Univerzita Karlova vyjadřuje podporu Igoru Ševcovovi

Zveřejňujeme otevřený dopis rektora Univerzity Karlovy a děkanky Filozofické fakulty UK ministru vnitra Milanu Chovancovi ve věci vyhoštění studenta Igora Ševcova.

Vážený pane ministře,

vážený pane řediteli,

vážení členové Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců,

Univerzita Karlova sleduje s velkými obavami případ studenta Filozofické fakulty UK Igora Ševcova. Na základě neprokázaného obvinění z trestné činnosti v dubnu 2016, kterého byl Igor Ševcov v plném rozsahu zproštěn, ztratil možnost prodloužení studentského víza. Rozhodnutím orgánů Ministerstva vnitra ČR mu 23. 2. 2017 z nejasných důvodů nebylo prodlouženo ani vízum pracovní a Igor Ševcov nyní čelí možnosti vyhoštění do Ruské federace.

Univerzita Karlova vyjadřuje Igoru Ševcovovi svoji podporu a žádá příslušné orgány, aby podnikly takové kroky, které nevystaví studenta vyhoštění a z něj vyplývajícímu ohrožení na životě.

Takový postup považuje univerzita za zcela nepřiměřený. Zejména s ohledem na skutečnost, že student byl již v Rusku politicky perzekuován, a vyhoštění tak pro něj znamená reálné nebezpečí pronásledování za občanské postoje.

Univerzita Karlova rovněž vyjadřuje znepokojení, že případným vyhoštěním ztrácí Igor Ševcov možnost dokončit svá studia oboru etnologie na Filozofické fakultě UK, kde dosahuje vynikajících studijních výsledků. Své studijní povinnosti plní po celou dobu studia řádně a bezproblémově.

Univerzita Karlova vyjadřuje Igoru Ševcovovi svoji podporu a žádá příslušné orgány, aby podnikly takové kroky, které nevystaví studenta vyhoštění a z něj vyplývajícímu ohrožení na životě.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA, rektor Univerzity Karlovy
doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UK

 

Čtěte dále