Nemůžeme mlčet – společné prohlášení k situaci v Polsku

Zveřejňujeme prohlášení vrcholných představitelů české justice k polské reformě soudnictví.

Znepokojivý vývoj v sousedním Polsku, kde justiční reforma schválená parlamentem útočí na nezávislost soudů a narušuje funkce právního státu, není představitelům české justice lhostejný. Přetiskujeme jejich prohlášení:

Polská republika (Rzeczpospolita Polska) a její národ jsou pro nás trvalou a neoddělitelnou součástí společenství národů střední a východní Evropy sdílejícího po staletí společný osud. Hrdinství polského národa za druhé světové války, jeho odpor proti diktátu bývalého Sovětského svazu i domácím totalitním praktikám, stejně jako jeho úspěšné obnovení státní svrchovanosti a nastolení demokratického systému a právního státu po roce 1989 bylo pro nás významnou a trvalou inspirací. V posledním roce jsme však u našeho blízkého souseda svědky vývoje, který ohrožuje samotnou podstatu principů, na kterých stojí demokratický právní stát. Po ochromení Ústavního tribunálu a podřízení veřejnoprávních médií momentální státně stranické politice v minulém roce dochází v těchto dnech k bezprecedentnímu útoku na nezávislost polského soudnictví. Přijaté zákony o Národní radě soudnictví, o obecných soudech i projednávaný zákon o Nejvyšším soudu, které umožňují výkonné i zákonodárné moci zcela zbavit soudní moc její nezávislosti, nepohodlné soudce zbavit mandátu a podřídit soudní moc politickému řízení, představují útok na samotné základy fungování demokratického právního státu. I při vědomí suverenity polského státu a respektu k ní, nemůžeme mlčet ke krokům, které ohrožují její samotný zdroj, kterým jsou nedotknutelné hodnoty evropské civilizace, humanismu a základních práv a svobod.

Pavel Rychetský (předseda Ústavního soudu)
Pavel Šámal (předseda Nejvyššího soudu)
Josef Baxa (předseda Nejvyššího správního soudu)
Pavel Zeman (Nejvyšší státní zástupce)
Anna Šabatová (Veřejná ochránkyně práv)

 

Čtěte dále