Ochrana klimatu není extremismus

Desítky osobností vyzývají ministra Chovance a premiéra Sobotku, aby ministerstvo vnitra přestalo označovat hnutí za ochranu klimatu za extremistickou organizaci.

Politologové, akademici, osobnosti veřejného života i takřka všechny české ekologické organizace podpořili výzvu nazvanou Ochrana klimatu není extremismus a adresovanou ministru vnitra Chovancovi a premiéru Sobotkovi. Reagují tím na situační zprávu ministerstva vnitra o extremismu za první čtvrtletí roku 2017, která zmiňuje i přípravy prvního českého Klimakempu, který se uskuteční 21. až 25. června v severních Čechách.

V demokratickém, právním státě musí být vyhrazena možnost mírumilovným, nenásilným a přiměřeným způsobem protestovat i za cenu občanské neposlušnosti.

Podle signatářů dopisu je nesmyslné chápat Klimakemp nebo činnost hnutí Limity jsme my jako extremismus: „Ministerstvem vnitra je (pojem extremismu) uplatňován na politická hnutí, která svou činností směřují k odstranění ústavního zřízení České republiky. Činnost hnutí Limity jsme my ani chystání pětidenního tábora proti těžbě a spalování uhlí nepředstavuje pro ústavní pořádek žádné ohrožení.“ Podpisy pod výzvu připojily desítky osobností veřejného života, například politolog Pavel Barša, historička umění Milena Bartlová nebo novinář Petr Uhl.

Signatáři připomínají, že občanům v demokratickém, právním státě musí být vyhrazena možnost mírumilovným, nenásilným a přiměřeným způsobem protestovat i za cenu občanské neposlušnosti, velí-li jim tak jejich svědomí. Na oba adresáty dopisu apelují: „Žádáme Vás, abyste zjednali nápravu a zajistili, že lidé zapojující se v České republice do globálního hnutí za klimatickou spravedlnost nebudou nemístně označování za extremisty a že jim nebude účelově přišívána nálepka společenské nebezpečnosti.“

Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, otevřený dopis komentoval slovy: „V devadesátých letech minulého století ministerstvo vnitra zkoušelo označovat za extremisty ekologické organizace. Nakonec to muselo vzít zpět a omlouvat se. Bylo by dobré nedělat takovou chybu znovu. Ochranu životního prostředí, snižování emisí skleníkových plynů či třeba obnovitelné zdroje podporuje stabilně většina lidí i v Česku. Označí snad ministr Chovanec českou společnost nálepkou extremistů?“

Táňa Fischerová, předsedkyně Českého helsinského výboru, dodává: „Český helsinský výbor nechápe, proč lidé, kteří v době viditelné změny klimatu hájí naši Zemi a kteří si zaslouží za své aktivní postoje úctu, jsou naopak vedení ve zprávě ministerstva vnitra pod hlavičkou extremistů. Chceme věřit, že šlo o selhání jednotlivce a že ministerstvo vnitra toto občanské hnutí vyřadí z příslušného materiálu a vyjádří politování nad svým omylem. Jinak se jako stát zařadíme po bok těm, kdo vědomě poškozují mezinárodní závazky, a přispívají tak k nevratným změnám na Zemi.“

Pořadatelé Klimakempu odhadují, že na akci zavítá několik stovek lidí, kteří se zúčastní každodenních workshopů, přednášek, koncertů nebo exkurzí do okolí. V sobotu 24. června dopoledne je na programu happeningový Pochod za limity, jehož trasa povede krajinou ohroženou těžbou hnědého uhlí. Během konání kempu proběhne také nenásilná akce občanské neposlušnosti, která má přispět k ukončení těžby a spalování fosilních paliv.

 

Čtěte dále