Výbor pro bezpečnost podpořil přílepek k cizineckému zákonu

Poslanci Výboru pro bezpečnost dnes velkou většinou podpořili kontroverzní přílepek k cizineckému zákonu. Proti byla jen komunistka Rujbrová.

Dnešní schůze poslaneckého Výboru pro bezpečnost výraznou většinou podpořila kontroverzní přílepek k novele cizineckého zákona. Pozměňovací návrh poslance Václava Klučky (ČSSD) je přitom kritizován nejen právníky, ale i Hospodářskou komorou.

Bezpečnostní výbor bod o cizineckém zákonu zařadil kvůli účasti veřejnosti na začátek jednání. Schůze výboru se zúčastnil i Tomáš Haišman, ředitel Odboru azylové a migrační politiky při Ministerstvu vnitra, který podporu ministerstva pro Klučkův návrh potvrdil. Jako jediná z přítomných poslanců a poslankyň se proti přílepku postavila zpravodajka sněmovny k tisku, Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM). Ostatních devět poslanců pak bez váhání, a zřejmě s plnou důvěrou k vnitru, změnu doporučilo.

Jako jediná z přítomných poslanců a poslankyň se proti přílepku postavila zpravodajka sněmovny k tisku, Zuzka Bebarová Rujbrová (KSČM).

Na problematičnost návrhu, který byl jako přílepek zařazen až po druhém čtení ve sněmovně, poukázal Tomáš Jungwirth z Konsorcia nevladních organizací pracujících s migranty v ČR: „Návrh je v rozporu s celou řadou evropských směrnic, stejně jako s judikaturou Ústavního soudu. V tomto smyslu jde o přímý útok na demokratický právní stát. Kromě toho ale také může mít výrazné negativní ekonomické dopady, jak ostatně upozorňuje Hospodářská komora ČR. Poslanec Klučka se zaštiťuje bezpečností, není však už schopen doložit, že jím navržené změny by na její zvýšení měly jakýkoliv dopad.“

Klučkův přílepek se podle analýzy konsorcia mimo jiné dotkne rodinných příslušníků občanů ČR a EU. Podle návrhu by totiž nemělo být možné, aby se účel pobytu změnil z pracovního na rodinný, a znemožnilo by se i sloučení rodiny po obdržení výjezdního příkazu. Navíc změna počítá s omezením přístupu migrantů na trh práce, a to například prodloužením lhůty, po které cizinec může požádat o změnu účelu pobytu ze zaměstnání na podnikání, ze dvou na pět let. Konečně pak ruší dohled soudu nad rozhodnutími Ministerstva vnitra – migrant se tak například při zamítnutí žádosti o pobyt nebude moci obrátit na soud.

Spíše pro veřejnosti pak byly určeny příspěvky poslanců TOP 09 a ODS. Poslanec Daniel Korte (TOP 09) zmínil, že byl v souvislosti s projednáváním novely zákona o ochraně přírody, jež se mimo jiné týkala národních parků, zahlcen e-maily požadující odmítnutí problematické úpravy. Nyní prý v souvislosti s novelou cizineckého zákona znovu obdržel mnoho zpráv. To pak má svědčit o odporu občanské společnosti k úpravě, a právě proto navzdory těmto snahám přílepek podpoří. Jana Černochová (ODS) v útočném a adresném příspěvku dodala, že by si neziskovky měly práce poslanců vážit a neblokovat jednání zvolených zástupců. Nejlepší by pak podle Černochové bylo, kdyby lidi z neziskovek kandidovali sami.

 

Čtěte dále