Přísedící v kauze Fénix byl vyloučen pro podjatost

Soudní senát vyloučil z rozhodování přísedícího Petra Blahuše. Na svém facebookovém profilu prezentoval osobní názory na kauzu Fénix.

V pondělí v Praze pokračovalo soudní jednání s pěticí obžalovaných obviněných v souvislosti s údajným útokem na vlak v takzvané kauze Fénix. Soudkyně Hana Hrnčířová v odpoledních hodinách jednání přerušila, protože senát obdržel námitku podjatosti, kterou podala obhajoba. Jednalo se o návrh na vyloučení člena rozhodujícího senátu, přísedícího Petra Blahuše.

Minulý týden vyšel v Lidových novinách článek Když aktivista soudí aktivisty, na základě kterého obhajoba usoudila, že by mohl být Blahuš podjatý. „Po důkladném ověření těchto informací byla obhajoba nucena s ohledem na skutečnost, že člen senátu již vyjádřil svůj názor na to, jak by věc měla být posouzena, podat námitku,“ uvedl pro Alarm jeden z obhájců Pavel Uhl. Soud námitce právě z těchto důvodů vyhověl.

V námitce obhajoba dlouze rozebírá názory přísedícího, které jsou v přímém rozporu s názory obžalovaných. Jedná se zejména o vyloženě rasistické a sexistické názory doprovázené četnými vulgarismy.

V dějinách české justice je spíše neobvyklé, že námitce vyjde vstříc již soud prvního stupně, na jehož rozhodování se podílí dotčená osoba. Podle Uhla to svědčí o tom, že důvody byly skutečně závažné a nevzbuzovaly pochyby.

Námitka podjatosti obsahuje podrobnou analýzu facebookového profilu Petra Blahuše, přílohu pak tvořily screenshoty a kopie článku z Lidových novin. V námitce obhajoba dlouze rozebírá názory přísedícího, které jsou v přímém rozporu s názory obžalovaných. Jedná se zejména o vyloženě rasistické a sexistické názory doprovázené četnými vulgarismy.

To, co nakonec rozhodlo, ale byla podle soudkyně Hrnčířové skutečnost, že se přísedící Blahuš vyjadřoval k samotné kauze. Dne 4. srpna 2016 například komentoval odkaz na zprávu, která referovala o této kauze: „První případ od roku 1989 – a vlastně ještě mnohem déle –, kdy před soudem stanula organizovaná (v tomto případě navíc mezinárodní) skupina obžalovaná z terorismu.“

Pod tímto jeho statusem byla diskuse, ve které Blahuš psal, že „terorizmus je vše, co útočí na podstatu státu, a to s politickým podtextem. Zda u toho má někdo umřít, nebo ne, je irelevantní“. Dále pak v návaznosti na jiné komentáře uvedl, že „tento případ, alespoň dle podané obžaloby – zapálit vlak s vojenským materiálem, od kterého mohlo chytit i okolí, se sem ale myslím vejde.“

Podle obhajoby se v tomto případě jedná o „zcela jasné veřejné předchozí posouzení věci, které obsahuje jak právní soudy (terorismus je vše politické proti státu) a skutkové závěry (pokud by zapálili vlak, mohlo by chytnou okolí a proto to je terorismus)“, jak uvádějí v námitce podjatosti. Soudkyně Hrnčířová uvedla, že to byla právě tato skutečnost, která vedla senát k vyloučení Petra Blahuše. Soudní líčení je odročeno na neurčito, Petra Blahuše bude muset nahradit jiný přísedící.

 

Čtěte dále