Dokumentarista a teoretik Vít Janeček končí na FAMU

Z Filmové akademie múzických umění odchází docent, pedagog a jeden z nejvýraznějších tvůrců současného českého dokumentárního filmu.

Z Filmové akademie múzických umění odchází docent, pedagog a jeden z nejvýraznějších tvůrců současného českého dokumentárního filmu.
Děkan FAMU Zdeněk Holý odmítl prodloužit smlouvu dokumentaristovi a internímu pedagogovi školy, docentu Vítu Janečkovi, ten tak ke konci září končí
. Janeček patří od počátku k největším kritikům současného vedení školy. Ve svém včerejším dopise akademické obci uvedl, že důvodem pro neprodloužení smlouvy byla především jeho veřejná kritika poměrů na FAMU:

„Byl jsem v zahraničí, ale když se o mém odchodu dozvěděl vedoucí katedry prof. Vachek, který dva měsíce před tím oficiálně žádal o prodloužení mé smlouvy (bez odpovědi), šel za děkanem, který mu jako oficiální důvod jejího ukončení sdělil, že při mém přechodu z katedry FAMU International na Katedru dokumentu před dvěma lety došlo k ‚administrativní chybě‘ a na můj částečný úvazek nejsou peníze. Když mu profesor Vachek naznačil, že se v takovém případě přinejmenším někteří kolegové z katedry uskromní a na můj úvazek se složí (což bych stejně nepřijal), byl děkan zaskočen a bez větších detailů řekl i další důvod – svým veřejným vystupováním totiž poškozuji FAMU a její vedení.“

Janeček patří od počátku k největším kritikům současného vedení školy. Ve svém včerejším dopise akademické obci uvedl, že důvodem pro neprodloužení smlouvy byla především jeho veřejná kritika poměrů na FAMU.

Janeček, který náleží k výrazné generaci porevolučních filmových tvůrců, na FAMU působil na několika katedrách – od Katedry dokumentu přes Centrum audiovizuálních studií až k anglické sekci školy FAMU International, jejíž byl i šéfem. Byl letitým členem i předsedou akademického senátu FAMU. Dlouhodobě se kromě filmové praxe věnuje i teorii a kritické reflexi fungování vysokých škol obecně. V posledních letech tvoří v tandemu se svou ženou, významnou filmařkou Zuzanou Piussi. Jejich poslední film Selský rozum odhaluje praktiky Andreje Babiše v oblasti českého zemědělství. Natočil mimo jiné filmy Závod ke dnu, Houba nebo Ivetka a hora, za kterou v roce 2008 získal hlavní ocenění na Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě.

Spory o chod FAMU

Současný děkan, bývalý šéfredaktor odborného časopisu Cinepur, stojí v čele nejvýznamnější filmové školy u nás od roku 2016. Zvítězil ve volbě celkem s přehledem, hlasovala pro něj většina akademických senátorů. Přesto jeho působení na škole provází od počátku řada problémů – například brzká rezignace proděkanky pro vědu a výzkum Andrey Slovákové nebo nevyhlašování výběrových řízení na pozice vedoucích kateder. S Janečkem měl děkan řadu sporů, které mimo jiné řešili právě na stránkách časopisu Cinepur. Na dotaz, co Zdeňka Holého k neprodloužení smlouvy motivovalo, odpověděl jen krátce: „Důvody byly etické a souvisely s vnitřním chodem školy. Vít Janeček často kritizoval chod školy. Kritizoval něco, za co nesl odpovědnost, aniž by svoji odpovědnost vyčíslil. Hlasoval třeba pro něco v akademickém senátu, a když to pak kritizoval, nezmínil, že se spoluúčastnil rozhodování.“

S postupem Holého nesouhlasí celá řada pedagogů, mimo jiné profesor Karel Vachek, vedoucí Katedry dokumentu, pod kterou Janeček jako pedagog spadá. Ten se osobně schůzky s Holým účastnil. „Děkan tvrdil, že Vít Janeček se choval neeticky, protože se o škole nevyjadřoval hezky. Veřejná debata o fakultě ale není důvod pro vyhození některého z pedagogů,“ říká k celé kauze. „Vítu Janečkovi bylo nabídnuto, aby zůstal, ale na externí smlouvu. To by ale znamenalo, že by stál mimo možnosti mluvit do chodu fakulty.“

Janeček ve svém prohlášení uvedl, že neprodloužení jeho smlouvy je dalším z řady autokratických rozhodnutí současného děkana. „Odcházím z FAMU s určitým smutkem, ale současně i nadějí, že můj případ pomůže lidem pochopit, co se na škole děje. Nemám problém s tím, aby mé texty, komentáře, tvorbu či pedagogickou pozici kdokoli veřejně kritizoval. Považuji ale za naprosté pošlapání akademických svobod a principů, pokud odpovědí na článek v oborovém časopisu nebo komentář na Facebooku má být vyhazov z vysoké školy.“

Studenti a pedagogové FAMU se chystají zveřejnit otevřený dopis na Janečkovu podporu.

 

Čtěte dále