ZaSTÁVKA – Den ženské solidarity

Osmého března proběhne celosvětový protest proti diskriminaci žen. V Praze začne v 15 hodin na náměstí Míru.

Mezinárodní den žen dávno nejsou pouze karafiáty a podnikové večírky. Je to den ženské solidarity a ženského boje za spravedlivější svět. Takový si připomeneme 8. března na náměstí Míru v Praze od 15 hodin na shromáždění s názvem ZaSTÁVKA: Den ženské solidarity. Akci pořádá několik feministických uskupení a koná se v rámci mezinárodní akce Global Women’s Strike upozorňující na špatné postavení žen ve společnosti. Součástí programu bude například happening, který poukáže na problémy, kterým čelí ženy v České republice, divadelní performance nebo program pro děti.

Dnešní feminismus již nevnímá kulturu sexismu jako izolovanou strukturu, ale jako součást hlubšího materiálního a ekonomického základu světa.

V tento den chtějí feministky s hrdostí zavzpomínat na své předchůdkyně, které bojovaly za ženská práva. „Aktivní feministický přístup v minulosti i nyní neustále požaduje, aby byla ve společnosti zrovnoprávněna mužská a ženská sexualita, mluvilo se o antikoncepci, potratech nebo právu na vlastní tělo a tělesnou autonomii,“ připomíná Hana Blažková z uskupení RFK – feministické křesťanky. A dodává: „Dnešní feminismus již nevnímá kulturu sexismu jako izolovanou strukturu, ale jako součást hlubšího materiálního a ekonomického základu světa. Proto musíme i dnes mluvit o tom, jak jsou lidé stigmatizováni na základě genderu, barvy kůže, třídy nebo vyznání.“

Proto považují organizátorky za nutné bavit se o nových výzvách pro ženské hnutí, protože je postavení žen ve společnosti v mnohých ohledech stále tristní. Petra Jelínková ze skupiny Ženy 8. března připomíná konkrétní statistiky o postavení českých žen: „Ženy pracují na nižších postech, jejich platy na stejných či srovnatelných pozicích jsou o více než 22 % nižší než platy mužů.“ Zhruba třetina matek samoživitelek se pohybuje na hranici chudoby, 50 % plátců výživného jej neplatí, dalších 30 % platí nepravidelně. České seniorky jsou nejvíce ohroženy chudobou v celé EU. Až 38 % žen se ve svém životě setkalo s domácím násilím. „Je alarmující, že si třetina obyvatel České republiky myslí, že za znásilnění nese zodpovědnost žena, například pokud na sobě měla krátkou sukni nebo šla sama v noci parkem. Ženy jsou každodenně terčem sexismu ve veřejném prostoru, v reklamách, ale i v prohlášeních nejvyšších politických představitelů,“ uzavírá Petra Jelínková.

Vedle strukturních podmínek nerovnosti ve společnosti, sexismu nebo sexuálního násilí budou na místě jednotlivá uskupení řešit například práva a pozitivní změny ve prospěch trans žen, trans mužů a genderqueer osob, nebo jak v médiích nastolovat ženská témata.

Více o akci najdete na webu akceFacebooku.

 

Čtěte dále