Rovnost žen a mužů v nedohlednu

U příležitosti Mezinárodního dne žen představila koalice Social Watch monitorovací zprávu o stavu genderové rovnosti.

Přestože ženy získaly volební právo a mají přístup ke vzdělání, je rovnost žen a mužů stále během na dlouhou trať. Ženy jsou více ohroženy chudobou a sociálním vyloučením než muži. Dalším palčivým problémem je násilí na ženách a migrantkách. S nějakou formou násilí se v průběhu života setkala zhruba každá třetí žena,“ přibližuje hlavní témata zprávy její editorka Markéta Mottlová z české koalice Social Watch.

Hlavní problémy: chudoba a násilí

V České republice jsou rodiče samoživitelé, z nichž matky tvoří 87 procent, více než pětkrát častěji ohroženi chudobou než úplné rodiny s dětmi (21,9 procent vs. 4,1 procent). V praxi vidíme, že za chudobou pracujících matek samoživitelek stojí nejčastěji prekérní zaměstnávání (brigády, snížené úvazky, nevýhodné práce z domova) a nižší mzdy. V současné době pobírají ženy měsíčně v průměru o 22,5 procenta méně než muži. Nerovné odměňování v práci se následně odráží i v nižších důchodových dávkách pro ženy. Další skupinou žen ohroženou chudobou jsou právě samostatně žijící seniorky. V jednočlenných domácnostech tvořených seniory a seniorkami nad 65 let je v ČR ohroženo chudobou dvakrát více žen než mužů (20,7 procent žen a 9,3 procent mužů).

Velká část té nejhorší a nejhůře placené práce, na níž stojí globální ekonomika, je vykonávána ženami, velmi často v otřesných pracovních podmínkách.

Nejzávažnějším projevem genderové nerovnosti je násilí na ženách. V květnu 2016 sice Česká republika jako předposlední stát EU podepsala Úmluvu Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (Istanbulská úmluva), ale dosud ji neratifikovala. Smlouva tak zatím nevstoupila v platnost.

V evropském kontextu se také nedaří reflektovat specifickou situaci a odlišné potřeby migrantek. Neustálému ohrožení násilím jsou ženy a dívky vystavovány již během cesty do Evropy a později i v přijímacích zařízeních, kde nejsou oddělené toalety a sprchy. Násilí, které je přimělo opustit domovy, je tak provází i na cestě za bezpečím v Evropě.

Nerovnost v Česku i ve světě

Na marginalizované skupiny žen (seniorky, Romky, migrantky, samoživitelky a ženy bez domova) se zaměřuje i letošní kampaň České ženské lobby pod názvem „Ženy přejí ženám“. „Při letošní oslavě Mezinárodního dne žen jsme se rozhodly upozornit na ženy, které jsou v naší společnosti nejvíce znevýhodněné. Navštívíme proto denní centrum pro ženy bez domova, osobně jim popřejeme a poptáme se, co by pro ně Česká ženská lobby mohla udělat. Solidarita je důležitým principem ženského hnutí,“ přibližuje letošní plány na 8. března předsedkyně Jana Smiggels Kavková.

Velkým problémem je postavení žen v globální ekonomice. „Podle statistik OSN ženy věnují práci, včetně té neplacené, více času než muži, jejich příjmy jsou však až o třicet procent nižší. Velká část té nejhorší a nejhůře placené práce, na níž stojí globální ekonomika, je vykonávána ženami, velmi často v otřesných pracovních podmínkách. Přes veškeré závazky proti tomu státy ani mezinárodní společenství dosud nebyly schopny zakročit,“ uvádí Tomáš Tožička, předseda Social Watch Česká republika.

Celá monitorovací zpráva Social Watch o stavu genderové rovnosti včetně kontaktů na editorky je k dispozici na stránkách Social Watch.

 

Čtěte dále