Smrt studenta v Egyptě stále zahaluje tajemství

Přesně před rokem zmizel v Káhiře italský doktorand z Cambridgeské univerzity. Jeho tělo bylo nalezeno se známkami mučení a surového zacházení.

Od počátku kauzy zmizení mladého italského doktoranda Giulia Regeniho byly z nekalého jednání podezřívány egyptské bezpečnostní a zpravodajské služby. Jak upozorňují mnohé nevládní organizace, a to včetně Amnesty International, od nástupu generála Sísího často dochází k mimosoudnímu zadržování a někdy i usmrcení ze strany bezpečnostních složek. Jejich modus operandi se tak v mnohých ohledech blíží neblaze proslulým eskadrám smrti latinskoamerických diktatur. Výraznou anomálií celého případu je však samotná identita oběti. „Giulio zemřel jako běžný Egypťan,“ poukazují jeho přátelé v Egyptě. Ačkoliv má současný egyptský režim na lidská práva svých obyvatel pramalé ohledy a bojem proti terorismu a Muslimskému bratrstvu odůvodňuje jakékoli popírání právního státu policejními složkami, komunitě zahraničních studentů se do Regeniho úmrtí represe přímo nedotýkaly. I proto zřejmě Cambridgeská univerzita nevydala specifické pokyny svým zaměstnancům a doktorandům pobývajícím v Egyptě, za což sklidila kritiku od italských úřadů.

Zahladit nesrovnalosti

Motiv Regeniho zmizení a úmrtí je tak i po roce stále jednou z velkých záhad. Egyptské úřady, které samozřejmě jakýkoli podíl na smrti italského doktoranda popírají, od začátku upozorňovaly na kriminální a teroristickou stopu. Provládní deníky spekulovaly o tom, proč bylo Regeniho tělo objeveno právě během návštěvy tehdejší italské ministryně hospodářství Federiky Guidi v Egyptě. Egypt má s Itálii těsné hospodářské vztahy a italský polostátní ropný koncern ENI bude s Egyptem spolupracovat na těžbě v nově nalezených ropných a plynových polích ve Středozemním moři. Z tohoto důvodu – tak zněly spekulace z provládní strany – provedla Regeniho vraždu některá z opozičních teroristických sil, aby tuto důležitou spolupráci narušila. Pro tuto tezi však chybějí jakékoli důkazy. Žádné teroristické útoky podobného druhu se navíc v posledních letech v Káhiře nestaly.

Neznáme důvody Regeniho zmizení ani okolnosti jeho smrti. Jen o něco málo jasnější jsou pravděpodobní pachatelé celého deliktu, a sice bezpečnostní a zpravodajské složky.

Snad i z tohoto důvodu se egyptští vyšetřovatelé, a to za velkých pochybností italských úřadů, zaměřili na kriminální stopu. Dle kriminální verze měla Regeniho napadnout blíže neznámá zločinná banda. Časová posloupnost mezi zmizením a následným nalezením Regeniho těla však vůbec nesedí. Zločinci by totiž neměli sebemenší důvod dva týdny někde schovávat mladíkovo mrtvé tělo. Únos přitom lze vyloučit. V průběhu zmizení nikdo nekontaktoval italskou ambasádu či jiné úřady se žádostí o výkupné. Pitva, která proběhla po návratu Regeniho těla do Itálie, navíc ukázala, že jeho tělo nese známky nejen hrubého zacházení, ale také mučení.

Egyptská policie se snažila veškeré nesrovnalosti zahladit bombastickým odhalením. Dne 25. března totiž ohlásila dopadení kriminální bandy, která měla Regeniho zabít. Při policejním zásahu však došlo k přestřelce a všech pět členů gangu zemřelo. Policie ale v jejich doupěti prý našla Regeniho pas a univerzitní průkazky. Objev dokladů nicméně vzbudil spíše další pochybnosti. „Egyptská generální prokuratura se domnívá, že indicie spojující pět zabitých členů kriminálního gangu se zmizením Giulia Regeniho jsou příliš slabé,“ uznali v září loňského roku egyptští vyšetřovatelé ve zprávě adresované italským kolegům.

Odborářská stopa

Mlžení a neochota egyptských úřadů výrazně poznamenala i spolupráci s italskými vyšetřovateli, přestože se egyptská vláda zavázala k maximální transparentnosti a spolupráci při vyšetřování okolností Regeniho smrti. Italští vyšetřovatelé jen velice obtížné získávali telefonní výpisy z Giuliova egyptského čísla. Nakonec je dostali, ale jen ve shrnuté formě, na úplné výpisy se stále čeká. Vyšetřovatelé chtějí především zrekonstruovat, kde se v tomto období Regeni přesně pohyboval a s kým se setkával, aby mohli potvrdit nebo vyvrátit, že za zmizením stojí jeho výzkumná práce. Italský doktorand se totiž v Egyptě zajímal o nezávislé odbory a dělnická hnutí kritická k současné ekonomické situaci v zemi.

Na výzkumné aktivity Giulia Regeniho, o nichž napsal i několik článků, upozornil egyptské bezpečnostní složky předseda Nezávislého odborového svazu prodejců na tržištích Mohammed Abdulláh. „Po třídenní kontrole však nebyly zjištěny okolnosti významné pro národní bezpečnost, a kontrola tak ustala,“ přiznali v září egyptští vyšetřovatelé dosud popíraný zájem o Regeniho. Dle Abdulláhova výroku pro arabskou verzi novin Huffington Post kladl Regeni „divné otázky a neustále se motal mezi trhovci“.

Poslední novinkou ve vyšetřování je video ze setkání mezi Abdulláhem a Regenim z osudového 25. ledna 2016, které egyptští vyšetřovatelé poskytli italským kolegům na začátku tohoto týdne. Regeni na videu diskutuje s předsedou odborů o možnosti přihlásit se o granty na neziskové projekty u britských nadací. Abdulláh, který o sobě tvrdí, že je důvěrníkem Ministerstva vnitra, přitom vypadá na videu zklamaně, když mu Regeni oznámí, že peníze nedostane ihned a není možné je použít na osobní účely. Samotné video ukazuje jen to, že Regeni měl s předsedou odborů nějaká nedorozumění ohledně případného financování odborového svazu a předsedovy domácnosti ze západních zdrojů. Regeni zřejmě ani netušil, že ho jeho protějšek před několika měsíci udal na policii.

Chaos a nezodpovědnost

Video zachycující Giulia Regeniho několik hodin před zmizením tak do případu nevnáší žádný větší objev. Doktorand měl zřejmě svou síť kontaktů, kteří v něm viděli potenciální prostředek k cestě na západ. I rok od úmrtí tak zůstávají klíčové okolnosti této tragické události nevyjasněné. V první řadě jde o motiv. Regeniho bádání rozhodně nebylo tak převratné, aby zalarmovalo egyptské bezpečnostní složky a dohnalo je k vraždě studenta ze Západu. Neznáme také důvody jeho zmizení a okolnosti jeho smrti. Jen o něco málo jasnější jsou pravděpodobní pachatelé celého deliktu, a sice bezpečnostní a zpravodajské složky. Těch je v Egyptě celá řada, působí mezi nimi často antipatie a současně jsou kryté mimořádným stavem vyhlášeným Sísího vládou. Vytváří se tak atmosféra chaosu a nezodpovědnosti, ve které je skutečné viníky těžké dohledat. Přesně rekonstruovat okolnosti úmrtí Giulia Regeniho je v této situaci takřka nadlidský úkol.

Autor je spolupracovník italského deníku Il Manifesto.

Čtěte dále