová – Ženy 6. ledna
Věra Nováková – Ženy 6. ledna, právnička
Adrien Beauduin – Člověk v tísni
Anna Remešová – RFK
Ludmila Böhmová – RFK
Hedvika Schodková –RFK
Olga Bierhanzlová – RFK
Magdalena Šipka – RFK
Anna Koucká, RFK – učitelka na ZŠ
Tereza Schwabová – RFK
Maria Schodková – RFK
Hana Blažková – RFK
Hana Kovářová – Prázdné trůny
Anežka Michnová – Hnutí žen za svobodu
Kateřina Peterková – FEM, studentka PF UK
Marie Feryna – FEM, Mladí zelení
Marie Štefanidesová – Hnutí žen za svobodu
Anna Libánská –FEM, studentka FF UK
Františka Zezuláková Schodková – RFK, FEM
Karolína Havlínová – Hnutí žen za svobodu
Kristýna Sára Zittová – FEM, studentka FF UK
Ester Hotová – Studentka PDF MUNI
Leona Orságová – Hnutí žen za svobodu
Gail Whitmore – Ozvi se! / Hollaback! Czech – pohyb na konec obtěžování ve veřejném prostoru
Andrea Tobolová – Socialistická Solidarita
Barush Maush – Konsent, režisérka
Marlene Wilfing – zpěvačka

Čtěte dále