Bellu: Kolem Kliniky roste kriminalita. Podle policie je to nesmysl

Místostarosta Prahy 3 vede lživou kampaň proti Autonomnímu sociálnímu centru Klinika, kterému hrozí policejní vyklizení.

Místostarosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS) koncem června požádal policii, aby vyklidila budovu Autonomního sociálního centra Klinika na pražském Žižkově. Policii poslal oficiální dopis, ve kterém uvedl jako jeden z důvodů pro zásah zvýšení kriminality během tříletého působení sociálního centra. „V bezprostřední blízkosti se nachází ZŠ Jeseniova, je naprosto nepřijatelné, aby žáci a jejich rodiče nacházeli v okolí budovy injekční stříkačky,“ stěžoval si Bellu v dopise.

Zástupci kolektivu Kliniky tvrdí, že je převod budovy na Správu železniční dopravní cesty účelový a že se jedná o neefektivní nakládání se státním majetkem.

Arnošt Novák z kolektivu Kliniky v reakci na dopis místostarosty zažádal policii o poskytnutí údajů o vývoji kriminality na Jeseniově ulici. Místní obvodní ředitelství policie na jeho dotazy odpovědělo, že v oblasti od roku 2014 nedošlo ke zvýšení zločinnosti. Policie uvedla: „Není zde zaznamenána žádná kriminalita v souvislosti s působením Autonomního sociálního centra Klinika.“

Nátlak radnice Prahy 3

Alexander Bellu společně se starostkou Prahy 3 Vladislavou Hujovou (TOP 09) vedou dlouhodobý spor s obyvateli Kliniky a vyvíjejí nátlak na urychlené zrušení autonomního centra. Policie však v současnosti nemá zákonný důvod pro jeho vyklizení a čeká na pravomocné rozhodnutí soudu. Počátkem března minulého roku vypršela kolektivu Kliniky roční smlouva o výpůjčce, kterou předchozí majitel budovy, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), odmítl prodloužit. O budovu vzápětí projevily zájem dvě státní instituce: Generální inspekce bezpečnostních sborů a Ministerstvo práce a sociálních věcí. V září 2016 došlo k nečekanému převodu budovy na Správu železniční dopravní cesty (SŽDC), která oznámila, že chce do bývalé plicní kliniky nastěhovat své zaměstnance.

Podle kolektivu Kliniky proběhl převod nestandardně a netransparentně. „Převod mezi ÚZSVM a SŽDC probíhal v utajení, zatímco o všech předchozích zájemcích ÚZSVM informoval, jakmile daná instituce projevila zájem, v případě zájmu SŽDC o tom mlčel,“ řekl Arnošt Novák. Zástupci kolektivu Kliniky tvrdí, že je převod na SŽDC účelový a že se jedná o neefektivní nakládání se státním majetkem. Neexistuje podle nich žádná studie či ekonomická rozvaha, na jejímž základě železniční správa o budovu zažádala. Objekt Kliniky má navíc menší užitnou plochu než stávající budova SŽDC v ulici Pod Výtopnou a bude vyžadovat nákladnou rekonstrukci v řádech desítek milionů.

Argumenty kolektivu Kliniky potvrdil pro deník E15 Petr Kareš, specialista na pronájmy nemovitostí z poradenské společnosti JLL: „Pokud by se jednalo o klasického komerčního klienta, pak bychom mu takovou rekonstrukci nedoporučili. Kromě dlouhé návratnosti je ve hře i pravděpodobnost měnící se potřeby plochy v tak dlouhém čase nebo náklady, které v nájemním vztahu nese majitel.“

Soudy nižších instancí versus Ústavní soud

V lednu letošního roku proběhlo u Obvodního soudu pro Prahu 3 první přelíčení mezi zástupkyní Kliniky a SŽDC. Soud rozhodl v neprospěch sociálního centra a jeho právní zástupce Pavel Uhl se odvolal. 5. září proběhne odvolací soud, který pravděpodobně potvrdí původní rozhodnutí a dá příkaz k policejnímu vyklizení. Kolektiv Kliniky se ještě nerozhodl, jak bude v případě policejního zásahu postupovat.

„Zkušenost z usedlosti Cibulka ukazuje, že se squatteři domohli právní ochrany až u Ústavního soudu. Soudy nižších instancí jejich argumenty neberou v potaz a svoje rozhodnutí odůvodňují způsobem, který ústavní soudci kritizují,“ dodal Arnošt Novák. V květnu letošního roku se Ústavní soud zastal Marka Ďuriše, kterému Obvodní soud pro Prahu 5 uložil dva měsíce vězení s podmínečným odkladem na jeden rok za obsazení usedlosti Cibulka. Podle ústavních soudců nelze squatting jednoduše odsoudit jako trestný čin bez přihlédnutí k sociálnímu kontextu. Místostarosta Bellu se pokouší autonomní centrum na Žižkově kriminalizovat na základě nepravdivých informací.

 

Čtěte dále