Česká republika – opět druhý svět

Mezinárodní síť Social Watch předkládá zprávu o naplňování cílů udržitelného rozvoje v České republice.

Ani po dvaceti sedmi letech se nepodařilo zvrátit zaostávání východní Evropy za starými zeměmi Evropské unie. A to i přes to, že například naše země čerpá v dotacích z EU vyšší prostředky než nejchudší země planety v rámci rozvojové spolupráce. Tuto zaostalost dnes politici využívají k tomu, aby omlouvali ostudnou nesolidaritu se zbytkem Evropy i světa. Schválení strategie udržitelného rozvoje ČR 2030, která by měla být základem národní i mezinárodní politiky v rámci našich závazků, je chvályhodným krokem, zůstává však otázkou, nakolik se podaří najít sílu a politickou vůli ji implementovat.

Ačkoli ekonomicky patříme do prvního světa, politicky jsme stále druhý svět – jako před rokem 1989.

Lidé: Pět let poté, co Ústavní soud zrušil neplacenou veřejnou službu, parlament připravil a schválil tuto formu nucené práce znovu. Prosadit slibovaný zákon o sociálním bydlení se nepodařilo. Genderové nerovnosti a násilí na ženách přetrvávají.

Planeta: Česká republika nadále lpí na zaostalých fosilně-jaderných technologiích na úkor životního prostředí a udržitelnosti. Zákonodárci připravili občany o jejich právo na připomínky ke stavbám, které se týkají životního prostředí a mají na ně přímý vliv. Pozitivní vývoj by mohla přinést schválená revitalizace uhelných regionů.

Prosperita: Česká republika prochází konjunkturou, která je tažena především spotřebou domácností. Tomu napomáhá zvyšování minimální mzdy i valorizace důchodů. Vysoká míra zaměstnanosti úspěšně zakrývá problém pracující chudoby – ta postihuje čtvrtinu pracujících žen.

Mír a spravedlnost: Lichva a obchod s bagatelními dluhy jsou jedním z nejhorších problémů daných českou legislativou, který ukazuje na selhání práva a spravedlnosti v České republice. Exekuce dopadají negativně na ekonomiku již dnes a řešení následků se ponese ještě několik desítek let do budoucnosti.

Nadále roste vývoz zbraní a vojenského materiálu, který je z velké části způsoben vyzbrojováním nedemokratických a diktátorských zemí. Česká republika se tak přímo podílí na zvyšování napětí ve světě a na porušování lidských práv.

Partnerství: Na úrovni obyvatel EU se stále nedaří navázat efektivní partnerství, které by dokázalo přispět k demokratizaci bývalé východní Evropy. Nezájem českého politického establishmentu doprovázený dlouhodobou ignorací demokratického deficitu na východě EU ze strany západní Evropy má za výsledek to, že ačkoli ekonomicky patříme do prvního světa, politicky jsme stále druhý svět – jako před rokem 1989.

Vládní i opoziční politici v souvislosti s odmítáním uprchlíků veřejně deklarovali snahu zvýšit tzv. rozvojovou pomoc s tím, že se bude pomáhat příjemcům přímo na místě a zabrání se tak migraci. Nakonec ale zůstalo jen u slov.

Zpráva Social Watch bude představena v úterý 18. července v sídle OSN v New Yorku.
Celá zpráva je k dispozici ke stažení na webu socialwatch.cz.
Oficiální zpráva Úřadu vlády České republiky o naplňování Cílů udržitelného rozvoje je k dispozici na webu vlada.cz.

 

Čtěte dále