Ukončete Nový zlínský salon 2017

Umělci, umělkyně, kurátoři, kurátorky, výtvarní teoretici a teoretičky vyzývají Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, aby okamžitě ukončila výstavu Nový zlínský salon.

Vážení představitelé Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, vážení kurátoři osmého ročníku Nového zlínského salonu 2017, Petře Vaňousi, Jáne Kraloviči, Terezie Petišková, Beato Jablonská, Zdeňku Freislebene, Marku Pokorný, Ivane Bergmanne, Václave Mílku, vyzýváme vás, abyste ukončili výstavu osmého ročníku Nového zlínského salonu 2017 pod názvem Co je současný obraz?, na níž je zastoupena jediná (!) žena oproti třiceti čtyřem (!) mužům. Tak radikální nepoměr je nutně pokřiveným obrazem o současném českém umění a vypovídá o nepochopitelné zaslepenosti odborné veřejnosti, která přehlíží tvorbu českých umělkyň. Krajská galerie Zlín je veřejnou institucí, kterou si všichni platíme ze svých daní, aby podporovala současné umění. „Současné umění“ (současný obraz) ale neznamená současné umění produkované pouze muži, ale umění tvořené jak muži, tak ženami.

Milí umělci prezentovaní na výstavě, Ondřeji Basjuku, Jane Merto, Jiří Petrboku, Zbyňku Sedlecký, Adame Štechu, Jakube Tomáši, Lubomíre Typlte, Vladimíre Vélo, Františku Demetere, Juraji Gábore, Jaromíre Novotný, Danieli Balabáne, Milane Housere, Jakube Roztočile, Michaelo Thelenová, Petře Veselý, Romane Bicku, Rastislave Podobo, Rastislave Sedláčku, Martine Špirci, Jiří Černický, Patriku Háble, Petře Písaříku, Jakube Špaňheli, Karle Štědrý, Ondřeji Buddeusi, Martine Kohoute, Jiří Valochu, Tomáši Vaňku, Martine Čado, Petře Horáku, Jiří Kudělo, Vojtěchu Skáceli, Dušane Tománku, vyzýváme vás, abyste pozastavili svou účast na osmém ročníku Nového zlínského salonu 2017 pod názvem Co je současný obraz?. Vyzýváme vás, abyste jeli do Zlína či pověřili někoho známého, svůj umělecký projekt z výstavy odstranili, a vyjádřili tak nesouhlas s absurdní nevyvážeností celého projektu. Jakkoliv je primární zodpovědnost za skladbu výstavy na kurátorech a zástupcích Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, svou účastí celý projekt legitimizujete. Stáhnutím svého díla z výstavy na problém upozorníte.

Domníváme se, že pouze budou-li muži solidární s ženami, umělci s umělkyněmi, a budou společně proti podobným situacím vystupovat, je možné něco změnit.

Darina Alster
Alžběta Bačíková
Zbyněk Baladrán
Anežka Bartlová
Milena Bartlová
Zuzana Blochová
Vjera Borozan
Nikola Brabcová
Anna Daučíková
Isabela Grosseová
Jakub Hošek
Tereza Hrušková
Edit Jeřábková
Eva Jiřička
Markéta Kinterová
Barbora Kleinhamplová
Katarina Klusová
Alexey Klyuykov
Kateřina Konvalinová
Karina Kottová
Eva Koťátková
Dita Lamačová
Marie Lukáčová
Barbora Lungová
Václav Magid
Markéta Magidová
Pavla Malinová
Lucie Davidová Patáková
Marianna Placáková
Veronika Přikrylová
Jiří Ptáček
Anna Remešová
Lucie Rosenfeldová
Martina Růžičková
Lucia Sceranková
Pavla Sceranková
Mariana Serranová
Peter Sit
Jiří Skála
Sláva Sobotovičová
Adéla Součková
Martina Smutná
Tereza Stejskalová
Pavel Sterec
Zuzana Štefková
Blanka Švédová
Barbora Švehláková
Nik Timková
Jiří Thýn
Marie Tučková
Lenka Vítková

 

Čtěte dále