V Polsku se podařilo pozastavit hrozící ekologickou katastrofu

Polský parlament pod nátlakem občanů a odborníků novelizoval kontroverzní zákon o kácení stromů.

V polském sejmu prošly pozměňovací návrhy, které zabrání nejhorším důsledkům zákona o životním prostředí, nazývaného podle ministra tohoto resortu Lex Szyszko. Ten vešel v platnost prvního ledna a umožnil téměř neomezené kácení stromů na soukromých pozemcích. Navíc kácení nebylo třeba nikde ohlašovat. Do té doby platné předpisy nutily vlastníky pozemků žádat o povolení ke kácení zdravých stromů od městských úřadů, případně památkářů. Mnoho vlastníků pozemků nový zákon s velkou vervou využilo. Vhod přišel jednotlivcům, kteří si prodejem svých pozemků chtěli přivydělat, ale šel na ruku především developerům, kteří odlesněné pozemky skupovali.

Stromy zastávají nenahraditelnou funkci v produkci kyslíku a přispívají k čistšímu ovzduší. Důležitou roli hrají i v bezpečnosti silničního provozu – aleje lemující silnice pomáhají řidičům se soustředit.

V praxi nastalo po celém Polsku masové mýcení – pokácené stromy lemují silnice, lze je spatřit i uprostřed měst. Ekologové varují před katastrofálními důsledky pro ekosystém, a to především v situaci, kdy Polsko trápí vysoká míra smogu. Kontroverzní zákon vyvolal značnou vlnu nevole. Petiční akce jako Zachraňte stromy vyzývaly poslance k jeho přehodnocení.

Foto Natalia Sawka

Po celém Polsku se navíc uskutečnila řada protestů. Mezi nejpůsobivější patřily akce skupiny Matki Polki na Wyrębie, které zahájila krakovská aktivistka a umělkyně Cecylia Malik. Proti zaskakujícímu rozsahu kácení stromů protestovala, spolu s dalšími matkami, kojením svých dětí ve vykácených lokalitách. Symbolicky tak matky upozornily na nezbytnost stromů pro zdraví nejen dětí. Jak napsaly v prohlášení na Facebooku, „stromy jsou zárukou fyzického i psychického zdraví budoucích generací“. Odborníci i jiné protestní skupiny dále upozorňují, že stromy jsou důležité nejen kvůli tomu, že zastávají nenahraditelnou funkci v produkci kyslíku a přispívají k čistšímu ovzduší. Jejich význam lze spatřovat například i v roli, kterou hrají v bezpečnosti silničního provozu – aleje lemující silnice pomáhají řidičům se soustředit. Mnoho takových alejí v posledních měsících ale zcela zmizelo.

Včera parlament schválil novelizaci zákona. Nová pravidla znovu zavedou ochranu alejí a kácení stromů bude třeba nahlásit na místní úřad, který bude veškerá taková ohlášení evidovat ve veřejném registru. Místní samosprávy mají navíc povinnost na každé nahlášené kácení dohlížet. Po loňském Černém protestu se tak jedná o další případ, kdy nátlak občanů v Polsku donutil vládu ustoupit.

 

Čtěte dále