Maďarské Hnutí Momentum slaví úspěch

Díky kampani proti pořádání olympiády v Budapešti oživila nová politická organizace opozici vůči Viktoru Orbánovi.

V lednu se v Maďarsku zformovala nová politická organizace pod jménem Hnutí Momentum. Má v úmyslu stát se politickou stranou a svoji činnost zahájila peticí za referendum o tom, jestli se mají v Budapešti v roce 2024 konat olympijské hry. Ačkoli je na úplném začátku, podařila se Momentu úspěšná kampaň, která nasbírala daleko více podpisů, než je k vypsání referenda formálně potřeba. V reakci na tuto situaci začala vláda vést jednání o možnosti stažení svého požadavku na konání her v Budapešti. Ruku v ruce s tím ale začala tvrdit, že celá věc je v gesci budapešťské městské rady, a začala aktivisty a petenty nálepkovat jako zrádce a „vrahy maďarského národního snu“. Samotná budapešťská městská rada následně upustila od záměru, aby se v jejich městě olympiáda konala.

Vítězství pro opozici

Maďarsku se tak podařilo vyhnout enormnímu nárůstu veřejného dluhu, který by olympijské hry jistě přinesly a vláda zároveň nebude mít šanci dosáhnout na tučné zisky ze zkorumpovaných zakázek. V odpověď na výzvu Hnutí Momentum se pod petici podepsalo 266 151 obyvatel Budapešti. To znamená, že se této iniciativy účastnilo skoro šestnáct procent oprávněných voličů, což je největší vítězství opozičních sil v posledních sedmi letech. Navíc se jej povedlo dosáhnout velmi efektivně a plánovitě spíše než spontánně.

Orbánova strana Fidesz byla zahnána do kouta – pokud by se pro referendum nakonec přece jen rozhodla, mohlo by to ohrozit její dvoutřetinovou většinu v parlamentu.

V Maďarsku je to vnímáno jako vítězství pro všechny, kdo se pod petici podepsali, a to včetně těch, kteří stáli v ulicích nebo chodili ode dveří ke dveřím pro každý podpis. Znamená to i úspěch čtyř ostatních opozičních stran, které podporovaly sběr podpisů, i všech, kdo tuto kampaň podpořili, ať už pocházejí z Budapeště nebo ne. Vítězství je to dokonce i pro ty, kdo byli k myšlence referenda skeptičtí.

Nejdůležitější lekcí, kterou si z tohoto vítězství můžeme vzít, je to, že dobře naplánovaná kampaň, jež si klade realistické cíle, může získat podporu opozičních stran i lidí a docílit radikálních změn. Dokazuje to, že navzdory situaci, v jaké se média v roce 2017 v Maďarsku nacházejí, je možné dostat se k lidem a přesvědčit je, aby podnikli dané kroky. Není pravda, že by lidé byli ovce ani že by byli apatičtí – je pouze nutné se k nim dostat. Je to důležité i s ohledem na to, že před kampaní bylo veřejné mínění ohledně konání olympijských her v Budapešti rozštěpené přesně na dvě poloviny. Po této kampani získali odpůrci konání her na svou stranu 68 procent lidí.

Orbán v ohrožení

Orbánova strana Fidesz tak byla zahnána do kouta – pokud by se pro referendum nakonec přece jen rozhodla, mohlo by to ohrozit její dvoutřetinovou většinu v parlamentu. Není jistě náhoda, že se vláda zdráhala celou věc nějak komentovat – pouze se snažila umenšit důležitost referenda a všechnu zodpovědnost delegovala na budapešťskou městskou radu.

Potřebujeme si toto vítězství vtisknout do paměti, pečlivě jej zanalyzovat a poučit se z něj. Hnutí Momentum dokázalo tuto bitvu vyhrát, aniž by se nějaké referendum vůbec konalo. Samotná hrozba stačila, takže je důležité zaměřit se na to, čeho se podařilo dosáhnout skrze organizované hnutí zdola: ukazuje nám, že přece jen je možné mít vliv na veřejné záležitosti a stát se pány nad svým osudem, ať už na kolektivní, nebo individuální úrovni.

Autor je šéfredaktor maďarského webu Kettős Mérce.

Z anglického originálu A Hungarian Grassroots Organization, The Momentum Movement, Triumphs in Victory, publikovaného na webu PoliticalCritique.org, přeložil Martin Vrba. Redakčně upraveno.

 

Čtěte dále