Zástupci FF UK píší Viktoru Orbánovi na podporu CEU

Zveřejňujeme otevřený dopis Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a dalších institucí na podporu budapešťské Středoevropské univerzity.

Zveřejňujeme otevřený dopis Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a dalších institucí na podporu budapešťské Středoevropské univerzity.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy spolu s dalšími českými vědeckými a kulturními institucemi vyjadřuje svoji podporu Středoevropské univerzitě v Budapešti otevřeným dopisem předsedovi maďarské vlády Viktoru Orbánovi, navrhovateli novely zákona o vysokých školách Zoltánu Balogovi a rektorovi Středoevropské univerzity Michaelu Ignatieffovi.

Adresáti otevřeného dopisu:

Viktor Orbán, 1357 Budapest, Pf. 6
Zoltán Balog, 1054 Budapest, Akadémia utca 3
Michael Ignatieff, CEU, 1051 Budapest, Nádor utca 9

Prohlášení na podporu Středoevropské univerzity v Budapešti

Maďarská vláda premiéra Viktora Orbána připravuje novelu zákona o vysokých školách, která ve výsledku ohrožuje další provoz mezinárodních akademických institucí v Maďarsku. Mimo jiné Středoevropské univerzity (CEU), která byla v roce 1991 založena v Praze a působí v Maďarsku od roku 1996 zcela v souladu s maďarským právním řádem.

Nynější kroky maďarské vlády zaměřené účelově proti CEU a dalším mezinárodním vzdělávacím institucím jdou proti tradici evropské kultury a vzdělanosti.

Cílem chystané vládní novely je ztížit další působení Středoevropské univerzity v Budapešti či mu dokonce zamezit. Takto diskriminační zneužívání práva je charakteristikou nedemokratických, autoritářských režimů, o kterých jsme předpokládali, že se po zkušenostech z minulého století do Evropy již nevrátí. Jednání maďarské vlády se tak řadí vedle nedávné politické a nacionalistické čistky na tureckých univerzitách a snahu ruského režimu zavřít Evropskou univerzitu v Petrohradě.

Evropský přístup ke vzdělanosti a akademickému světu je od svých středověkých počátků přes klasické univerzity newmanovského a humboldtovského typu až po jejich současné podoby charakterizován otevřeností, svobodou bádání a mezinárodní spoluprací za účelem rozvoje poznání a společnosti. Nynější kroky maďarské vlády zaměřené účelově proti CEU a dalším mezinárodním vzdělávacím institucím jdou proti této tradici evropské kultury a vzdělanosti.

CEU je jednou z nejlepších akademických institucí ve střední Evropě a dlouhodobě si buduje pověst špičkové světové univerzity. CEU svojí otevřeností vůči ostatním univerzitám výrazným způsobem přispívá ke kvalitě vysokého školství jak v Maďarsku, tak v dalších zemích našeho regionu. CEU intenzivně spolupracuje s akademickými institucemi ve střední Evropě formou společných vědeckých projektů, letních škol a spolupořádaných konferencí.

Vyzýváme maďarskou vládu, aby plánovanou novelu vysokoškolského zákona v nynější podobě nerealizovala. Pokud by k tomuto útoku na akademické instituce skutečně došlo, chceme dát najevo svůj nesouhlas a odhodlání pomoci Středoevropské univerzitě najít nový plnohodnotný domov a znovuobnovit její akademické poslání.
 
Doc. Mirjam Friedová, Ph.D., děkanka Filozofické fakulty UK
Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D., děkanka Fakulty humanitních studií UK
Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D., ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Praha
Michael Žantovský, ředitel Knihovny Václava Havla
PhDr. Ondřej Ševeček, Ph.D., ředitel Filosofického ústavu Akademie věd ČR, v. v. i.

Čtěte dále