Státní zastupitelství musí prověřit vyklízení Cibulky

Ústavní soud se dnes dopoledne zastal čtveřice squatterů, kteří si stěžovali na postup policie a státních orgánů při vyklízení usedlosti Cibulka.

Ústavní stížnost byla podána kvůli neochotě několika státních orgánů věcně se zabývat námitkami obyvatel Cibulky vůči provedení policejního zásahu. Dnešní rozhodnutí dalo stěžovatelům za pravdu v tom, že v jejich případě došlo k odepření právní ochrany v důsledku tzv. negativního kompetenčního konfliktu.

Stěžovatelé argumentovali, že jim bylo odepřeno právo na spravedlivý proces, protože se ochrany před nezákonným zásahem zkoušeli domoci ve dvou odlišných systémech ochrany práv, ale každý je pouze odkázal na ten druhý.

Právní řád rozlišuje přezkum postupů Policie ČR jako orgánu činného v trestním řízení od jejího vystupování jako správního orgánu. V prvním případě je za dozor a přezkum zodpovědná soustava státních zastupitelství. V tom druhém se lze obracet na správní soudnictví. Podnět proti zásahu na Cibulce však patřičné státní zastupitelství odložilo a současně správní soudy konstatovaly svou nepříslušnost.

Podle dnes zveřejněného nálezu Ústavního soudu ze všech okolností zásahu plyne, že policie na daném místě vystupovala jako orgán činný v trestním řízení podle ustanovení trestního řádu, nikoli jako správní orgán: „Vyklizení nemovitosti, ke kterému došlo, tak nelze chápat jako aplikaci institutu obsaženého v předpisech soukromého práva (občanský zákoník), ale jako úkon vedoucí k zastavení páchání (v té době údajné) trestné činnosti. Pravomoc k přezkumu postupů policie jako orgánu činného v trestním řízení tedy měly v dané věci příslušné orgány státního zastupitelství.“

Příslušné Městské státní zastupitelství v Praze bude proto muset napravit svou původní chybu a podáními vůči zásahu na Cibulce se věcně zabývat. Vypořádat se bude muset také s tvrzením zúčastněných osob, že policejním zákrokem došlo k zásahu do jejich základních práv a svobod.

 

Čtěte dále