Squatujeme mediální prostor od roku 2013

Nemůžeme mlčet – společné prohlášení k situaci v Polsku

Zveřejňujeme prohlášení vrcholných představitelů české justice k polské reformě soudnictví.

Znepokojivý vývoj v sousedním Polsku, kde justiční reforma schválená parlamentem útočí na nezávislost soudů a narušuje funkce právního státu, není představitelům české justice lhostejný. Přetiskujeme jejich prohlášení:

Polská republika (Rzeczpospolita Polska) a její národ jsou pro nás trvalou a neoddělitelnou součástí společenství národů střední a východní Evropy sdílejícího po staletí společný osud. Hrdinství polského národa za druhé světové války, jeho odpor proti diktátu bývalého Sovětského svazu i domácím totalitním praktikám, stejně jako jeho úspěšné obnovení státní svrchovanosti a nastolení demokratického systému a právního státu po roce 1989 bylo pro nás významnou a trvalou inspirací. V posledním roce jsme však u našeho blízkého souseda svědky vývoje, který ohrožuje samotnou podstatu principů, na kterých stojí demokratický právní stát. Po ochromení Ústavního tribunálu a podřízení veřejnoprávních médií momentální státně stranické politice v minulém roce dochází v těchto dnech k bezprecedentnímu útoku na nezávislost polského soudnictví. Přijaté zákony o Národní radě soudnictví, o obecných soudech i projednávaný zákon o Nejvyšším soudu, které umožňují výkonné i zákonodárné moci zcela zbavit soudní moc její nezávislosti, nepohodlné soudce zbavit mandátu a podřídit soudní moc politickému řízení, představují útok na samotné základy fungování demokratického právního státu. I při vědomí suverenity polského státu a respektu k ní, nemůžeme mlčet ke krokům, které ohrožují její samotný zdroj, kterým jsou nedotknutelné hodnoty evropské civilizace, humanismu a základních práv a svobod.

Pavel Rychetský (předseda Ústavního soudu)
Pavel Šámal (předseda Nejvyššího soudu)
Josef Baxa (předseda Nejvyššího správního soudu)
Pavel Zeman (Nejvyšší státní zástupce)
Anna Šabatová (Veřejná ochránkyně práv)

 

Podpořte nás

Společně tvoříme mainstream! Podpořte Alarm.

 
Čtěte dále

Ochrana soukromí | Vaše údaje jsou u nás v bezpečí! OKZajímají mě cookies

Společně tvoříme mainstream! Podpořte nás.
close-image